Suggkortet

Suggkortet i SmartPigs ser ut som på bilden nedan. Vilka ikoner som visas kan variera beroende på om du har aktiverat avelsdelen i SmartPigs eller inte, samt beroende på vilka menyval i WinPig som har en SmartPigs layout.

suggkort

Du kan själv välja vilka registreringskolumner som ska synas för varje ikon och du behöver således bara ha framme de kolumner du använder. Dessa ändringar görs i SmartPigslayouten i WinPig. Läs hur du gör detta under Ändra layouter

Inställningar

Du kan ändra vilken information som visas överst på suggkortet genom att i WinPig gå till Generellt – Inställningar och fliken SmartPigs. Här kan du välja att till exempel visa Betäckningsgrupp, senaste händelse eller ålder vid 1: a betäckning. Om du vill visa färre informationsfält väljer du Ingen på några av dem. Det går även att göra inställningar för hur många kullar som ska visas på suggkortet i SmartPigs. 

Genom att klicka på de olika ikonerna, som också fungerar som flikar, kan du se: 

Suggkortet

Här kan du se suggkortet med kullinformation och du kan även bläddra bland enskilda kullar genom att klicka på pilarna . Expandera händelser genom att klicka på plutecknet . Du får då se mer information om den händelsen, så som kullnummer och vilken galt som använts på betäckningen.  När du bläddrat förbi sista kullen kommer du till bilden med alla kullnummer. Om du har vyn med samtliga kullar (som på bilden ovan) kan du klicka på View litters/Visa kullar för att se de enskilda kullarna. Du kan registrera händelser direkt på suggkortet i SmartPigs, detta gör du genom att klicka på  och sedan . 

Information om suggan

När du klickar på flik två ser du information om suggan, så som födelsedatum och ingångsdatum. Den information som visas här är samma som syns överst på suggkortet i SmartPigs layouten. 

Anteckningar

De anteckningar du ser här är samma som den text du skriver längst ned på suggkortet i WinPig. Du lägger till nya anteckningar genom att skriva direkt i fältet och sedan klicka på Update/Uppdatera.

 

Behandlingar

Här ser du suggans behandlingar. Detta är samma information som du ser i WinPig under Sugga/Galt – Medicin för det djuret. Du kan lägga in en ny behandling genom att klicka på Add row/Lägg till rad. Du får då upp ett fönster där du kan lägga in behandlingen. Fyll i Antal gris. om behandlingen gäller smågrisar.

Om du använder kombinationsbehandlingar kommer de olika preparaten läggas upp på olika rader under behandlingsfliken. Det går att lägga till en kolumn för Preparat 2 i layoutenOBS!När du lägger in en behandling genom att föra in den i SmartPigs, kommer du inte att se Diagnos och Preparat för Behandlingsinstruktionen förrän du växlar suggkort eller stänger ned suggkortet och sedan öppnar det igen.

 

Flytta djur

Här kan du registrera flytt av suggan till en annan box. Klicka på Add row/Lägg till rad och fyll i datum samt lokal. 

Kondition

Här kan du se tidigare registreringar för kondition samt lägga in nya registreringar. De nya registreringar som läggs in genom att klicka på Add row/Lägg till rad blir inte knutna till någon händelse.  

 Flytta diande

Här registrerar du flytt av diande grisar från en sugga till en annan. Observera att flyttar som registreras här inte hänger samman med den flytt av smågrisar som vanligen registreras tillsammans med grisningen. Flyttar som registreras på denna ikon/flik kan du se i WinPig under Sugga/galt – Flytta diande. För att registrera flytt av diande, klicka på Add row/Lägg till rad. Fyll i korrekt datum och antal flyttade smågrisar. Fyll i Tillflytt – Nr om suggan fått smågrisar flyttade till sig, och Frånflytt – Nr om hon fått grisar flyttade ifrån sig. I kolumnen Från/till su - Galt skriver du in Djurnumret på den sugga som fått eller lämnat ifrån sig smågrisar. (OBS: Det står Galt, men detta är en felöversättning, ska stå Djurnr)

 

 Diande döda

Registrera genom att klicka på Add row/Lägg till rad. Fyll sedan i datum, antal döda och välj orsak i blädderlistan. Saknar du orsaker i blädderlistan måste dessa aktiveras i Orsakstabellen som dödsorsak för diande.
 

 Utgångsrapportera

När du klickar på fliken utgångsrapportering för du upp ett fönster där du kan rapportera ut suggan direkt. Fyll i fälten och tryck på OK. 

 

Nyckeltal

Här ser du utvalda nyckeltal för suggan

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår