Paratuberkulos hos nöt

Paratuberkulos är en kronisk tarmsjukdom som kan drabba idisslare, bland annat nöt och får. Sjukdomen har ett långdraget förlopp och smittade djur visar sällan några tecken på sjukdom förrän vid två till sex års ålder. Sjukdomen orsakas av bakterien Mycobacterium paratuberculosis.

Så sprids paratuberkulos

Infekterade djur utsöndrar bakterierna i avföringen och smittspridningen sker främst genom kontakt med smittad gödsel eller gödselförorenat material. Infektion sker via munnen.

Smygande symtom

Typiska tecken på sjukdom är tilltagande avmagring trots god aptit och ibland diarré. Djuren får inte feber och dör slutligen. Ingen fungerande behandlingsmetod finns tillgänglig i dag. Paratuberkulos förekommer i många andra länder i världen och orsakar stora ekonomiska förluster inom både kött- och mjölkproduktion, främst i form av produktionsnedsättning och för tidig utslagning. 

Om man misstänker sjukdomen

Paratuberkulos lyder under epizootilagen. Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Vid ett utbrott slaktas hela besättningen ut. 

Ett frivilligt kontrollprogram - Paratuberkulosprogrammet

Kontrollprogrammet drivs i Gård & Djurhälsans regi och riktar sig främst till avelsbesättningar med köttdjur. Programmet består av tre årliga träckprovsundersökningar på djur över två års ålder. Efter att ha uppnått högsta status i programmet sker övervakning via obduktion av avlivade eller självdöda djur. Anslutning till programmet är förenat med olika villkor för bland annat livdjursinköp och betesrutiner.

De flesta ledande avelsbesättningar har högsta status i programmet och för närvarande finns det cirka 500 anslutna besättningar.

Programmet i köttbesättningar startade 1999. Gård & Djurhälsan är huvudman. Programmet är delvis finansierat av statsbidrag. Anslutna lantbrukare betalar en administrationsavgift på 850 SEK/år exkl moms.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår