Foderdatorer

Blötfoderanläggning
PigWin Sugg kan kommunicera med olika foderdatorer. I Sverige finns anpassningar för Skiold och Big Dutchman. Den danska versionen av PigWin har möjlighet att kommunicera med fler typer av anläggningar.
Kommunikationen kan ske antingen via ett trådlöst nätverk eller via dockning med kabel till datorn. Alla registreringar i handdatorn, i PigWin och i foderdatorn synkroniseras automatiskt. Det gäller såväl registreringar på suggorna (betäckningar, grisningar, avvänjningar) som gjorda foderjusteringar och andra ändringar.

Dokument här till höger:
DM5020_Installation - en kort sammanfattning av hur man ställer in så att handdatorn kan kommunicera med foderdatorn.
PDA Skiold_sv - information från Skiold om hur handdator och foderdatorn kommunicerar. 

Skiold transponder

Transpondermanualen här till höger beskriver hur det fungerar att kommunicera med transponderdatorn via menyvalet "Transponder" i PigWin.

Vanliga frågor (Skiold transponder)

Vad bestämmer om man ser menyn Transponder i PigWin?

1) Det ska vara en speciell version av PigWin Sugg, s.k. d-version.
2) ”Datamix transponder” ska vara vald under Gen.inst, Extern. Om det är valt och du i alla fall inte ser transpondermenyn kan det hjälpa välja ”Ingen”, trycka ok och sedan gå tillbaka och ändra till Datamix transponder igen.

Hur kan man kolla att kommunikationen mellan PigWin och foderdatorn fungerar?

1) Gå till ett Suggkort i PigWin, klicka på transponder-ikonen och kolla cyklusdagarna, ändra betäckningsdatum några dagar, kolla på transponder-ikonen att cyklusdagarna ändrats, ändra sedan tillbaka betäckningsdatumet.
2) Lägg upp en ny betäckning på någon sugga, kolla att cyklusdagarna blir korrekta, ta bort betäckningen.

Hur kan man söka efter suggor utan transponder i PigWin?

Gå till Suggdata, Utvalda suggor. Tillfoga transponder som urval och skriv 0 - 1 i urvalsrutorna. Lägg eventuellt till andra kriterier om senaste händelse mm.

Hur gör man om man har en transponder utan sugga?

Problem: På alarmlistan kommer texten ”Transp.XXXXXX Ej sugga”. Sökning i PigWin (Utvalda suggor) hittar ej transpondernumret. 
Lösning: Skapa en sugga med påhittat nummer i PigWin, ge henne transpondernumret. Sätt henne på omedelbar separation. När suggan är identifierad tas den påhittade suggan bort och transpondernumret registreras på rätt sugga.

Trasig transponder, feltext ”Transponder no sow”.

Systemet känner inte igen transpondernumret, troligen trasig transponder.
Lösning: 
Kolla transpondernumren mot de suggor som inte ätit, det är troligen någon av dem. För lista med de som ej ätit gå in på Skriv ut, ”Remain”. Se manualen.

Hur kan man ha en galt i transpondersystemet?

Eftersom det inte att registrera transpondernummer på galtar i PigWin kan man göra så här: 
Skapa en påhittad gylta (=galten) med ingångsdatum och transpondernummer. Aktivera henne i systemet och sätt foderplan=0, det är den enda foderplan som inte bryr sig om cyklusdagar. Ange fodermängd per dag.

Hur ska man ändra djurnummer så att det blir rätt både i PigWin och i transponderdatorn?

För att en ändring av ett djurnummer som görs på suggkortet i PigWin ska sändas till foderdatorn ska du göra så här:
Utgångsrapportera djuret i PigWin, svara ja på att radera det i foderdatorn. Ta bort utgångsrapporteringen i PigWin, ändra djurnummer och klicka sedan på transponderikonen på suggkortet så att suggan aktiveras i foderdatorn igen, nu med det nya numret.


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår