Ekonomi

Hur väljer man till/från ekonomirapporten i PigWin Sugg?

Gå till Arkiv, Gen.inställningar, fliken Analys 1. Bocka för/bocka av "Ta med ekonomirapport".

Hur gör man om man inte vill att programmet ska räkna någon kostnad för t.ex. arbete?

Det finns två sätt:
1. Aktivera arbetskostnad på Suggor, Övriga kostnader. Välj "Arbetskostnader" och skriv 0 (noll) i fältet för kronor. Detta måste göras en gång varje period för att inte programmet ska hämta arbetskostnaden från Konstanter.
2. Gå till Arkiv, Definiera koder, Konstanter och skriv 0 (noll) på raden för Arbetskostnad. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att man med ny programversion får hem nya konstanter varvid nollan skrivs över. Då får man gå till Konstanterna och nolla värdet igen.
Se bilden för exempel. 

Vid registering av ekonomiposter finns det ju två varianter; man kan registrera egna faktiska kostnader eller man kan låta programmet använda konstantvärden. Men måste man välja ett av dessa alternativ och sedan lägga in alla kostnader på samma sätt?

Nej. Man kan mycket väl välja att ta några kostnader (t.ex. byggnadsunderhåll och ränta/avskrivning) från konstanterna medan man väljer att lägga in faktiska kostnader i perioden eller för året för andra kostnadstyper (t.ex. strö, veterinär).

Hur beräknas "Försäljning till slakt" (slaktsuggor) på ekonomirapporten?

Beräkning av den total intäkten under perioden: Om det står ett pris på varje enskilt utgånget djur summerar programmet dessa värden. Saknas det pris på något djur hämtar programmet det kapitalvärde som finns under Arkiv, Definiera koder, Konstanter. 
Omräkning till "per sugga och år": (365 * Total intäkt under perioden)/(medelantal suggor o gyltor * dagar i perioden)
Kommentar: Kapitalvärdet under konstanter används av programmet till att räkna ut värdet av djurbesättningen. Det ska alltså vara produktionsvärdet av en genomsnittlig sugga. Det värdet är vanligen mycket högre än slaktvärdet. Man bör därför alltid fylla i ett pris på varje rad på Suggor, Utgång om man använder ekonomirapporten för att hindra att programmet hämtar värdet från konstanter.

Hur kan man förenkla så att man slipper skriva priset på varje slaktad sugga?

Det måste stå ett pris på slaktade suggor eftersom programmet annars hämtar (det alldeles för höga) värdet från konstanttabellen. Här är ett förslag på hur man kan förenkla registeringen:- skriv ett mycket litet belopp på varje slaktad sugga/gylta t.ex. 1 kr eller 0,01 kr- ta reda på den totala intäkten av slaktade suggor/gyltor under perioden. Skriv in detta värde på ett slaktat djur, förslagsvis den sista slaktade suggan i perioden.


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår