Förenklad Maedi-Visna kontroll (FMV)

Till FMV kan både får- och getbesättningar anmäla sig. FMV står för en förenklad kontroll av MV hos får och CAE hos get vid ett (1) provtagningstillfälle. I FMV fås ett provsvar men inte något MV- eller CAE-status.

FMV riktar sig främst till tidigare okontrollerade besättningar, som inte är intresserade att få sin besättning certifierad med flera upprepade provtagningar.

Så här går det till:

  1. Du anmäler din besättning genom att skicka in en Anmälan.
  2. Inom ett par veckor skickar vi ut provtagningsmaterial direkt till dig.
  3. Du kontaktar veterinär för blodprovtagning.
  4. Du förbereder provtagningen genom att samla ihop alla får och getter som är 1 år och äldre. Fåren bör vara klipppta helt eller på halsens båda sidor. Djuren ska vara id-märkta. Max 50 djur per besättning behöver provtas. Har man färre än 50 djur över 1 års ålder provtas samtliga.
  5. Proverna skickas till SVA för analys. När proverna analyserats skickas meddelande om provsvar från Gård & Djurhälsan. I de fall Maedi-Visna påvisas begär Gård & Djurhälsan in uppgifter om tidigare besättningskontakter samt ger råd och anvisningar för att förhindra smittspridning.
  6. M-status tilldelas inte inom FMV, men du kan gå vidare med kontroller inom det vanliga MV-programmet om du önskar få din besättning certiferad med M-status.

Ekonomiska villkor

Gård & Djurhälsan betalar för:

  • analyserna
  • provtagningsmaterialet
  • för utslaktning av smittade djur utgår slaktbidrag med 500 kr per djur

Statistik

Statistik Förenklad Maedi-Visna kontroll (FMV) från 2005-2015.

Län Antal
anmälda
besättningar
Antal
anmälda
får och
getter
Provtagna
besättningar
med positiva
djur
Provtagna
besättningar
med negativt
resultat
Stockholm 140 3243 1 116
Västerbotten 88 1367 4 66
Norrbotten 61 1418 3 41
Uppsala 125 2223 1 106
Södermanland 124 3182 4 92
Östergötland 267 6520 3 209
Jönköping 382 6175 7 344
Kronoberg 231 3674 4 200
Kalmar 401 10471 23 337
Gotland 201 9284 23 145
Blekinge 143 3080 2 132
Skåne 681 10810 34 595
Halland 309 5710 7 267
Västra Götaland 714 12204 17 565
Värmland 127 2350 4 92
Örebro 84 2074 0 70
Västmanland 46 910 3 33
Dalarna 97 1852 5 68
Gävleborg 138 2737 16 104
Västernorrland 69 975 4 48
Jämtland 63 958 4 47
Totalt 4491 91217 169 3677

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår