Transporter till obduktion

En av de viktigaste faktorerna för att kunna göra en högkvalitativ obduktion är att det döda djuret så fort som möjligt kommer in till obduktionslaboratoriet. Om du själv som djurägare har möjlighet att direkt köra in djuret till närmsta laboratorium är det alltid det bästa. Men detta är ju inte alltid praktiskt möjligt, särskilt i norra Sverige där närmsta obduktionsanläggning ligger i Uppsala. Det kan då vara nödvändigt att anlita en särskild transportör, t.ex. Svensk Lantbrukstjänst AB, annan djurtransportör eller budfirma.

Tänk på att kadaverbilarna kör över stora områden och i många besättningar. För att minska smittrisken är det viktigt att chauffören inte går in i stallet för att hämta djuret. Det döda djuret bör placeras i en sluten behållare eller förvaras väl täckt på en hårdgjord yta, på avstånd från stallområdet. Det är mycket viktigt att behållaren placeras så att kadaverbilen inte behöver köra igenom besättningen eller stallområdet för att hämta djuret.

Observera att transporter till obduktionslaboratoriet i Karlskoga endast kan utföras av Svensk Lantbrukstjänst AB, andra transporter är ej tillåtna till den anläggningen.

Svensk Lantbrukstjänst AB

Svensk Lantbrukstjänst AB:s huvuduppgift är att utföra avlivning av lantbrukets djur och insamling av kadaver för vidare transport till destruktion. Svensk Lantbrukstjänst har även möjlighet att transportera lantbruksdjur till obduktion. Svensk Lantbrukstjänst AB anlitar härvid 12 regionalt baserade entreprenörer. För mindre djur, som t.ex. fjäderfä eller aborterade foster, är dock Svensk Lantbrukstjänst ordinarie transporter ej lämpade eftersom dessa transporter bygger på containerhantering.

Anmäl vid hämtning via Svensk Lantbrukstjänst hemsida, via deras sms-tjänst eller på telefon 010-490 99 00. För transport enligt ordinarie tur gäller Svensk Lantbrukstjänsts ordinarie taxa för kadaverhämtning. För direkttransport till obduktion debiteras ordinarie taxa med tillägg av milkostnad (125 kr/mil, maj 2015) räknat tur och retur från entreprenörens hemmastation. Tänk på att ju kortare tid som går mellan att djuret har dött tills det obduceras, desto större möjlighet att ställa korrekt diagnos.

När Svensk Lantbrukstjänsts ordinarie kadaverhämtning anlitas transporteras djur från områden söder om Jönköping vanligtvis till Eurofins i Kristianstad (område 10-12). Djur från områden norr om Jönköping transporteras vanligtvis till obduktionslaboratoriet vid Konvex anläggning utanför Karlskoga. Djur som hämtas på Gotland transporteras till obduktionslaboratoriet vid Gotlands Slagteri, Visby. Se karta på Svensk Lantbrukstjänsts hemsida för mer information om hur områdena avgränsas. Det är viktigt att den remitterande veterinären vet vart djuret kommer att transporteras så att obduktionsremissen kommer till rätt laboratorium. I de fall djurägaren använder Svensk Lantbrukstjänst ordinarie kadavertransport (dock ej på Gotland) för att transportera in ett djur till obduktion, bör veterinären faxa eller e-posta remissen både till laboratoriet i Kristianstad och Karlskoga.

Stockholms nödslaktservice AB

Stockholms nödslaktservice AB erbjuder direkt hämtning av döda djur för transport till obduktionsplats. Kostnad för transport efter offert. Information: Stockholms nödslaktservice AB eller 08-659 56 04.

Användning av budfirma

För mindre djur och vid abortutredningar där foster/fosterhinnor ska undersökas kan budfirmor vara ett alternativ för transport till obduktion. För undersökning av foster/fosterhinnor är det inte lämpligt att anlita Svensk Lantbrukstjänst ordinarie turer för transporten, då detta material är för skört för den typen av transport. SVA har upprättat ett särskilt avtal med Posten för transport med DPD Företagspaket 16.00, där man i samarbete med Posten tagit fram ett nytt säkrare material för budfirmors transport av döda djur. Paketen får väga högst 20 kg och ska lämnas in till Postens Företagscenter. Det finns idag cirka 380 Företagscenter runtom i landet och det närmaste för dig hittar du hos Postens kundtjänst, tel 0771-33 33 10/knappval 2. Paket med döda djur får inte lämnas till Posten partners som livsmedelsbutiker, bensinstationer med flera.

Lådorna finns i olika storlekar, för djur upp till 20 kg vikt. Lådorna kan beställas kostnadsfritt från avdelning för försäljning vid SVA, fax 018-67 43 93, tel 018-67 43 00. Klicka här för mer information.

Vid användning av budfirma bör kadavret slås in i absorberande material (t.ex. tidningspapper) och därefter läggas i dubbla plastpåsar (av starkt material) som försluts var för sig med buntband. Fosterhinnor, som ju är ett mycket skört material bör först paketeras i en egen extra plastpåse som först efter förslutning lindas in i absorberande material, och därefter packas i dubbla plastpåsar enligt ovan. Detta läggs sedan i en kartong av kraftig papp, och paketet märks med ”Veterinärmedicinskt material”. De olika budfirmorna kan ha olika inställning och regler då det gäller transport av paket med kadaver, och det är viktigt att kontrollera detta med aktuell budfirma.

Observera att budfirmor inte får anlitas för djur där det finns misstanke om epizootisjukdom. För paket som transporteras via budfirmor gäller följande adresser och mottagningstider till laboratorierna (vardagar):

Laboratorium

Leveransadress

Tider

SVA

SVA, Obduktionssalen
Travvägen 12 A
756 51 Uppsala

07:50-15:30 (maj-aug)
07:50-16:00 (sep-april) 

Gård & Djurhälsan, Skara

Gård & Djurhälsan
Gråbrödragatan 5
532 31 Skara

08:30-12:00

Gård & Djurhälsan, Kristianstad

Gård & Djurhälsan
Estrids väg 1
291 65 Kristianstad

08:00-16:00

Gård & Djurhälsan, Karlskoga

Obduktion, Mosseruds
avfallsanläggning Gottebol
691 93 Karlskoga

08:00-16:00

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår