Inställningar hämta slakt

För att kunna hämta slakt i programmet måste du först lägga upp lokaler så att du sedan kan koppla leverantörsnummerna till lokalerna, inställningar hämta slaktdata. På så vis kopplar man omgångsregistreringarna till en viss lokal och kan göra uppföljning i form av omgångsrapporter.Vanliga frågor finns längst ner på denna sidan.

Lokaler
Med lokaler menas driftsplatser (om man har flera), stallar, avdelningar eller boxar. I WinPig skapar man en struktur av dessa och talar om hur de är relaterade till varandra. Hur detal­jerad denna indel­ning görs är valfritt.

Bild 1 visar ett exempel med fyra stallar. Vi rekommenderar att du också lägger upp en över­ordnad ”lokal” som omfattar alla stallar.

 
Registrering av platser (om man har flera), stallar, avdelningar och eventuellt boxar:

Kod: En förkortning, siffra eller andra tecken

Namn: Ett längre namn på lokalen (platsen, stallet, avdelningen eller boxen)

Typ: Välj i listan vilken typ av lokal det är

Djurkategori: Ange vilken djurkategori lokalen är avsedd för

Del av: Ange vilken lokal denna lokal eventuellt är en del av

Bild 1. Lokaler

Inställningar hämta slaktdata
Gå till menyvalet Ungdjur, Slaktdata, Hämta slaktdata (bild 2).

Klicka på verktygsikonen längst upp till vänster. Fönstret ”inställningar hämtning” öppnas.

Välj slakteri ur listan, skriv in leverantör­nummer och ange vilken lokal (vilket stall /avdel­ning) som hör till vilket leverantör­num­mer. Bocka för Inklu­dera, förbockat betyder att slaktuppgifter ska hämtas för detta leverantörnummer.

Gör en rad för varje leverantörnum­mer/lokal. Flera leverantörnummer t.ex. för olika slakterier kan vara kopplade till samma lokal.

Nu är besättningen klar att börja registrera uppgifter, hämta slakt och göra produktionsrapporter. Gå vidare till dokumentet Kom igång med WinPig

Bild 2. Inställningar slakthämtning


Fler instruktioner finnns under Dokument & Länkar. 

Instruktionsfilm

Vanliga frågor

Hur tar jag fram inloggningsbilden då jag ska hämta slakt?

Om du har valt att spara inloggningsuppgifterna visas inte dessa automatiskt vid varje slakthämtning. För att visa uppgifterna klickar du på verktygsikonen som syns i mitten på bilden då du klickat dig in på Hämta Slaktdata.

Bilden för slakthämtning är helt tom, inga kolumner visas. Vad göra?

Ibland kan det bli så efter en uppdatering av programmet. En beskrivning hur du rättar till bilder helt utan kolumner finns här.

Hur ska jag göra om jag bytt slakteri till KLS ugglarps?

Behörighet för att hämta slakt måste beställas av supporten. Inställningar för att hämta slakt är också lite speciella för KLS Ugglarps. Se instruktionen Hämta slakt från KLS Ugglarps via Danish Crown

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår