Övriga analyser

Utvalda suggor: Hur kan man göra urval så att man bara får upp obetäckta gyltämnen?

Använd följande kriterier:
Senaste händelse= Ingång
Aktiva djur förbockat (två bockar på raden)
Kullnr; tomt i första rutan, noll i andra
 

Hur kan man se hur stor andel av ingångsrapporterade gyltämnen som gått till slakt utan att ha blivit betäckta?

Se detta dokument "Andel utgangna gyltamnen".

Kan man ta fram hur många gyltor och gyltämnen som utgångsrapporterats innan första grisning?

Ja, det går men man får gå en liten omväg. Se dokumentet "Antal utg ej ingrisade". Exemplet förutsätter att djuren är ingångsrapporterade i suggdelen i PigWin.

Dräktighetsschemat: Varför står ett antal suggor i gruppen i kolumnen med ett streck som rubrik och en del i kolumnen "För"?

I kolumnen med strecket som rubrik står de som inte har dräktighetsbock och i kolumnen För står de som har bock. Se bilden nedan med ett utdrag ur ett dräktighetsschema.
Stänger man av dräktighetstesten under Arkiv, Gen.inst så försvinner den ena kolumnen och man får alla i kolumnen ”För”. 

Hur kan man jämföra två seminörer?

Om du registrerat vem som seminerat i fältet Galt3 på betäckningen kan du använda Analyser, Galtanalys, Positiv/negativ lista. Där finns seminörerna med på varsin rad med resultat.

Hur kan jag se medelkullnummer på utgångna suggor?

Medelkullnummer för utgångna suggor kan ses i besättningsanalysen, som finns under menyvalet Analyser. Vid period skriver du in mellan vilka datum analysen ska tas fram. I rapporten visas en rad ”Utgångna djur i %”  för respektive kullnummer. Siffran som redovisas i kolumen ”Totalt” är medelkullnummer för utgångna suggor under analyserad period.
 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår