Hullbedömning

Ett av kraven för att få Jordbruksverkets nya ”ersättning för extra djuromsorg” är regelbunden dokumenterad hullbedömning. I de preliminära reglerna står följande: ”Du ska bedöma hullet på dina suggor och betäckta gyltor fyra gånger per varje grisningscykel. Det ska du göra på individnivå enligt en fyrgradig skala” 1).

Du kan skapa ett schema för hullbedömning i PigWin med hjälp av en arbetslista. Suggornas nummer är förskrivna på schemat. Hullbedömningen fylls i för hand och de ifyllda listorna arkiveras i en pärm.

Vi har tagit fram fyra olika varianter av hullbedömningsschema. De tas fram på lite olika sätt, välj det som passar bäst i din besättning.

  1. Hullbedömning - tas fram för en grupp suggor oavsett vilken deras senaste händelse var, besättningen ska vara gruppindelad (publicerat som ett PigWin tips i tidningen Grisföretagaren)
  2. Hullbedömning bet mellan datum - tas fram för suggor betäckta mellan vissa valfria datum, djuren behöver inte vara gruppindelade, beräknat grisningsdatum skrivs ut på listan
  3. Hullbedömning grupp betäckta - tas fram för en grupp (kräver gruppindelning) som har senaste händelse betäckning, beräknat grisningsdatum skrivs ut på listan
  4. Hullbedömning alla suggor - alla suggor i besättningen skrivs ut på listan i nummerordning, passar kanske för den mindre besättningen.

Mer information
Här på hemsidan finns ytterligare hjälp för hullbedömning. Under Publikationer, Stalltips ligger två dokument om hullbedömning. Det ena innehåller bilder och text om hur man bedömer av suggans hullklass. Det andra dokumentet är ett hullbedömningsschema där du själv får skriva in suggornas nummer. Det finns även en film om hullbedömning.

1) Läs mer om reglerna på www.jordbruksverket.se. Välj ”Stöd” i menyn och därefter ”Ersättning för extra djuromsorg”.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår