FAQ

Vad är det för skillnad mellan FMV och det traditionella CAE-programmet?

Svar: I det traditionella programmet ställs vissa minimikrav för tilldelning av CAE-status där C3 kan anses som en certifierad CAE-frihet. I det förenklade programmet gör vi ett enkelt "nedslag" vid ett provtagningstillfälle, utan hänsyn till motsvarande krav och lämnar upplysning av dagsläget.

Vad kostar det att vara med i FMV?

Svar: Analysen av proverna är kostnadsfri. Du betalar veterinärens kostnad för provtagningen.

Vad kostar det att vara med i det traditionella CAE-programmet?

Svar: Du anlitar själv en veterinär som tar blodproverna. Du betalar veterinärens kostnad.

Till Gård & Djurhälsan betalar du vid varje provtagningstillfälle enligt nedanstående taxa:

Antal prov (st). Pris exkl moms
1-10:  400 kr
11-20: 600 kr
21-40: 800 kr
41-70: 1200 kr
71-100: 1600 kr
101->: +600 kr/50 provtagna

Kostnaden är vid varje provtagningstillfälle. I denna summa inkluderas allt material, analys och porton. Den första provtagningen man gör inom CAE-programmet är subventionerad, vilket innebär att analysen är kostnadsfri och du betalar endast veterinärens kostnad för provtagningen.

Om jag vill ha ett status på min besättning, vilket program ska jag då välja?

Svar: Det traditionella CAE-programmet!

Om man tar prov inom FMV kan man slussas över i det traditionella CAE-programmet?

Svar: Ja, men det behövs komplettering med en förbindelse där man bland annat lovar att följa gällande CAE-regler, en djurägarförsäkran samt eventuellt en komplettering av blodprov om besättningen har fler än 50 djur.

Vad gör jag om jag har en nystartad besättning med C3-djur?

Svar: Anmäler Dig till det traditionella CAE-programmet! Du har ett CAE-status att vara rädd om! Du får ett tvåårigt C3-status utfärdat, räknat från inköpsdatumet. En förs provtagning för ett ytterligare tvåårigt C3-status görs när du haft getterna i minst två år.

Varför tas det bara 50 prover inom FMV?

Svar: Det är en kombination av kostnadsskäl och möjligheten att hitta positiva djur. Rent statistiskt ökar möjligheten att finna positiva djur på antalet prover över 50 mycket marginellt. Vi har beräknat att det kostar mer än det smakar eftersom vi inte är ute efter någon certifiering i det förenklade programmet.

Vad blir veterinärkostnaden för mig om jag ex har 20 getter som ska provtas?

Svar: Det varierar, jag vill ge rådet att begära en prisuppgift. Arvodesdelen för provtagning av 20 getter tar vanligtvis inte mer än timme och en vanlig timtaxa är 800 kr + moms. Till det tillkommer resa, inställelsearvode och eventuell stationsavgift. Tänk dock på att en hel del hänger på Dig. Ju mindre assistans Du ger desto dyrare.

Vem betalar veterinären?

Svar: Djurägaren.

Vad gör jag om inte alla getter är identitetsmärkta?

Svar: Djuren skall vara märkta enligt de regler som finns, men det får inte vara så pedantiskt att man underlåter att ta prov i besättningen. Så länge alla djur uppvisar negativt provresultat är det inget problem.

Om man bara har getter i sin besättning, kan de tas inom det Förenklade MV-programmet?

Svar: Ja!

Hur går en provtagning till?

Svar: Man tar blodprover. Detta görs på djuret hals och den mängd man behöver är ca 5 ml.

När får man provsvar?

Svar: Inom ett par veckor bör svaret vara klart. Vi räknar med en viss anhopning hos SVA, men man räknar där inte med någon längre väntetid.

Vad händer om smitta upptäcks i besättningen?

Svar: Du kommer bli personligen kontaktad av veterinär vid Gård & Djurhälsan för att diskutera vilka åtgärder som är lämpligast att vidta. Infekterade djur kan inte botas och första rekommendationen kommer att vara slakt av dessa, men det är inte tvingande. Det allra viktigaste är att Du som djurägare blir medveten om smittan och vidtar åtgärder så att det inte smittar vidare.

Blir vi tvingade att ta CAE-prover i framtiden?

Svar: Det är inte otroligt att så kan bli fallet, och då handlar det om att det måste ske för att kunna friförklara landet för CAE.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår