Produktionsrapport

Hur beräknas avvänjningsvikten om man bockat för automatisk beräkning?

Formeln är 1,4 kg + (0.25 *  Ålder i dagar föd-avv), dvs 250 grams tillväxt per dag. Det går bra att ha automatisk beräkning förbockad och sedan registrera vikter endast på vissa kullar. Programmet räknar då faktiska vikter på de kullarna men beräknade vikter på övriga kullar. Däremot blir det inte korrekt om man registrerar vikter på några kullar samtidigt som automatisk beräkning inte är förbockad.

Korrigering till 30 kg

Vilken tillväxt och foderåtgång räknar programmet med då det korrigerar till en producerad 30 kg´s gris? Beräkningen sker inte enligt en rätlinjig formel så det går inte att ange någon konstant för tillväxt och foderåtgång. Beräkningen sker enligt en logaritmfunktion. Det finns en tabell med exempel, kontakta PigWin Support.

Foderåtgång gyltämnen

Hur mycket foder räknar pigwin sugg med att en gylta äter? Tar den hänsyn till hur gammal gyltan är?PigWin räknar bort 29 MJ OE/dag för gyltämnen oavsett vilken ålder de har. Så när foderåtgången räknas ut drar programmet av det foder som gått åt till gyltämnen. Foder till gyltor (betäckta) räknas med i foderåtgången.

Resultatindikator

Vilka är grundinställningarna för indikatorn? Se bilden nedan. Inställningarna görs i PigWin under menyvalet Arkiv, Inst. resultatindikator.


Döda hondjur

Vilka djur räknas med i "Döda hondjur" som finns på produktionsrapporten och på besättningsanalysen? De koder man angivit i rutan "Utgångsorsak, döda su" under Arkiv, Gen. inst, Analys1. Se dokumentet "Döda hondjur på produktionsrapport och besättningsanalys".

Varför saknas det döda eller sålda grisar i avstämningen på produktionsrapporten?

Antalet sålda respektive döda grisar på avstämningen hämtas ifrån registreringarna som görs under Ungdjur/ Utgång levande respektive Ungdjur/Utgång döda. Det går att summera hur många grisar som har sålts eller som har dött i en viss period, genom att trycka på ikonen Visa Utskrift och välja aktuella datumgränser.  Summeringen visas på rapportens sista sida. Om antalet sålda eller döda grisar inte stämmer överens med antalet på avstämningen kan det bero på följande:  
1) Kontrollera att den summerade perioden är densamma som perioden mellan de två senaste inventeringsdatumen under Status/Status Suggor och galtar. Perioden= dagen efter förra inventeringsdatum till senaste inventeringsdatum.
2) Om besättningen fyller i fältet Från Box under Ungdjur/Utgång levande eller fältet Box under Ungdjur/Utgång döda måste följande inställningar göras. De siffror eller bokstäver som anges som boxbeteckning måste omfattas av produktionsrapportens inställningar för att tas med i beräkningen. Inställningarna kontrolleras under Arkiv/Inst. Produktionsrapport. Tryck på mata in knappen för att se inställningarna. I fälten Till box och Från box anges de boxar som programmet ska inkludera i produktionsrapporten och avstämningen.
Exempel
Registreras boxarna 1-100 ska Från box vara 1 och Till box vara 100. Om både bokstäver och siffror används ska Från box vara 1 och Under Till Box skrivs den bokstav som kommer längst bak i alfabetet av de bokstäver som används i boxbeteckningen. Bokstaven ska upprepas med lika många tecken som finns i den längsta boxbeteckningen. Dvs finns det boxar som heter Gri3 (4 tecken) ska det anges RRRR (förutsatt att inga boxbeteckningar innehåller bokstäverna S-Ö).
Viktigt att veta är att om man fyllt i Från box och Till box under inställningarna så måste man registrera Box/Från box på alla bilder under Ungdjursmenyn (sålda, döda, foder osv.). Det får inte finnas några rader utan box på dessa bilder.
En annan sak att tänka på är om man växlar mellan de olika varianterna (att ha Till/Från box ifyllt på produktionsrapportens inställningar och att inte ha det) så gäller det även gamla perioder. Eftersom man inte registrerat enligt det systemet förut så kommer de gamla perioderna att bli helfel. Alla leveranser och döda grisar nollas. Så då får man ta bort de perioderna (skriv noll på box i status).  

Påverkar sålda dräktig djur grisningsprocenten negativt?

Om utgångsorsak 10 eller 12 används så påverkas inte grisningsprocenten negativt på produktionsrapporten. Det gör inget om det även registreras en andra orsakskod.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår