Registering av händelser

Jag har fastnat i ett inmatningsfält och kan inte lämna rutan, vad gör jag?

Tryck på Escape-tangenten (Esc) för att lämna fältet.

Jag har hämtat ett nytt semingaltregister men får meddelande om att galten inte finns, vad kan det vara för fel?

Kontrollera så här:
1. Gå till Avelsdjur, Semingaltlista. Klicka på Mata in ikonen så att du ser alla galtarna.
2. Stå med markören i fältet Galtkod och klicka på ficklampan (Sök). 
3. Skriv numret på galten (utan bokstaven framför). Hittades galten?

Om Ja - du skriver troligen fel när du skriver in galtnumret på semineringen. Det ska vara ett A, a, S eller s framför.
Om Nej - fortsätt felsöka enligt nedan.
4. Gå längst ner i semingaltlistan. Bläddra längst till höger och kontrollera datumet. Är det max 2-3 veckor gammalt? 

Om Ja - troligen finns inte galten med i registret än. Skriv in betäckningen utan galt och kompletter när nästa semingaltregister kommit.
Om Nej - något har gått fel när du hämtat semingaltarna. Det vanligaste är att man inte har PigWin Sugg installerat i mappen c:\pig_winKontrollera här var du har programmet installerat. Vid hämtning av semingaltar får man ändra sökväg manuellt innan man klickar på Unzip. Annars packar semingaltarna upp sig till fel ställe i datorn.

Vi har ingångsrapporterat en egen galt men får feltexten "Galten finns inte upplagd". 

 Tänkbara orsaker:

  • Galten heter något som börjar på S, A eller B? Dessa bokstäver är inte tillåtna eftersom programmet då söker efter galten i semingaltregistret. Döp galten till något annat namn.
  • Betäckningen man försöker lägga in är daterad före galtens ingångsdatum?

Hur registrerar jag att en sugga är amsugga? Hur räknar PigWin amsuggor?

En sugga registreras som en amsugga genom att sätta ett minustecken (-) i kolumnen Box Sugga (under Suggor, Avvänjning. Obs! Det går inte att skriva minustecknet direkt på suggkortet). Minustecknet i ”Box(sugga)” gör att programmet räknar suggan som digivande och inte räknar improduktiva dagar (galldagar) för henne. Inte heller kommer hon med på arbetslistor med suggor som ska betäckas. Här nedan finns mer att läsa om amsuggor i PigWin:
Amsuggor i PigWin - ett PigWin tips från tidningen Grisföretagaren
Nytt om amsuggor - ett lite färskare PigWin tips från tidningen Grisföretagaren
Amsuggor - hur räknar PigWin

Hur startar man registrera händelser i ett nytt program?

Välj ambitionsnivå från början för hur gamla händelser som ska registreras på suggorna. Det är viktigt eftersom händelser alltid måste läggas in i tidsordning på varje djur, dvs. om man bara lagt in den senaste kullen så går det sedan inte att komplettera med tidigare kullar. Några varianter på ambitionsnivå:
Bara den senaste kullen på varje sugga?
- Alla kullar på alla suggor?
- Ett mellanting, t.ex alla kullar på yngre suggor men bara den senaste på äldre suggor?Om man väljer att inte lägga in alla kullar på en sugga bör man registrera att hon haft t.ex. tre kullar innan hon kom in i PigWin. Det gör man genom att skriva "3" i kolumnen "Kull" på Suggor, Ingång. Då kommer suggkortet att visa kullnummer 4 på den första kullen i PigWin.
Om inte kolumnen "Kull" syns på Suggor, Ingång måste den kolumnen läggas till. Läs här nedan om hur du lägger till en kolumn på en registreringsbild.
När man startar upp är det enklast att sätta ingångsdatum lika med första betäckningen i PigWin.

Hur kan man ta bort, lägga till eller flytta kolumner på registeringsbilderna?

För att ändra bland kolumnerna i en registreringsbild klickar du på ikonen ”Kolumninställningar”. Här visas alla valbara kolumner. Vita kolumner är aktiva och gråa kolumner är inaktiva. Man kan växla mellan aktiv och inaktiv genom att dubbelklicka med höger musknapp. För att flytta en kolumn håller du nere höger musknapp och drar dit du vill ha den.

Hur skriver man semingaltens nummer på betäckningen?

Quality Genetics
Renrasiga enskilda galtar:  Skriv ett stort eller litet S framför galtens nummer på betäckningen, t.ex. s11232.
H-mix: skriv s40 (Hållsta) eller s80 (Hörby).
H-Max: skriv s940 (Hållsta) eller s980 (Hörby)
Topp-galtar (Hamp-sperma med högt handelsvärde): skriv s740 (Hållsta) eller s780 (Hörby).
Avelspoolen
Renrasiga enskilda galtar: skriv ett litet eller stort A framför galtens nummer.
Brukssemin: SPII-sperma - skriv A2 på betäckningen.                    
                  Duroc-sperma - skriv A1 på betäckningen
Om du vill ange vilken typ av dos det är du använt:
                    
SPII vanlig    =A23     SPII XL     =A25
                    Duroc vanlig =A13     Duroc XL =A15

Byte av seminleverantör, kan jag använda samma semingaltregister?

Ja, i semingaltregistret finns galtar från både Genetics, Avelspoolen och Norsvin (de som använts i Sverige). Men kom ihåg att om du fått sperma från någon av Genetics stationer ska det vara ett stort eller litet S framför galtnumret. Kommer sperman från avelspoolen ska det vara ett stort eller litet A framför galtnumret.Undantag:  De besättningar som kommunicerar direkt med Genetics avelsdatabas (avelsbes, hybridbes o PigSelect) kan hämta semingaltar direkt därifrån och detta register innehåller bara Genetics galtar.

Meddelandet "Galten finns inte upplagd (egen galt)"

Vi har ingångsrapporterat en egen galt men vi får feltexten "Galten finns inte upplagd".
Tänkbara orsaker:
- Galten heter något som börjar på S, A eller B? Dessa bokstäver är inte tillåtna eftersom programmet då söker efter galten i semingaltregistret. Döp galten till något annat namn.
- Betäckningen man försöker lägga in är daterad före galtens ingångsdatum?

Ny gruppindelning stämmer inte

Efter förändringar i den automatiska gruppindelningen har suggorna inte grupperats om, varför?För att PigWin ska uppdatera gruppindelningen efter att inställningarna har förändrats måste man göra en uppdatering av programmet. Gå till Suggdata, Kontrollista. I period skriver du 010180 och trycker därefter OK. Programmet uppdateras och suggorna grupperas om.
En annan orsak kan vara att det startdatum man skrivit in i PigWin inte är tillräckligt gammalt. Det bör vara minst ett år tillbaka i tiden. Läs mer om hur startdatum räknas fram i instruktionen för gruppindelning (pdf-dokument).

Sålda från slaktstall, hur ska de bokföras i PigWin?

Om man säljer smågrisar från ett eget slaktgrisstall till förmedling, hur kan de bokföras så att det blir rätt för journalföringen av flyttade djur? De är redan "sålda" från smågrisproduktionen till slaktstallet och de får inte komma med en gång till som sålda i produktionsrapporten för suggdelen.

Kan man registrera fler än 25 födda grisar i en kull?

Ja, ändra det maximala antalet i inställningarna så här:
Gå till menyvalet Arkiv – Extern dataregistrering – System setup
Leta reda på en rad med texten FarrowMaxPigs, den finns under avdelningen Registration.
Ändra antalet från 25 till exempelvis 30. Stäng fönstret med OK.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår