Ändra layouter i SmartPigs suggor

Du har möjlighet att välja vilka kolumner du vill kunna se och registrera i på de olika registreringsbilderna, arbetslistorna och på suggkortet i SmartPigs. För att lägga till/ta bort kolumner i SmartPigs görs ändringarna i WinPig. Klicka på plustecknet på rubrikerna nedan för att se instruktionerna om hur du ändrar layouter på olika ställen i SmartPigs.

Ändra layouter för suggkortet

Gör så här för att ändra vilken information som ska synas på suggkortet i SmartPigs:

1. Gå till suggkortet i WinPig
2. Växla till layouten som heter
SmartPigs
3. Här kan du se att den information som finns om suggan, högst upp på suggkortet, är samma information som du ser i SmartPigs under flik 2 . Den kullinformation du ser har samma kolumner som på suggkortets kulldel i SmartPigs.

Det är alltså i denna layout du ska ändra för att ändringarna ska följa med till suggkortet i SmartPigs. Detta gör du genom att gå till Layoutinställningar , Ändra global, och lägg till/ta bort de kolumner du önskar under respektive kategori (Ingång, Kull, Resultat, Utgång). Vill du ändra kolumnbredder och t.ex. göra kolumnerna smalare gör du även detta här i WinPig. Du behöver logga ut ur SmartPigs och logga in igen för att se ändringarna


=

Ändra layouter för registreringsflikarna på suggkortet

På de olika flikarna på suggkortet i SmartPigs, där du kan registrera till exempel medicin, kondition/hull eller flytt av suggan/diande ändras layouten under respektive menyval/ikon i WinPig.

Gör så här för att ändra layout i de olika registreringsbilderna

I exemplet nedan visas hur du skapar en SmartPigs layout för registrering av medicin på suggkortet, men principen är samma för samtliga flikar.
1.Gå till Sugga/galt – Medicin i WinPig.
2. Växla till layouten som heter SmartPigs. Saknar du en sådan layout (vilket också innebär att du saknar den fliken på suggkortet i SmartPigs) såskapa en ny layout som du döper till SmartPigs och gör den global.
3. I SmartPigs layouten väljer du vilka kolumner du vill kunna se och använda i SmartPigs. Lägg  till/ta bort kolumner genom att gå till Layoutinställningar – Ändra global och välj de registreringskolumner som är relevanta för dig.

Ändra layouter upprepad behandling

För att du ska kunna få upp fönstret för upprepad behandling krävs att du har en aktuell behandling på listan! Lägg in en påhittad behandling om det behövs som du sedan tar bort.

Gör så här för att ändra kolumner i menyvalet Upprepad behandling:

 1. Gå till Management – Upprepad behandling, besättningsdjur i WinPig. 
2. Växla till layouten SmartPigs
3. Gå till Layoutinställningar, Ändra global, och lägg till/ta bort de kolumner du önskar. Om du till exempel inte använder kombinationsbehandlingar kan du välja bort de kolumnerna, eller om du vill lägga till vilken medarbetare som utfört behandlingen.
4. Du behöver logga ut ur SmartPigs och logga in igen för att se ändringarna.

Ändra layouter i arbetslistorna

För att lägga till eller ta bort registreringskolumner i de arbetslistor du använder i SmartPigs, gör du som i vilken arbetslista som helst. Detta förutsätter dock att du redan har grunden till arbetslistan klar. Om du vill skapa en helt ny arbetslista att använda i SmartPigs, läs vidare under avsnittet Skapa arbetslistor som finns i menyvalet Inställninar till vänster.

Gör så här för att ändra vilka kolumner du vill se i arbetslistorna i SmartPigs:

 1. I WinPig, gå till Management – Arbetslistor
2. Välj den lista du vill redigera och tryck på Arbetslistor. I exemplet nedan har listan som heter SmartPigs Grisningslista valts.
3. Öppna listan. Välj någon av layouterna, kopiera och döp om listan. Listnamnet ska börja med SmartPigs:, till exempel SmartPigs: Grisningslista. Gör listan global.
4. Lägg sedan till/ta bort de kolumner du önskar. Du behöver logga ut och in i SmartPigs för att se ändringarna.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår