Kostnad

Den årliga avgiften är 400 kr.
Vid den inledande besättningsgenomgången debiterar veterinären enligt sin ordinarie taxa. För Gård & Djurhälsans veterinärer är taxan 525 kr i inställelsearvode och 1050 kr per timme. Vid sanering av fotröta erbjuds subventioner för veterinärens timtid.  Hur stor subventionen är fastställs årligen beroende på vilka medel som erhålls för Klövkontrollen från Jordbruksverket. För 2018 är subventionen 50 % för veterinärens timtid i samband med sanering, samt 100 % för reskostnad som överstiger 20 mil totalt.
All provtagning (analyskostnad) vid besättningsgenomgångarna samt reskostnad som överstiger 20 mil totalt är subventionerad till 100 % via medel från Jordbruksverket. Reskostnad upp till 20 mil betalas av djurägaren.
Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår