Besättningsanalys

Dödligheten födelse-avvänjning på besättningsanalysen stämmer inte med födda minus avvanda.

Det är inte samma kullar som räknas med i födda/kull som i avvanda/kull. På besättningsanalysen räknas de födda kullar som ligger inom det valda tidsperioden och de avvanda kullar som ligger inom samma tidsperiod. Den dödlighet som visas på produktionsrapporten däremot är räknad på samma kullar och där är dödligheten lika med antal födda/kull minus antal avvanda/kull (i procent).

Varför stämmer inte alltid antalet betäckningar totalt på besättningsanalysen med det antal som visas då man tar fram diagrammet och klickar på stapeln Totalt?

Det antal som visas på själva besättningsanalysen är antal betäckningar medan antalet som visas på listan då man klickat på stapeln "Totalt" visar antalet betäckta djur. Exempelvis om en sugga har en betäckning två dagar i rad räknas det som två betäckningar men ett djur.

Antalet avvänjningar och avvanda grisar per kull stämmer inte på besättningsanalysen. Varför?

I måttet ”antalet avvänjningar” finns alla färdigavvanda suggor med. Med färdigavvanda suggor menas de som inte blir amsuggor. Suggor som registreras som amsuggor tas inte med på besättningsanalysen förrän hon är färdigavvand, dvs efter att amgrisarna har avvants. ”Antal avvanda per kull” beräknas genom att samtliga avvanda smågrisar divideras med antalet slutavvanda suggor. Om det finns suggor som valts till amsuggor exkluderas dessa från beräkningen, vilket gör att antalet avvanda grisar per kull ser högre ut än om samtliga suggor var slutavvanda. Efter att amsuggorna har avvant sin amkull tas deras resultat med i beräkningen och då kan det bli omvänd effekt, dvs att antalet avvanda/kull ser lägre ut än förväntat.
Exempel:
I perioden har 10 suggor avvant totalt 100 grisar. 3 av suggorna har sedan valts till amsuggor. Besättningsanalysen visar då att antalet avvänjningar i perioden är 7 och att antalet avvanda grisar per kull är 14,3 (100 dividerat med 7).
Tips:
På rapporten Management Veckoschema finns både måttet ”Avvanda/kull” och ”Avvanda/avvänjning” med.  Ta gärna fram den rapporten för ”idag” (det datum allt är inrapporterat till). Den visar resultatet för de senaste 4, 8, 16 och 26 veckorna.

Vilka djur räknas med i "Döda hondjur" som finns på produktionsrapporten och på besättningsanalysen?

De koder man angivit i rutan "Utgångsorsak, döda su" under Arkiv, Gen. inst, Analys1. Se dokumentet "Döda hondjur på produktionsrapport och besättningsanalys".

Var kan jag se medelkullnummer för utslagna suggor?

Detta finns i besättningsanalysen som man finner under rubriken analyser. Ange hur lång period som ska analyseras och tryck ok. I vänsterkolumnen finns "Utgångna djur i procent". På denna rad anges hur stor andel av suggorna som slagits ut i respektive kullnummer. Under totalt, längst till höger, anges medelkullnummer vid utslagning för suggor som slagits ut i den valda perioden.

Hur kan man analysera livstidsresultatet för en grupp suggor?

Ta fram dem på utvalda suggor (använd lämpliga sökkriterier). Markera alla suggor, klicka på första + håll ner Shift och klicka på sista suggan. Tryck F8. Nu visas en besättningsanalys med livstidsproduktionen för de utvalda suggorna.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår