Importbesättningar

I Sverige har vi under lång tid bekämpat paratuberkulos hos nötkreatur. Sjukdomen har ett långsamt förlopp och är obotlig. Drabbade djur får kronisk diarré och tynar bort. Utomlands är paratuberkulos en vanlig sjukdom och orsakar stora förluster, både för mjölk- och köttproduktionen. I flera länder diskuteras bekämpningsprogram för att minska de ekonomiska konsekvenserna men problemen är stora. I Sverige har vi ett unikt läge som vi vill bevara och dokumentera.

Denna undersöknings syfte är att ytterligare undersöka och dokumentera Sveriges status avseende förekomsten av paratuberkulos bland nötkreatur. Eftersom sjukdomen är vanligt förekommande i övriga länder, utgör besättningar som importerat djur en särskild risk. I denna undersökning ingår besättningar som varit sista besättning åt nötkreatur importerade till Sverige under perioden 1990-2005 och 2005-2011.

I de utvalda besättningarna har träckprov tagits från importerade djur, i de fall importdjuren inte finns i livet tas prov från importdjurens avkommor och besättningens äldsta djur. 
 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår