Information om obduktion av fjäderfä

Obduktion av fjäderfä utförs på obduktionslaboratorierna, SVA i Uppsala, Animalycen i Skara och Gård & Djurhälsan i Kristianstad. Mer information om hur du går till väga, förpackar och transporterar finns på SVAs hemsida. Läs mer här.  

Nya regler för ekonomiskt stöd för hobbyfjäderfäobduktioner

Djurägare med hobbyfjäderfän kan få rabatt på obduktionskostnaden om fåglarna lämnas in till något av de tre laboratorier som utför fjäderfäobduktioner (SVA i Uppsala, Animalycen AB i Skara eller Gård & Djurhälsan i Kristianstad). Stödet kommer från Jordbruksverket och administreras av rådgivningsföretaget Gård & Djurhälsan. Syftet med det statliga obduktionsanslaget är att samla information om vilka sjukdomar som förekommer i landet.

För att få utnyttja anslaget för hobbyfjäderfän finns en överenskommelse mellan Gård & Djurhälsan och laboratorierna. Hobbybesättningar med flockproblem är berättigade till ekonomiskt stöd. Med flockproblem menas att minst tre fåglar i besättningen ska ha insjuknat eller dött under den senaste månaden. Laboratorierna tar även emot enstaka avlivade eller döda fjäderfän för obduktion men då får djurägaren stå för kostnaden själv.

För djurägare som är berättigade till stöd är kostnaden 494 kr plus moms och administrativ avgift för obduktion och mikroskopisk undersökning av upp till tre fjäderfän. Bakteriologisk undersökning kan också ingå om obducerande veterinär bedömer att det behövs för att ställa diagnos. Observera att kostnaden för transport till laboratoriet och eventuella kompletterande analyser tillkommer (t ex analys avseende Mycoplasma) och bekostas av djurägaren.

Foto: D Jansson, SVA

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår