Felmeddelanden

"Programlicensen har löpt ut"

Programmet behöver uppdateras till en nyare programversion. Läs mer om uppdatering här. Om meddelandet visas då man tar fram en lista eller rapport kan orsaken också vara att inställningen ”överskrivning” är aktiverad. Det ses genom att tecknen OVR visas i nedre högra hörnet. Inaktivera överskrivning genom att trycka en gång på Insert-knappen på tangentbordet. Eller om du vill ha överskrivning kvar: ställ dig i datumfältet och radera allt som står där med Del eller Backspace (<-) innan du skriver ett nytt datum. Det kan vara en fördel att ha ”överskrivning” aktiverad vid registrering av händelser, hela datumet behöver inte skrivas då.

Vad gör man när man får feltexten "Filen kan ikke åbnes" (Filen kan inte öppnas)?

Prova att starta om datorn. Detta fel uppstår oftast när en programmet inte får åtkomst till en fil. Den vanligaste orsaken är att programmet kraschat pga någon orsak. Vissa filer "släpps" då inte korrekt utan datorn tycker fortfarande att de används.
Om man får meddelandet då man sparar en säkerhetskopia och efter det att man ändrat filnamnet kan det bero på att man skrivit ett felaktigt tecken i filnamnet t.ex. ett snedstreck (/).

Vad innebär meddelandet "Otillåten nyckel"?

- Kolla att drivrutinen (Sentinel Protection Driver) är installerad och att det inte är något fysiskt fel på nyckeln.
- Installera om drivrutinen för nyckeln. På sidan om nycklar finns en länk till den senaste drivrutinen. En drivrutin finns också på PigWin Sugg cd-skiva i mappen Sentinel. Filen med drivrutinen heter SPI plus ett versionsnummer, t.ex. SPI76. Genom att klicka på filen startas installationen. När drivrutinen installerats om måste datorn startas om. 
- Avinstallera drivrutinen, kör cleanprogram för nyckeln (SSDCleanUp), lägg in drivrutinen igen. CleanUp programmet raderar bl.a om det finns en äldre drivrutin, kontakta Support för tillgång till CleanUp.
- Rätt version av drivrutinen? För ny drivrutin är inte bra till gammal Windows.
- Prova med en annan nyckel om det finns någon sådan att tillgå.
- Kontakta Support för byte till en annan nyckel.

Felmeddelande ”Nyckeln hittas inte”, vad göra?

- Är nyckeln fysiskt oskadad och sitter den i ordentligt i ett usb-uttag direkt i datorn (inte i någon form av hubb eller fördelardosa)?- Prova med ett annat usb-uttag.- Installera om drivrutinen (från CD-skivan eller hemsidan).- Fungerar det inte efter installation av drivrutinen och omstart av dator, pröva att stänga av datorn helt och sätta på den igen.- Kontrollera att inte brandväggen spärrar drivrutinen (Sentinel).- Prova med en annan nyckel om det finns någon sådan att tillgå.- Kontakta Support för byte till en annan nyckel.

Var är orsaken till feltexten "Invalid license (xxxx)"?

Nyckeln är spärrad i den aktuella version av PigWin Sugg. Numret inom parantes i feltexten är nyckelnumret. Spärren kan inte tas bort, ska användaren vara aktiv så får nyckeln bytas.

"Can´t create output file"

Meddelandet "Can´t create output file" visas t.ex. då man hämtar ny version och det tyder på att någon fil som tillhör PigWin är aktiv i minnet och den kan därför inte ersättas,  uppdateringen avbryts. Det enklaste är att starta om datorn och sedan försöka igen. Om det var vid en uppdatering så är troligen update.exe redan hämtad (kolla datum på den, den ligger i c: \pig_win) och då kan man dubbelklicka på den och fortsätta uppdateringen. Ofta blir det så här om man från början blivit utkastad ur programmet av någon anledning då "släpper" programmet inte alla filer. 

Vad betyder feltexten "Unhandled exception" eller "Automation error"?

Vid försök att hämta ny programversion får man feltexten "Unhandled exception" eller "Automation error". Feltexten kan också komma vid annan kommunikation såsom sända webbackup, sända resultat eller sända till avelsdatabasen. Troligen har man Windows Vista eller Windows 7 och har inte gjort de inställningar som ska göras. Högerklicka på ikonen man startar PigWin med, välj Egenskaper, klicka på Avancerat och bocka för "Kör som admin" och "Kör i separat minnesutrymme". PigWin ska inte vara igång då detta görs, alternativt startas om då inställningarna gjorts.En mer detaljerad beskrivning av inställningarna finns i instruktionen för installation.

Vad gör jag om jag får feltexten "Error 20 opening file.." i PigWin Sugg?

1. Prova att starta om datorn. Error 20 uppstår oftast när en programmet inte får åtkomst till en fil. Den vanligaste orsaken är att programmet kraschat pga någon orsak. Vissa filer "släpps" då inte korrekt utan datorn tycker fortfarande att de används.
2. Inställningar: Om det är Windows Vista eller Windows 7 på datorn: kontrollera att nödvändiga inställningar är gjorda efter installationen.
3. Kontrollera att Btrieve 6.15 är installerat (på kontrollpanelen, lägg till/ta bort program). Med standardinstallationen av PigWin kommer en äldre version av Btrieve som inte syns på Kontrollpanelen. Är det installerat bär man avinstallera och installera igen. Installationen btr615_pw finns på cd-skivan i mappen \btrieve615 men Btrieve 6.15 kan också hämtas här. (LÄNK) Ha inte PigWin igång under installationen. 
4. Kontrollera att användaren har fullständig behörighet till Btrieve: Start, (Program, Tillbehör,) Kör, skriv regedit och klicka ok. Öppna Local Machine, Software, högerklicka på Btrieve, välj behörigheter.  Kontrollera att användaren har fullständiga rättigheter, ändra ev och stäng.
5. Stäng av UAC (User Account Control)
6. I något fall har man behövt göra undantag för W32mkde i brandväggen (F-secure).
7. Om datorn står i ett nätverk eller om flera personer med olika inloggningar använder PigWin kan nätverksinställningar behöva göras.

Feltexten "Domain error" eller "Floating point invalid"? Rubriken är BC453RTL.DLL.

Orsaken är att det är fel på några registreringar som programmet behöver för att ta fram en rapport eller djurförteckning. Vanligast är att en avvänjningsvikt har ett minustecken. Kontrollera avvänjningarna under Suggor, Avvänjning. Ett annat exempel är då det saknas smågrisleveranser helt och man försöker ta fram en satellitrapport.

Feltext "Division by zero" i kombination med något om BC452RTL.DLL

Texten brukar visas när programmet inte kan göra en beräkning för att någon information eller inställning saknas. Kolla inställningarna för resultatindikatorn. Vid något onormalt värde där kan denna feltext komma.

"Svinesys caused a General Protection Fault in module BC453RTL.DLL..."

Kan bero på att konstanter försvunnit. Kolla Arkiv, Definiera koder, Konstanter. Är raderna till stor del tomma (se bild nedan) har filen fastpris.dat blivit skadad. Den ska ligga i besättningsmappen. Kopiera från annan besättning (reg_fil på din dator?) med standardkonstanter. Kolla om fler filer skadats.

Databaserror.. b_status...

Feltexten kan t.ex. vara: "Databaserror, Kontakt AgroSoft: b_status(3), b_len(179),fil(2), inds(0),hans(1)". Orsaken är att filen där data ska sparas inte finns eller inte är tillgänglig (skrivskyddad?).

Ett fel har upptäckts i databasen med felkod x/x

Visas vanligen efter en databaskontrollStår det 1/1 betyder det att det är fel på en sugga, 3/3 så är det tre suggor som är fel. Något är ologiskt med händelserna. Klicka ok och det bilden utvalda suggor visas med vilken/vilka suggor det är fel på.


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår