Lägst antibiotikaanvändning i EU

I Sverige har vi under lång tid arbetat för friska djur och ansvarsfull antibiotikaanvändning. Redan 1986 infördes ett förbud mot användning av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte.  2006 antogs en sådan lag i EU, men antibiotikaanvändningen till livsmedelsproducerande djur i andra EU-länder ligger alltjämt på en hög nivå. Diagrammet nedan visar antibiotikaförbrukning per kg levandevikt 2010-2011.

Källa: Third ESVAC report, EMA 2013

EU bedömer att ca hälften av all antibiotika i EU ges till djur. I USA är motsvarande siffra 80 procent, vilket beror på att antibiotika i stor utsträckning kan ges till djur utan veterinär förskrivning. I USA är det dessutom fortfarande tillåtet att ge djur antibiotika i tillväxtstimulerande syfte. Statistik från den svenska övervakningen av antibiotikaresistens visar att den veterinära försäljningen av antibiotika (alla djurslag) 2012 var cirka 12 ton. Motsvarande siffra för den svenska sjukvården är cirka 65 ton.

I Sverige ges dessutom vanligtvis – till skillnad från i andra EU-länder - så kallade smalspektriga antibiotika (såsom penicillin) vilket innebär mindre risk för resistensutveckling i jämförelse med bredspektrumantibiotika.

Mer information om resultaten från den svenska övervakningen av antibiotikaresistens finns på SVA:s hemsida

Fyra förklaringar till att antibiotikaförbrukningen är så mycket lägre i Sverige

1. Sedan förbudet 1986 har djurägare och veterinärer arbetat metodiskt med att minska behovet av antibiotika utan att det sker på bekostnad av djurens välbefinnande genom exempelvis förebyggande smittskyssrutiner och extensiv djurhållning. Bekämpnings- och kontrollprogram tillämpas för vissa av de sjukdomar som kan driva upp antibiotikaanvändningen, såsom Maedi-Visna och fotröta.

2. I övriga EU-länder såväl som i Nya Zealand, Australien och USA, finns ett antal smittsamma djursjukdomar som driver upp antibiotikaanvändningen, sjukdomar som inte förekommer i Sverige.

3. I Sverige ges en stor andel av all antibiotika som individbehandling. Endast det djur som är sjukt får antibiotika. I övriga EU-länder ges upp till 90 procent av antibiotika till större djurgrupper eller rentav hela besättningar via fodret eller vattnet.

4. I många länder, till exempel Storbritannien, Tyskland och Nederländerna, kommer en mycket stor del av veterinärens inkomst från försäljning av läkemedel, vilket gör att det också finns en ekonomisk drivkraft hos veterinären som kan leda till överförskrivning. I Sverige har det alltid varit apoteken som skött försäljning av läkemedel, och det veterinära arbetet fokuserar på att förebygga sjukdomar istället för att tjäna pengar på läkemedelsförsäljning.

5. Minskad smittspridning och större motståndskraft hos djuren är även en följd av att Sverige har EU:s mest långtgående djurskyddsregler.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår