WinPig Slakt Instruktioner

På denna sida har vi samlat alla instruktioner till WinPig Slakt. De är alla pdf-dokument och de ligger i bokstavsordning. Flera av instruktionerna finns också under respektive avsnitt, te.x. under Slaktade grisar. En del av instruktionerna har funnits med som WinPig-tips i Grisföretagaren, dessa är markerade med WinPig-tips i länkförklaringen.

Anpassa layouter Ändra själv t.ex. vilka kolumner som visas och deras ordningsföljd samt inställningar för filter.
Ekonomikonstanter Registrera en intäkt eller kostnad per kg, per gris eller per månad.
Ekonomirapporten i WinPig Slakt Ekonomirapportens intäkter, kostnader och nyckeltal  förklaras (WinPig-tips).
Enkel registrering per omgång Hur man registrerar händelser med utgångspunkt från omgångsbilden (WinPig-tips).
Externa kontakter Lägg till dina kontakter och slipp skriva in SE-nummer (WinPig-tips).
Hur många överviktiga grisar har slaktats en viss period? Hur man tar reda på hur många grisar som varit överviktiga i en viss period och även hur man visar detta i ett diagram (WinPig-tips).
Håll koll med månadsrapporter Ta fram månadsrapporter för att följa upp resultatet hela besättningen eller för vissa stallar eller avdelningar (WinPig-tips).
Hämta om slakt Hur du hämtar om slakt när det saknas slaktuppgifter för en eller flera veckor (WinPig-tips).
Hämta slakt från KLS-Ugglarps via Danish Crown Gör inställningar för att hämta slakt från KLS-Ugglarps och se bäst betalda intervall.
Inställningar hämta slakt Hur man lägger till ett nytt slakteri i hämtningsinställningarna.
Jämför med planen Skriv in de mål du har för produktionen och följ upp dem med produktionsrapporten (WinPig-tips).
Jämför slaktanmärkningar mellan stallar Ta reda på om t.ex. lunganmärkningar i ett stall skiljer sig avsevärt från de andra stallarna (WinPig-tips).
Kom igång med WinPig Slakt En guide som hjälper dig att komma igång med de grundläggande funktionerna i WinPig slakt.
Korrigera differenser i slaktintäkt Hur du korrigerar när slaktintäkten från avräkningen inte stämmer överens med siffrorna i WinPig Slakt.
Manuell omgångshantering För besättningar med t.ex KRAV eller ekologisk produktion som flyttar omgången mellan stallar/lokaler. 
Manuell slakt Lägg in slaktade grisar manuellt, till exempel om slakteriet inte sänder data till WinPig, eller vid hemslakt (WinPig-tips).
Medicinregistrering Registrera medicinförbrukning och gör sammanställningar.
Medicinregistrering guide En mer utförlig guide för medicinregistrering i WinPig
Omgångsrapport checklista Beskriver arbetsgången för att göra en omgångsrapport.
Omgångsrapporten steg för steg En mer utförlig beskrivning av de olika stegen för att göra en omgångsrapport (WinPig-tips).
Omgångsrapport- skapa egen Bestäm själv vilka resultatmått som ska visas på omgångsrapporten (WinPig-tips).
Omgångsrapporter vågrät Visa omgångarna radvis istället för i kolumner, enklare om man vill visa många omgångar  NY!
Omgångsstatistik- en ny rapport Ta fram en rapport med slaktstatistik så som veckofördelning och viktfördelning för omgången (WinPig-tips).
Slaktprognos för kommande slaktgrisleveranser

Se dina kommande leveranser av slaktgrisar på rapporten Slaktprognos (WinPig-tips).

Registrering av foderförbrukning i nettoenergi

En instruktion för hur du ska räkna om foderförbrukningen i MJ NE (WinPig-tips).

Resultat som diagram Ta fram diagram anpassade för de värden du är intresserade av, t.ex. slaktanmärkningar för ett stall under en längre period (WinPig-tips).
Slaktgrisar på fel omgång Flytta slaktgrisar som hamnat på fel omgång när man hämtat slaktuppgifter (WinPig-tips).
Slaktprognos anpassad Se all slakt och dess fördelning mellan veckor och stallar/lev.nr.
Snabbare registrering

Ändra många värden samtidigt, t.ex. datum på händelser (WinPig-tips).

Spara rapporter som PDF-filer En beskrivning av hur utskriifter från olika rapporter kan sparas som PDF-filer (WinPig-tips).
Summaikonen

Använd summaikonen för att se t.ex hur många grisar som gått till slakt från en viss lokal en period (WinPig-tips).

Säkerhetskopiera i WinPig Ta säkerhetskopior och skicka webbackuper (WinPig-tips) 
Säkerhetskopia till någon Vilka inställningar som behövs för att en säkerhetskopia ska sändas till någon t.ex. en rådgivare
Sätt upp mål i WinPig Instruktion hur du använder Plan i produktionsrapporten.
Tips och tricks i WinPig  Smarta funktioner som spar tid när du registrerar i WinPig (WinPig-tips).

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår