Kontrollerade klövar utan fotröta
- säker och enklare livdjurshandel

Sedan 2009/2010 driver driver Gård & Djurhälsan ett kontrollprogram mot fotröta - Klövkontrollen - finansierat av djurägaravgifter och medel från Jordbruksverket. Programmet är frivilligt och syftet är främst att sanera drabbade besättningar samt att möjliggöra en livdjurshandel med fotrötecertifierade djur. Programmet bygger på regelbundna klövkontroller.

Sedan det första fallet av fotröta 2004 har en särskild djurägarförsäkran rekommenderats vid all handel eller utlåning av djur. Djurägaren intygar då att fotröta inte förekommit i besättningen det senaste året. 2010 infördes efter önskemål från näringen ett system med en veterinär bedömning av klövarna.

Här undersöks klövarna av veterinär Ulrika König.

Fotrötecertifiering och F-status inom Klövkontrollen

Vid anslutning till Klövkontrollen görs kontrollen av veterinär, nästa år görs en egenkontroll av djurägaren. F-status förnyas årligen genom antingen veterinär kontroll eller egenkontroll. Om inga tecken på fotröta finns vid kontrollerna erhåller besättningen F-status. Samma system gäller för besättningar som sanerats mot fotröta. Dessa besättningar erhåller F-status ca ett år efter sanering om det visar sig att inga tecken på fotröta finns vid kontrollen. Fotrötecertifieringen genomförs från och med mitten på augusti till mitten på oktober, då har djuren gått igenom den provocerande period av fukt och värme som behövs för att fotröta ska utvecklas.

F-status krav för pälsbaggsauktionerna

Enligt beslut från Baggauktions-kommittéerna på Gotland, i Jönköping och i Uppsala är F-status ett krav för besättningar som vill sälja baggar på auktionerna. 

Riskbedömning av djurägarens egenkontroll

Vid anslutning till Klövkontrollen får djurägaren information om regelverket och skriver under en förbindelse.

År 1: Veterinärbesök, hela besättningen gås igenom.

År 2: Egenkontroll av klövarna utförd av djurägaren inklusive en skriftlig genomgång av rutiner, kontakter och observationer avseende klövhälsoläget under det gångna året. Med detta som underlag görs en riskbedömning som ligger till grund för förnyat F-status. Om djurägaren följt Klövkontrollens anvisningar och inte köpt djur från fotrötebesättningar behövs inte veterinärgenomgång. Finns tveksamhetergenomförs en obligatorisk besättningsgenomgång av veterinär.

År 3 och framåt: Varje år ligger en riskvärdering enligt ovan till grund för beslut om fortsatt F status genom egenkontroll.

En årlig egenkontroll och riskvärdering utgör grunden för förnyat F-status

Boka klövkontroll i god tid

Eftersom genomgångarna endast kan utföras under en kort tidsperiod är det viktigt att Gård & Djurhälsan kontaktas i god tid för bokning av tid. Endast veterinärer med särskild kompetens i fotrötediagnostik kan anlitas för besättningsgenomgången. Kontakta din regionala djurhälsoveterinär som antingen själv gör genomgången eller förmedlar kontakt med veterinär som specialutbildats.

Djurägarförsäkran

Observera att kravet på F-status endast gäller pälsbaggsauktionerna. Besättningar som inte har för avsikt att sälja djur vid auktionerna kan naturligtvis ändå bli fotrötecertifierade. För övriga rekommenderas fortsättningsvis Djurägarförsäkran vid all handel eller utlåning av djur. Djurägarförsäkran kan laddas ned här och finns i två varianter; för utskrift och skrivbar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår