Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur

Kontrollprogrammet för utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur är till för dig som ämnar ha dina nötkreatur utomhus utan tillgång till ligghall eller liknande under vintersäsongen. Huvudman för kontrollprogrammet är Sveriges Nötköttsproducenter medan det praktiska arbetet utförs av Gård & Djurhälsan. Kontrollprogrammet godkänns av Jordbruksverket. Besättningar som ansöker godkänns in i programmet av Jordbruksverket.

Djurägare som avser att hålla nötkreatur utomhus utan tillgång till ligghall under vintersäsongen 2018-2019 måste ansöka om anslutning till kontrollprogrammet. Djurägare som säsongen 2017-2018 ansökte och blev godkända i kontrollprogrammet behöver endast anmäla om de ämnar hålla nötkreatur utomhus denna säsong.

Så här går det till för de besättningar som inte tidigare varit med i kontrollprogrammet

Djurägaren skickar in en ansökan (med bilagor) om att delta i kontrollprogrammet till Gård & Djurhälsan (blanketter se nedan). Ansökan behandlas av Gård & Djurhälsan och Jordbruksverket fattar beslut om undantag från krav på ligghall. Innan beslutet fattas av Jorbruksverket görs ett anslutningsbesök där förutsättningarna för besättningen att delta i kontrollprogrammet gås igenom. Att besättningen uppfyller kraven inom programmet kontrolleras genom besök under vintersäsongen. Vid kontrollbesöket utförs inspektion enligt programmets regler med kontroll av både djur- och resursbaserade parametrar som hull, renhet, liggplatser och rutiner för avlusning.

Så här går det till för de besättningar som redan är godkända i kontrollprogrammet

Djurägaren skickar in en anmälan (med bilagor) om att hålla djur utomhus i kontrollprogrammet till Gård & Djurhälsan (blanketter se nedan). Att besättningen uppfyller kraven inom programmet kontrolleras genom besök under vintersäsongen. Vid kontrollbesöket utförs inspektion enligt programmets regler med kontroll av både djur- och resursbaserade parametrar som hull, renhet, liggplatser och rutiner för avlusning.

Djurskyddsintyg från länsstyrelsen

Inom ramen för kontrollprogrammet bedöms specifika faktorer som är viktiga för utegångsdjur. För att det inte skall förekomma andra anmärkningar på djurskyddet i besättningen skall djurägarna inför varje vintersäsong skicka med ett intyg där länssyrelsens djurskyddsinspektörer uppger om det finns andra kända anmärkningar för den aktuella besättningen. Besättningens samtliga SE-nummer skall uppges till länsstyrelsen.

Avlusning

Eftersom djuren hålls ute utan tillgång till ligghall eller annan inomhusvistelse så är det viktigt för värmebalansen att djuren inte tappar päls. Den vanligaste orsaken till håravfall är lusangrepp. Därför är åtgärder för att hålla djuren fria från lusangrepp en del av kontrollprogrammet. Ett intyg på hur förebyggande avlusning kommer att tillämpas i besättningen skall medfölja ansökan. Lusangrepp kan utvecklas snabbt och ge upphov till många hårlösa ytor på djuren. En stark rekommendation är därför att avlusa djuren tidigt under säsongen, i november-december, för att på så vis undvika att lössen får chansen att föröka sig.

Ansök om deltagande i kontrollprogrammet så här:

 • Läs igenom Plan och riktlinjer och Instruktionen. 
 • Fyll i Ansökan och djurägarförsäkran
 • Bifoga ”Bilaga till ansökan avseende djurskydd” Denna får du ifylld via länsstyrelsens djurskyddshandläggare. Skicka bilagan snarast till din länsstyrelse. På länsstyrelsen fyller de i om det finns några för länsstyrelsen kända brister avseende djurskyddet i besättningen och skickar tillbaka bilagan till dig.
 • Upprätta en åtgärdsplan för att hålla djuren fria från lusangrepp tillsammans med en veterinär och bifoga ansökan.
 • Upprätta kartblad med de skiften som nötkreaturen skall hållas på vintertid inritade och bifoga ansökan.
 • Fyll i Anmälan om att hålla djuren utomhus vintersäsongen 2018/2019. 

Skicka in din ansökan tillsammans med djurägarförsäkran, bilaga avseende djurskydd, åtgärdsplan för att hålla djuren fria från lusangrepp och kartor över de skiften som djuren hålls på under vintersäsongen. Om du skall hålla djur utomhus under vintersäsongen 2018/2019 bifogar du även Anmälan om att hålla nötkreatur utomhus vintersäsongen 2018/2019. Sista ansökningsdag med den lägre avgiften inför kommande vintersäsong är den 1 september 2018. Sena ansökningar medför en högre säsongsavgift.

Anmäl att du avser att hålla djur ute inom kontrollprogrammet vintersäsongen 2018/2019 så här:

 • Läs igenom Plan och riktlinjer och Instruktionen.  
 • Fyll i Anmälan om att hålla nötkreatur utomhus vintersäsongen 2018/2019 och djurägarförsäkran
 • Bifoga ”Bilaga till Ansökan avseende djurskydd” Denna får du ifylld via länsstyrelsens djurskyddshandläggare. Skicka bilagan snarast till din länsstyrelse. På länsstyrelsen fyller de i om det finns några för länsstyrelsen kända brister avseende djurskyddet i besättningen och skickar tillbaka bilagan till dig.
 • Upprätta en åtgärdsplan för att hålla djuren fria från lusangrepp tillsammans med en veterinär och bifoga ansökan.
 • Upprätta kartblad med de skiften som nötkreaturen skall hållas på vintertid inritade och bifoga ansökan.

Skicka in din ansökan tillsammans med djurägarförsäkran, bilaga avseende djurskydd, åtgärdsplan för att hålla djuren fria från lusangrepp och kartor över de skiften som djuren hålls på under vintersäsongen. Om du skall hålla djur utomhus under vintersäsongen 2018/2019 bifogar du även Anmälan om att hålla nötkreatur utomhus vintersäsongen 2018/2019. Sista ansökningsdag med den lägre avgiften inför kommande vintersäsong är den 1 september 2018. Sena ansökningar medför en högre säsongsavgift.

Ansökan och anmälan skickas till:

Gård & Djurhälsovården, Box 164, 245 22 Staffanstorp

Vid frågor, kontakta gärna:

Katinca Fungbrant veterinär, telefon 046-32 58 81
Lena Hjorth administratör, telefon 046-32 58 80


Taxor och avgifter för säsongen 2018-2019 - moms tillkommer

Säsongsavgift för 1-2 djurgrupper
Avgift för besättningar med upp till 2 djurgrupper. I avgiften ingår handläggning och kontrollbesök.
12.500 kr
Säsongsavgift för 3 eller fler djurgrupper
Avgift för besättningar med 3 eller flera djurgrupper. I avgiften ingår handläggning och kontrollbesök.
17.800 kr
Extra avgift vid sen ansökan
Avgift på 4.500 kr tillkommer på säsongsavgift (totalt 17.000 kr för besättningar med upp till två djurgrupper, 22.300 kr för besättningar med tre eller flera djurgrupper).
4.500 kr
Anslutningsbesök
I besättningar som inte varit anslutna till kontrollprogrammet tidigare eller i besättningar som varit anslutna men ej blivit godkända tillkommer avgiften för anslutningsbesök.
4.500 kr
Återbesök
I besättningar som får anmärkningar där återbesök krävs för uppföljning av dessa anmärkningar tillkommer återbesöksavgift.
4.500 kr

Artiklar

Kontrollprogrammet Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår