CAE - en smittsam infektion hos getter

Caprin Artrit Encefalit förkortat CAE är en anmälningspliktig sjukdom hos getter. Den förekommer inom alla getraser och är sannolikt relativt vanlig bland okontrollerade djur.

Smittämnet tillhör samma virusfamilj som det något mer bekanta Maedi Visna-viruset hos får. Det är ett så kallat retrovirus, släkt också med HIV-virus som ger AIDS hos människa.

Observera att vare sig CAE- eller MV-virus smittar till människa. Men, när man blir matad med information om problemen med HIV så kanske man lättare kan förstå att det är svårt att göra något åt denna virusfamiljs egenskaper. Det finns ingen behandling. Det verkar hopplöst att ta fram ett fungerande vaccin. Vidare är smittsamheten relativt låg, men det finns hela tiden en risk att smittas om man inte har kontroll på vad hur man beter sig. Hos människa kan man skjuta upp sjukdomssymptomen med bromsmediciner, men på grund av kostnaden lär det aldrig bli ett val inom djurhållning.

Symptomen hos smittade djur är allt från nästan obefintliga till kraftiga. Det låter flummigt men det verkar som om uttrycken från virus bland annat hänger ihop med hur stor andel av djuren som är infekterade. Även en mycket bra skötsel och en allmänt god djurvälfärd håller nere symptomen. Artrit och encefalit är de två huvudsymptomen som gett sjukdomen dess namn. Artrit är alltså detsamma som ledinflammation och där hälta och stelhet ses. Encefalit står för hjärninflammation och här är yttringen vinglighet och förlamning. Fler symptom som till exempel kroniska juverförändringar, dödfödda killingar, avmagring, svag tillväxt m.m. kan uppträda. Kort sagt så kan CAE vara en sjukdom som utöver djurlidande också kan kosta en producent stora pengar, mycket stora pengar.

I början av 90-talet undersöktes getter i 21 svenska mjölkgetbesättningar. Positiva djur hittades i alla! 1999 startade ett kontrollprogram för att skapa fria besättningar och stoppa smittspridning. I början tilldelades statliga medel som gav möjlighet att subventionera en relativt kostsam undersökning, men dessa medel drogs tyvärr in efter ett par år.

Grunden till ett officiellt kontrollprogram i form av en styrande författning skapades också, men infördes aldrig. Regelverket som är snarlikt MV-programmets, följs av de besättningar som trots att de fått betala allt själva, fortsatt med sin provtagning. Idag finns fjorton besättningar med mjölkfår som har friförklarade besättningar och fler på väg. I samband med det förenklade MV-programmet anmäldes ytterligare några getbesättningar som vill fortsätta sin väg till friförklaring i det program som finns och är i gång. Ett fortsatt kontrollprogram är mycket viktigt!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår