Arbetslistor

Vid urval av en serie boxar på t.ex. en arbetslista fungerar inte urvalet som tänkt. Till exempel kanske suggor saknas och det kommer med boxar som inte alls är med i den serie som valts.

Så kan det bli om man valt fel fält för urvalet. Det ska vara fältet "Aktiv box", inte "Box". Rättas till så här: Bocka av ”Box” så att den blir grå, klicka på ”Ta bort” och acceptera att ”alla inaktiva rubriker tas bort”. Klicka sen på Tillfoga och välj ”Aktiv box” i listan.

Vid urval av en serie boxar på t.ex. en arbetslista fungerar inte urvalet som tänkt. Exempel:
Vid urval på box 1-6 så får jag med även boxar på 1000 serien. Väljer man nr 2-6 så får jag bara ut de boxarna.

Problemet är att PigWin sorterar alfanumeriskt, inte numeriskt, när programmet gör urvalet. Detta eftersom det är tillåtet att använda bokstäver i Box. Så programmet sorterar 1, 10, 100 och 1000 före 2. vilket innebär att all nummer mellan 1 och 1999 kommer med om man gör urval 1-2.
Man kommer ifrån detta om man konsekvent alltid har samman antal tecken i boxnumret. Problemet uppstår då man har boxnummer med olika antal siffror.

Hur gör jag en arbetslista för gyltor med en viss ålder?

För att ta fram en lista över gyltor med en given (i detta fall 5 månader eller 150 dagar) skapar man en ny arbetslista. Listan görs i suggdelen eller avelsdelen beroende på var de obetäckta gyltorna finns registrerade. I suggdelen görs inställningarna under Arkiv/Inst. Arbetslistor och i avelsdelen under Avelsdjur/Inst. Arbetslista.

Tryck på Mata in-knappen och se vilket nummer den senaste listan har. Tryck på Mata in-knappen igen och skriv nästkommande nummer för att göra den nya listan. Därefter görs följande inställningar:

Skriv ut = n
Överskrift= valfritt men tex Gyltor fem månader
Sen.händelse= fö (om listan görs i suggdelen) eller ör (om listan görs i avelsdelen)
From= 150 (eller den önskade åldern)
Tom= 150 (eller den önskade åldern)
Förv=150 (eller den önskade åldern)
Sorterat= datum
Kod=  3210
Visa begränsningar= ska inte ha någon bock

Därefter trycker man på Mata in-knappen för att spara listan bland övriga arbetslistor.

 Listan tas fram genom att klicka på Suggdata/Arbetslistor. Välj den nya listan. Välj mellan vilka datum du vill ta fram listan. Listan fungerar så att gyltor som blir 150 dagar gamla någon gång i den period du väljer skrivs ut på listan. Därför är det lämpligt att ange att längre intervall för att lättare kunna planera framöver.

Observera att dessa inställningar bara fungerar för att ta fram gyltor med en given ålder. Vill man ha en lista med gyltor inom ett åldersintervall gäller andra inställningar. Ett förslag finns på en sådan lista finns i denna instruktion: Koll på rekryteringen.

Kan jag byta namn på kolumnerna i en arbetslista?

Ja, dessa inställningar görs under Arkiv, Inst.arbetslistor. Tryck på ikonen Mata in (F2) för att se befintliga listor. Klicka för att markera den lista som ska ändras och tryck på ikonen Rapportinställning. Vita färg anger att kolumnen är aktiverad och grå att den är inaktiverad. Lägg till (och ta bort) de kolumner du önskar genom att dubbelklicka med höger musknapp på dem. I aktiva kolumner skrivs därefter en valfri rubrik på raden som heter Text. För att skapa en radbrytning i rubriken gör du ett mellanslag, ex. ”Avvänj ning” istället för ”Avvänjning”. Tryck OK när alla ändringar är gjorda.
Observera att en del av kolumnerna är kopplade till data i PigWin. Det betyder att även om kolumnen döps om så kommer data som är kopplat till orginalrubriken att visas i denna kolumn. Vill du ha kolumner utan data rekommenderas att döpa om de kolumner som heter Grupptyp 1-7.

Varför saknas det suggor på min arbetslista?

Om det saknas suggor på en arbetslista bör man kontrollera att inställningarna för arbetslistan är korrekta. Inställningarna kontrolleras under Arkiv/Inst. Arbetslistor. Läs mer om hur inställningarna för arbetslistor fungerar här.
Man bör också kolla att rätt urvalskriterier anges då listan tas fram och att rätt datum fylls i.
Om det fortfarande inte fungerar kan det ha uppstått ett databasfel. Databasfel kan oftast avhjälpas med en databaskontroll. Läs mer om hur du gör en databaskontroll här. Kontakta PigWin Support om felet kvarstår.

Vad betyder förkortningarna under senaste händelse i arbetslistor?

Förkortningarna som används ser olika ut för arbetslistor i suggdelen och avelsdelen (detta menyval finns endast hos dem som har avelsdjur eller egen rekrytering). Förkortningarna används till att ställa in vilka suggor/gyltor som ska tas med på en viss arbetslista. I avelsdelen (Avelsdjur, Inst. Arbetslistor) används följande förkortningar:
ör-öronmärkning
be- betäckning
ek- ekolodning
ut- utgång
I suggdelen (Arkiv, Inst. Arbetslistor) används följande förkortningar:
fö-födelse
in- ingång
be- betäckning
gr- grisning
av- avvänjning
dr- dräktighet
ut- utgång
al- allaVår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår