PDA - handdator

En handdator med Windows som operativsystem och med programmet PocketPigs kan kommunicera och utbyta data med PigWin Sugg. Här finns en kort information av hur programmet ser ut på handdatorn.

Installation av PocketPigs sker med hjälp av cd-skivan för PigWin Sugg eller WinPig. Försäkra dig alltid om att du har en aktuell cd-skiva när du ska installera.

Här till höger finns manualer som behandlar kommunikationen mellan pda och PigWin Sugg:

PDA installation - Manualen behandlar hur AgroSync och PocketPigs installeras

PDA användning - Manualen behandlar hur PocketPigs (PigWin i handdatorn) används.

My MobileViewer - Ett hjälpprogram som gör att handdatorns skärm visas på den stora datorns skärm. Detta är ett måste då datorn ska fjärrstyras för support gällande handdatorn.

ASsetup.exe - installation av AgroSync som är ett tilläggsprogram som sköter kommunikationen mellan PigWin Sugg och pda. I WinPig är AgroSync inbyggd och behöver inte installeras separat.

Vanliga frågor

Vilka krav gäller för en handdator, pda, som ska användas tillsammans med PigWin Sugg eller WinPig.net?

Det ska vara Windows Mobile 5, 6 eller 6.5 som operativsystem. Windows Mobile 7 går inte. 
AgroSoft i Danmark rekommenderar en handdator som heter Getac PS535F-Lite. Det är en robust pda som bl.a. används i skogsindustrin. De handdatorer som rekommenderats tidigare är olika modeller av HP Compaq Ipaq, den senaste hette  HP Compaq Ipaq 214 men den finns inte i marknaden längre (juli 2011). Utbudet av handdatorer har minskat varefter som marknaden av smarta telefoner med andra operativsystem ökat. AgroSoft håller på att utveckla Smartpigs som fungerar med smartphones och läsplattor.

Det visas ingen ikon för DM5020 i pda?

Om allt är kollat enligt installationsdokumenten så kan följande vara tips:
- Det räcker inte alltid att läsa över data från PC till PDA. Sänd först data från PDA till PC (även om inget finns att sända) och läs sedan ut data från PC till PDA.
Det måste stå en siffra i PigWin System Setup, Transponder, DM5020. En 1:a om de inte synkar trådlöst. Skriv t.ex. 8 om de synkar trådlöst.

Vad kan orsaken vara då man får feltexten "Ingen förbindelse med AgroSync"?

"No connection to AgroSync" visas i handdatorn då man klickar på Test på AgroSync-bilden. Förbindelsen i ActiveSync verkar ok (om pda är ansluten med kabel). Tänkbara orsaker: 
1. En brandvägg blockerar AgroSync. Stäng av brandväggen tillfälligt och prova. Fungerar det då måste ett undantag göras i brandväggen för AgroSync.  Hjälper det inte att stänga av brandväggen, försäkra dig om att det inte finns fler brandväggar (det rekommenderas inte att ha fler än en, de kan motverka varandra).
2. Kontrollera att IP-adressen i AgroSync på pc är den samma som den i pda. Inställningarna för AgroSync visas då man högerklickar på AgroSync-symbolen (grön cirkel utan pilar) i statusfältet längst ner till höger, välj Inställningar. Ibland finns det mer än en adress i AgroSync i pc och man får då prova dem en och en för att se om någon fungerar. Ibland fungerar default adressen 192.168.55.100. Om adressen i AgroSync är 127.0.0.1 och defaultadressen inte fungerar är det problem. Adressen 127.0.0.1 betyder att datorn (pc) inte har någon förbindelse med något nätverk och alltså inte har någon IP address.
Kontrollera också att portnumret i pda (även det finns i AgroSync fönstret) är detsamma som i Agrosync-inställningarna (pc).
3. 
Annat som kan provas: ta bort pda från pc och sätt dit den igen, "resetta" pda. Prova ett annat usb-uttag på datorn. Har det fungerat tidigare i ett uttag bör man använda samma.
4. Datorn ska ha en fast ip-adress. Om adressen växlar fungerar det inte bra, man får ideligen ändra inställningar. Besättningen bör då ta hjälp av en datatekniker för att ställa in en fast IP-adress.

Det går inte att starta AgroSync, feltext visas.

Alternativa orsaker:
1. En nyckel måste sitta i datorn och nyckeln måste ha behörighet för pda annars visas teltext om detta.
2. En allmän feltext och AgroSync startar inte. Detta problem uppstår ibland när man inte har tillräckligt ny version av AgroSync. Även om det fungerat tidigare kan någon annan uppdatering (Windows-komponent?) göra att en nyare version av AgroSync behövs. Avinstallera från Kontrollpanelen, Lägg till/ta bort program och installera sedan den nyaste versionen.
Vid installationen lägger sig en genväg till AgroSync i Autostart så att det startas när datorn startas (om nyckeln sitter i). Det går alltid att starta i efterhand via Start, Alla program, AgroSoft programmen.

.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår