Arbetslistor

I SmartPigs kan du välja vilka listor du vill använda och hur de ska se ut genom att göra vissa inställningar i WinPig. Du kan skapa egna listor för SmartPigs där du sedan kan ha de layouter du önskar.

Exempel 1: Betäckningslista

Nedan visas hur du kan använda en betäckningslista i SmartPigs.

Du kan registrera direkt på arbetslistorna i SmartPigs och om du klickar på ett djurnummer på listan öppnas det suggkortet upp. Det finns ett par smarta funktioner som underlättar registrering direkt på listorna i SmartPigs.

Under Actions/Aktivitet hittar du Filter och Batch registration/Registrera på flera: Med dessa funktioner kan du filtrera fram till exempel alla djur på betäckningslistan som går i en viss lokal. Sedan kan du använda gruppregistrering för att lägga in betäckning på alla dessa samtidigt. Efter att du gjort en gruppregistrering kan du sedan enkelt ändra informationen för ett enskilt djur, till exempel om några suggor är betäckta med annan galt.

betlista

Filter

Välj vilken egenskap du vill filtrera fram suggorna på, till exempel Lokal kod. Tryck sedan på OK. Nu kommer bara de djur som är placerade i den valda lokalen att visas. I exemplet på föregående sida har lokal 02 filtrerats fram

filter

Batch registration

För att sedan registrera betäckning på hela gruppen samtidigt, bocka för alla djur genom att klicka på Check All (markerat med rött på SmartPigs bet lista). Om något djur ska exkluderas, ta bara bort markeringen för det djuret. Gå sedan till Actions och Batch registration. Fyll i betäckningsdatum, galt och övriga kolumner du valt att ha med där registreringen ser likadan ut för hela gruppen. Du kan dölja fält du inte vill se i fönstret för Batch Registration genom att klicka på minustecknet framför raden.

Om ett djur till exempel är betäckt med en annan galt kan detta enkelt ändras efter att du lagt in betäckning på hela gruppen.

Tryck sedan på OK

OBS: för att denna funktion ska fungera smidigt är det viktigt att inställningarna för Registration Mode i WinPig görs endast som Mark. Se avsnittet för inställningar. 

batch registrering

 

Exempel 2: Vaccinationslista

Nedanstående exempel visar hur du kan använda gruppregistrering (batch registration) på en vaccinationslista i SmartPigs.

Genom att skapa en vaccinationslista i WinPig med kolumnerna Datum, Mängd och Utfört kan du snabbt registrera vaccination på en hel grupp samtidigt.

För att registrera vaccination på hela gruppen, bocka för samtliga djur genom att klicka på Check All. Gå sedan till Actions och Batch registration. Fyll i mängd och kryssa för Utfört. Tryck sedan på OK. Nu har samtliga djur fått en registrering för vaccination.

Vaccinlista

gruppreg

OBS! djuren försvinner inte från listan efter att du registrerat vaccinationen. Se upp så att du inte registrerar vaccination 2 gånger!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår