Hämta slakt

I WinPig kan man hämta hem slakdata i programmet. Genom att göra förberedande inställningar, kopplas det till lokalerna och på så vis till aktuell omgång. Vanliga frågor finns längst ner på denna sidan.

Hämta slaktade grisar
Slaktdata hämtas under menyvalet Ungdjur - Slaktdata - Hämta slaktdata, se bild nedan.

Innan slaktuppgifter hämtas ska inställningarna för slakteriföretag och leverantörnummer vara gjorda. Om du gjort inställningarna visas slakteri och leverantörnummer på hämtningsbilden och det återstår bara för dig att bestämma om du vill hämta för alla leverantörnummer och för vilken tidsperiod.

  1. Markera det slakteri och de leverantörsnummer som slakt ska hämtas för.
  2. Ange för vilken period slakten ska hämtas under start- och slutdatum (maximalt 366 dagar). Tänk på att det registrerade slaktdatumet kan vara någon dag efter det att grisarna skickats. 
  3. När inställningarna är klara, tryck OK och ange användarid och lösenord (visas inte om du sparat det tidigare).
  4. Tryck OK igen och slakten hämtas.

 

Dokumentet Hämta om slakt berättar om vad du bör vara uppmärksam på om du vill göra ett nytt försök att hämta grisar som inte kommit med vid tidigare hämtning.

Fler instruktioner finns under Dokument & Länkar.

 

InstruktionsfilmVanliga frågor

Jag saknar slakt på vissa veckor, hur ska jag göra?

Börja med att se efter om de grisar som saknas har hamnat någon annanstans. Bäst översikt över detta får man med Slaktprognos - Slakt totalt. Andra alternativ är:
1. Sök under Slakt grupp på den veckan som saknas, samtliga lev nr. De saknade grisarna kan ha hamnat på ett annat lev nr.
2. Sök på antalet grisar under Slakt grupp för att se om de hamnat på något annat datum eller lev.nr.

Hittar du inte de grisar som saknas, så behöver du radera avräkningen och hämta om slakten. Tänk på att om du flyttat djur manuellt mellan slaktgrupper och datum så kommer detta inte sparas för den period du raderar avräkningen och hämtar om slakten. Gör så här:
1. Radera först avräkningen för den perioden det saknas grisar, på det lev.nr där de saknas. 
2. Hämta sedan slakt på det lev.nr där du saknar djur. Skriv in en längre period som täcker en vecka framåt och bakåt från det datum du saknar slakt.
3. Se även instruktion hämta om slakt. Lyckas du inte få hem den slakt som saknas, kontakta support så kan vi hjälpa dig.

Varför saknas det slaktade grisar på en omgång?

Börja med att kontrollera att datumen som begränsar omgången stämmer överens med slaktdatum för de grisar som fattas. Om inte så ändrar du på datumen under Omgång.

En annan anledning kan vara att det inte finns någon lokal kopplad till hela omgångstiden. När du först lägger upp omgången kommer programmet föreslå att samma datum som begränsar omgången, även ska användas på Koppla omgång till lokal. Skulle omgångstiden ex förlängas vid senare tillfälle, görs ingen automatisk ändring i Koppla omgång till lokal och programmet förstår inte till vilken omgång de sist slaktade grisarna hör hemma. Lös problemet genom att ändra datum under Koppla omgång till lokalt.

En annan anledning kan vara att de slaktade grisarna skickats från ett reststall som är kopplat till omgången. Om grisarna är stämplade med ”huvudstallets” leverantörnummer kommer de att registreras på denna lokal under Slakt (grupp). Ändra då lokalen på restgrisarna till det reststall de har skickats ifrån och som är kopplat till omgången. Kom ihåg att göra detsamma för intäkter och kostnader som hör till restgrisarna. Här kan du läsa mer om hur du gör när du använder dig av reststall.

Hur tar jag fram inloggningsbilden då jag ska hämta slakt?

Om du har valt att spara inloggningsuppgifterna visas inte dessa automatiskt vid varje slakthämtning. För att visa uppgifterna klickar du på verktygsikonen som syns i mitten på bilden då du klickat dig in på Hämta Slaktdata.

Bilden för slakthämtning är helt tom, inga kolumner visas. Vad göra?

Ibland kan det bli så efter en uppdatering av programmet. En beskrivning hur du rättar till bilder helt utan kolumner finns här.

Om jag flyttar slakt mellan lokaler, följer anmärkningar, avdrag och tillägg med då?

Då man flyttar slakt följer själva anmärkningen med grisen till den nya lokalen. Däremot följer inte avdrag och tillägg med, de måste flyttas manuellt. Det gäller även avdrag på grund av t.ex spolmask eller lungsäck. Detta gäller oavsett hur man flyttar (hela skicket eller enst

Varför står det noll på vissa rader under Slakt grupp?

Det motsvarar en kostnad/intäkt från avräkningen som du hittar under Övrigt – kostnader/intäkter. 

Hur flyttar jag slakt? Hela gruppen respektive del av gruppen?

Se instruktion Flytta slakt.

Hur kan jag ändra intervallen för Bäst betalda?

För att lägga in egna intervall för bäst betalda, under och övervikt gör du så här:
1. Gå till Ungdjur – Slakt individ
2. Se till att du har kolumnerna för Viktklass och Kg framme
3. Filtrera i fältet för datum för den period du vill lägga till intervaller
4. Filtrera i fältet för Kg den vikt som ska gälla för respektive kategori, till exempel över 105 kg för överviktiga.
5.Markera sedan alla fält i kolumnen för Viktklass, högerklicka och tilldela värde, välj mellan ?, Under, Bäst bet och Över.

Jag får en feltext ’Unregistered supplier’ när jag ska hämta slakt, vad ska jag göra?

Behörighet saknas och detta kan WinPig Support hjälpa till med. Behörighet till KLS måste beställas från Agrosoft och kan ta några dagar att få.

Hur ska jag göra om jag bytt slakteri till KLS ugglarps?

Behörighet för att hämta slakt måste beställas av supporten. Inställningar för att hämta slakt är också lite speciella för KLS Ugglarps. Se instruktionen Hämta slakt från KLS Ugglarps via Danish Crown 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår