Obduktion

 

Vet du att du, tack vare det statliga obduktionsanslaget, har möjlighet att få ditt lantbruksdjur obducerat till kraftigt reducerad kostnad? Obduktioner är en viktig del vid utredning av sjukdomsproblem i besättningen, och ofta nödvändigt för att kunna ställa rätt diagnos. Därför har Jordbruksverket ett speciellt anslag för lantbrukets djur som subventionerar en stor del av den faktiska obduktionskostnaden, och djurägaren betalar i normalfallet endast en mindre avgift.

Så här behandlar Gård & Djurhälsan dina personuppgifter

För oss på Gård & Djurhälsan är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer här!

Från och med den 19 september 2016 kommer det för transporter av djur som ska obduceras i Kristianstad bli en extra avgift på 500 kr. Läs mer här.

Djuret måste alltid åtföljas av en remiss skriven av veterinär för att statsanslaget skall kunna utnyttjas (fjäderfä som hålls som hobbydjur är undantagna från detta krav).

Anslaget omfattar nötkreatur, gris, får, get, fjäderfä, hägnad hjort samt domesticerade exotiska hovdjur (dock ej sådana som hålls för offentlig förevisning).

Packa djurkroppar rätt och säkert!

Skicka djurkroppar till SVA – viktigt att tänka på!

Gör så här om du vill låta obducera djur som dött i din besättning:

Kontakta din besättningsveterinär eller din veterinär vid Gård & Djurhälsan. Veterinären skriver en remiss för obduktion och faxar eller e-postar den till obduktionslaboratoriet. Se Obduktionslaboratorier för kontaktuppgifter.

Remissen är viktig, den ska klargöra den aktuella frågeställningen och den bör också beskriva sjukdomshistorien, ev. klinisk diagnos och behandling. Remiss från veterinär är också en förutsättning för att få en obduktion till reducerad kostnad, utan remiss debiteras faktisk kostnad. Observera att om remissen kommer till laboratoriet dagen efter djuret (eller senare) så har laboratoriet rätt att ta ut dubbel djurägaravgift.

För att kunna få en korrekt diagnos är det mycket viktigt att materialet är så färskt som möjligt när det kommer fram till obduktionslaboratoriet.

  • Om du har möjlighet att själv omgående transportera djuret till ditt närmsta obduktionslaboratorium så är det givetvis det bästa, du bör då ta kontakt med laboratoriet angående öppettider så att du inte åker i onödan. Observera att transporter till obduktionslaboratoriet i Karlskoga endast kan utföras av Svensk Lantbrukstjänst. Observera också att laboratoriet i Skara endast tar emot stordjur (t.ex. fullvuxna nötkreatur) efter särskild överenskommelse med dem.
  • Ett annat alternativ är att anlita Svensk Lantbrukstjänst. Om de kan hämta djuret samma dag finns det i bästa fall möjlighet att djuret obduceras nästa vardag. Detta kräver dock att du anmäler hämtningen så tidigt som möjligt på morgonen. Kostnaden för transporten är enligt den ordinarie taxan för kadaverhämtning.
  • I brådskande fall kan Svensk Lantbrukstjänst även utföra direkttransport till laboratoriet, kostnad för detta är i dagsläget (maj 2015) 125 kr/mil, tur och retur från transportörens utgångsställe.
  • I vissa regioner finns även andra transportalternativ, se Transporter för mer information. För djurägare som inte är kund hos Gård & Djurhälsan utgår en djurägaravgift för obduktionen, år 2015 ca 600-1050 kr beroende på djurets storlek (220 kr för hobbyfjäderfä).
  • För djurägare som är kund hos Gård & Djurhälsan för respektive djurslag (Gris, Får, Nöt och Hälsovården för kameldjur) utgår ingen djurägaravgift.
  • Din besättningsveterinär kan ofta få ett preliminärt svar dagen efter att djuret har obducerats. Ibland måste dock uppföljande undersökningar göras, vilket gör att det kan dröja några veckor innan definitivt svar kan ges. Anslaget finansierar ofta de uppföljande undersökningarna, men alla typer av undersökningar täcks ej. Se Vad ingår? för mer information.
  • I regioner där det inte går att ordna transport till obduktionslaboratorium inom rimlig tid finns det möjlighet för din besättningsveterinär att utföra en gårdsobduktion. I dessa fall får du dock betala veterinären för den tid besöket tar, och obduktionskostnaden blir alltså ungefär densamma som en vanlig veterinärförrättning. Se Gårdsobduktion för mer information.

Information om obduktion av fjäderfä


Foto: D Jansson, SVA

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår