Kontroll- och övervakningsprogram

Sverige ligger långt framme i arbetet med att bekämpa smittsamma djursjukdomar som är av betydelse för djurhälsa, folkhälsa och produktion av säkra livsmedel.

Näringen och staten tar ett gemensamt ansvar för att förebygga, bekämpa, övervaka och om möjligt utrota smittsamma djursjukdomar.

Gård & Djurhälsan ansvarar för både kontroll- och övervakningsprogram

Gård & Djurhälsan är huvudman för både kontroll- och övervakningsprogram. I ett kontrollprogram är det primära syftet att förebygga och bekämpa en sjukdom eller ett smittämne, medan ett övervakningsprogram syftar till att övervaka förekomst av en sjukdom eller ett smittämne och att snabbt kunna vidta åtgärder om prover som tas i övervakningsprogrammet blir positiva.

De frågor som behöver besvaras innan ett kontrollprogram startas är:

  • Vilka motiv finns för att starta ett kontrollprogram?
  • Finns tillräckliga resurser?
  • Finns tillgång till bra diagnostik?
  • Har vi tillräcklig kunskap om sjukdomen/smittämnet för ett kontrollprogram?
  • Hur ska kontrollprogrammet finansieras?
  • Är målsättningen att sjukdomen/smittämnet ska utrotas?

Så här växer ett kontrollprogram fram

I normalfallet skapas ett kontrollprogram genom att en djursjukdom eller ett smittämne identifieras i uppfödningen. Därefter görs bedömningen om det finns förutsättningar för att genom ett kontrollprogram förebygga och bekämpa djursjukdomen eller smittämnet på ett kostnadseffektivt sätt.

Det är inte ovanligt att inleda med ett kontrollprogram för att senare, när förebyggande åtgärder och bekämpningen minskat förekomsten, övergå till ett övervakningsprogram.

Exempel på kontroll respektive övervakningsprogram

Exempel på ett kontrollprogram är det mot Maedi-Visna hos får där vi genom kontrollprogram uppnått cirka 80 procent fria besättningar (2011). Ett exempel på ett övervakningsprogram är det mot grissjukdomen PRRS. Genom provtagning i övervakningsprogrammet mot PRRS kunde smitta påvisas och spåras till 8 besättningar i Skåne och Halland år 2007. Utbrottet bekämpades och PRRS utrotades. Genom att löpande provta grisar inom övervakningsprogrammet får vi dels ett "kvitto" på att Sverige verkligen är fritt från PRRS om samtliga prover är negativa, dels kan vi, som hände 2007, agera snabbt om något prov blir positivt.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår