WinPig inställningar

De inställningar som behöver göras i WinPig när du startar en ny besättning skiljer något beroende på om du har WinPig Slakt, WinPig Sugg eller ska köra programmet i en integrerad besättning. Hjälp med detta ingår i startpaketet som ingår när du köper programmet.

De inställningar som görs gäller bara för den aktuella besättningen. Är du t.ex. en rådgivare måste inställningarna göras för varje ny besättning som du lägger upp i din dator. Dock inte om du får en säkerhetskopia av någon.

Inställningar WinPig slakt

Om du startar från början i WinPig slakt med en ny besättning bör du gå igenom instruktionen "WinPig Slakt- Inställningar" (länk här till höger) och göra de inställningar som beskrivs. Inställningarna behöver dock inte göras om du får en säkerhetskopia på din besättning från någon.

Inställningar WinPig sugg

Om du startar från början i WinPig sugg bör du gå igenom instruktionen "WinPig Sugg - Inställningar" som finns här till höger. Inställningarna behöver dock inte göras om du får en säkerhetskopia på din besättning från någon eller om den är konverterad från PigWin Sugg. Om du vill använda öronmärkning i programmet, registrera medicin med mera behöver du göra ytterligare inställningar som beskrivs under respektive avsnitt.  

 

Ändra ikonerna på programytan (suggbesättning)

Ändra ikonerna på programytan (slaktgris)

 

Instruktionsfilm - Lägg upp lokaler

 

Vanliga frågor

Varför får jag ett annat språk än svenska när jag läser in en databas?

Gör om besättningsguiden och välj språk Svenska. Du kan även gå till Generellt - Språk och välja Svenska.

Vad är skillnaden mellan automatisk, manuell och ingen omgångshantering?

I WinPig går det att välja mellan två olika sätt att registrera omgångar. Valet görs under menyvalet Generellt, Inställningar. Den inställning vi rekommenderar för en normal slaktgrisuppfödare är ”Automatisk”. Valet gäller för hela besättningen.
Automatisk – när en omgång skapas registrerar man i vilken/vilka lokaler den finns och under vilken tidsperiod. När sedan händelser registreras, t.ex. foder eller döda grisar gör man det för en viss lokal. Programmet håller då automatiskt reda på till vilken omgång händelserna hör. En förutsättning för den automatiska omgångshanteringen är att det aldrig finns mer än en omgång samtidigt i en lokal. Menyvalen Omgång och "Koppla omgång till lokal" visas under menyn Generellt.
Manuell – kan hantera att flera omgångar samtidigt finns i en lokal. När händelser registreras får man alltid ange till vilken omgång händelsen hör. Tänkbara förhållanden då detta är användbart är om det finns välkomststall som delas upp på olika avdelningar, skrotstallar som betjänar flera avdelningar etc. Menyvalet Omgång visas under menyn Generellt. Menyvalet "Koppla omgång till lokal" visas inte alls. En nackdel med manuell omgångshantering är att man inte kan följa upp resultatet i ett stall eller en avdelning över tiden, för olika omgångar.
Ingen - innebär att omgångar inte används alls. Menyvalet Omgång och "Koppla omgång till lokal" visas inte alls under menyn Generellt.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår