Vanliga frågor Programinformation

Vilka krav finns på datorn för att jag ska kunna köra WinPig? 

Operativsystem: Windows 7 Service Pack 1 eller senare Windows-version. Det går bra med både 32-bitars och 64-bitars system. Windows XP fungerar inte  eftersom XP inte längre går att uppdatera.
Internminne: minst 4 GB RAM, gärna mer.
Hårddisk: 5 GB ledigt utrymme
Processor: minimum Pentium III kompatibel med rekommenderat 1Ghz-2Ghz
Internetanslutning är ett krav, minst 2 Mbit/sek hastighet rekommenderas.

 

Vanliga frågor Registrera händelser

Varför kan jag inte registrera gamla omgångar?

Ändra datumbegränsning under Generellt – Inställningar – Rimlighetstest. Ändra min-värdet för Ungdjur händelser.

Hur kan man välja i vilken form man skriver datum i WinPig? Måste man skriva årtal med fyra siffror?

Om du inte gör något alls kommer WinPig att välja den datuminställning du har i Windows. Standard i Sverige brukar vara åååå-mm-dd. Denna inställning görs under Nationella inställningar i Kontrollpanelen och den gäller då för alla program som inte har några egna specialinställningar.
Vill du registrera datum i någon annan form bara i WinPig kan du ändra inställningarna under menyvalet Generellt, Inställningar i WinPig. På fliken Generellt finns fältet Datumformat och där kan du t.ex. välja åå-mm-dd eller dd-mm-åå (som i PigWin Sugg). 

Det datum jag skriver i WinPig accepteras ej av programmet. Varför?

Kontrollera att datumet är korrekt. Vanligt är att man skrivit fel år, exempelvis om en omgång sträcker sig över årsskiftet. Det kan också vara så att WinPig tycker datumet är för gammalt. Under Generellt - Inställningar - Rimlighetstest kan du ange hur gamla datum som ska accepteras i programmet. Ofta är inställningen 365, vilket betyder att programmet accepterar ett år gamla händelser. Inställningen finns för att man inte ska råka skriva fel, men kan ändras om det finns behov av det.

Hur gör jag för att sortera en kolumn t.ex. Djurnr i nummerordning?

För Djurnr och andra fält som kan innehålla både bokstäver och siffror sorteras ett nummer som börjar med 1 före ett nummer som börjar med 3 även om det är färre tecken i numret som börjar med 3. Exempel på alfanumerisk sortering: 1, 120, 32, 4, 910, 99.
Gör så här för att nummersortera en kolumn där det är tillåtet med både bokstäver och siffror: Håll ner Alt-tangenten och klicka på kolumnrubriken. För att sortera i motsatt ordning håll ner Alt-tangenten och klicka på rubriken en gång till.  
Vill du sortera efter två kriterier, t.ex. Box i första hand och i Djurnr-ordning inom varje box? Klicka då först på Box, tryck sedan på Ctrl och Alttangenterna och håll ner dem medans du klickar på Djurnr.
 Obs! Den lilla pilen vid kolumnrubriken har en fyrkant runt sig om man använt sortering med Alt-tangenten. Sorterar man på vanligt sätt genom att bara klicka på rubriken så blir det en pil utan fyrkant.

Hur använder jag den gröna filterraden?

Den gröna filterraden används för att söka efter vissa registeringar, t.ex. för en viss period eller för en viss avdelning. Ett antal filtreringsmöjligheter visas då man högerklickar i ett fält på filterraden. Vissa fält går inte att filtrera på, t.ex. vecka. För att filtrera fram registreringar för en specifik vecka, använd istället filtret för datum och välj ett intervall med datumen för den sökta veckan. Här finns en film om filterfunktionen med Slaktgrupp som exempel men principen är lika överallt i WinPig.

Vilka tecken kan användas för att filtrera med filterraden?

text (den exakta texten)
text* (text+något) 
*text (något+text) 
*text* (innehåller text)
= (lika med) 
< (mindre än) 
> (större än) 
<=X (mindre än eller lika med X)
>=X (större än eller lika med X)
X<<Y (värden mellan X och Y)
X<=<Y (värden mellan X och Y, inklusive X)
X<=<=Y (värden mellan X och Y, inklusive X och Y)
!text (allt utom text)
text??text (text+två tecken+text)  
~(tom ruta)
!~ (ifylld ruta)

Vad är det för skillnad på Spara och Behåll på Layout inställningar, Filter och Sortering?

Spara gör att sortering/filter sparas tills man ändrar nästa gång.
Behåll gör att sortering/filter alltid ligger kvar när bilden öppnas på nytt. Oavsett om användaren sorterat om eller ändrat filter så ligger den ursprungliga varianten kvar när bilden öppnas nästa gång. Används om man vill göra en grundversion som alltid ska finnas kvar (om inte användaren tar bort bocken).

Hur gör man för att kopiera layouter?

Till andra besättningar på samma dator
Gå till Generellt, Administration, Exportera, bocka för önskade layouter, klicka på Exportera. Skriv ett valfritt filnamn och välj var filen ska sparas. Gå sedan till Generellt, Besättning. Markera de rader/besättningar layouten ska importeras till. Klicka på Importera och välj layouter. Leta reda på filen med layouter och klicka öppna. Obs! besättningarna man ska importera till måste ligga i följd. Sortera och använd filter för att få dem i följd.

Till en annan dator 
Gå till Generellt, Administration, Exportera, bocka för önskade layouter, klicka på Exportera. Skriv ett valfritt filnamn och välj var filen ska sparas. På den andra datorn: Gå till Generellt, Administration, Layouter, Importera. Leta reda på filen med layouterna och läs in den.

Till andra användare på samma dator/databas och samma besättning
Det enklaste sättet att ge andra användare av samma besättning tillgång till en layout är att göra den global = tillgänglig för alla.

Hur gör jag för att ändra informationen i gråa rutor?

Ställ dig i rutan du vill ändra och tryck F2. Då hamnar du i redigeringsläge och kan ändra informationen.

Hur kan jag radera det som står i ett fält?

Om du trycker på Delete-tangenten eller använder den röda kryss-ikonen kommer hela händelsen/raden att raderas. Vill du bara radera det som står i ett fält använder du tangentkombinationen Shift+Delete.

Vad betyder fältet "Knuten till händelse" som finns som valbart fält på vissa registreringsfönster?

Fältet finns i samband med inbäddade händelser t.ex. Flyttad och Hull som går att registrera tillsammans med andra händelser t.ex. Grisning och Avvänjning. 
När det är en bock vid "Knutet till händelse" innebär det att denna registrering hör ihop med grisningen. Även om en hullregistrering också syns under Hull så går den visserligen att ändra där men det går inte att att ta bort den. Vill man ta bort hullregistreringen måste det göras på grisningen. Och - tar man bort hela grisningen kommer även hullregistreringen att tas bort.
Om fältet "Knutet till händelse" är synligt på grisningen innebär det att programmet automatiskt sätter en bock i det, är fältet inte synligt blir hullregistreringen inte knuten till grisningen (även om den är registrerad där).


Vanliga frågor Skapa omgång

Varför fyller WinPig inte i omgångsnummer när jag registrerar en händelse?

Om du kopplat omgången till en lokal så fyller WinPig automatiskt i omgångsnummer. Om det inte fungerar kan det bero på något av följande:
 1. Kolla Generellt - Koppla omgång till lokal. Ligger det datum du registrerade inom omgångens datum?
2. Kolla Generellt - Koppla omgång till lokal. Jämför omgångens datum med de datum omgången funnits i denna lokal (se bilden).
3. Om datum är rätt och ligger inom omgången och i rätt lokal kan du prova att skriva om datumet på händelsen. Då uppdateras raden och omgångsnummer kommer fram.

Varför kopplas inte omgång till slakten?

Kolla under Omgång att datumen stämmer. Tänkt på att även kontrollera Start och Till datumen i fönstret Koppla Omgång till lokal som du får upp när du dubbelklickar på Lokaler. Om de stämmer, skriv om dem och testa igen.  

Varför är det grisar som inte kopplas till omgången?

Det kan bero på att grisar gått i reststall med ett annat slutdatum. Lägg till reststallet med dess Start och Till-datum under Lokaler i registreringsbilden för Omgång och ändra omgångens slutdatum till söndagen i tömningsveckan för reststallet. 

Varför kopplas inte foderförbrukningen till omgång?

Kontrollera först slutdatum på den lokal du registrerat under Övrigt – Foder. Om du har använt ett reststall med ett annat slutdatum måste du även registrera reststallet på omgången under Omgång - Lokaler. Annars kommer inte foderförbrukningen för reststallet att registreras på omgången.  

Varför kan jag inte registrera gamla omgångar?

Ändra datumbegränsning under Generellt – Inställningar – Rimlighetstest. Ändra min-värdet för Ungdjur händelser.

Varför kan jag inte se menyvalet Omgång och/eller Koppla omgång till lokal?

Dessa menyval är beroende på vilken omgångshantering som är vald under Generellt, Inställningar, fliken Generellt. Dessa alternativ finns:
Ingen - Inget av menyvalen Omgång eller "Koppla omgång till lokal" visas. 
Manuell - menyvalet Omgång visas.
Automatisk - båda menyvalen Omgång och "Koppla omgång till lokal" visas.

Här finns mer information om inställningar som måste göras på en ny slaktgrisbesättning. 

Vad är det för skillnad på automatisk, manuell och ingen omgångshantering?

I WinPig går det att välja mellan två olika sätt att registrera omgångar. Valet görs under menyvalet Generellt, Inställningar. Den inställning vi rekommenderar för en normal slaktgrisuppfödare är ”Automatisk”. Valet gäller för hela besättningen.
Automatisk – när en omgång skapas registrerar man i vilken/vilka lokaler den finns och under vilken tidsperiod. När sedan händelser registreras, t.ex. foder eller döda grisar gör man det för en viss lokal. Programmet håller då automatiskt reda på till vilken omgång händelserna hör.
En förutsättning för den automatiska omgångshanteringen är att det aldrig finns mer än en omgång samtidigt i en lokal.
Menyvalen Omgång och "Koppla omgång till lokal" visas under menyn Generellt. 
Manuell – kan hantera att flera omgångar samtidigt finns i en lokal. När händelser registreras får man alltid ange till vilken omgång händelsen hör. Tänkbara förhållanden då detta är användbart är om det finns välkomststall som delas upp på olika avdelningar, skrotstallar som betjänar flera avdelningar etc.
Menyvalet Omgång visas under menyn Generellt. Menyvalet "Koppla omgång till lokal" visas inte alls.
En nackdel med manuell omgångshantering är att man inte kan följa upp resultatet i ett stall eller en avdelning över tiden, för olika omgångar.
Ingen - innebär att omgångar inte används alls. Menyvalet Omgång och "Koppla omgång till lokal" visas inte alls under menyn Generellt.  


Vanliga frågor Koppla omgång till lokal

Hur kopplar man omgång till lokal?

Se instruktionen Kom igång med WinPig Slakt. 

Det fungerar inte att koppla omgång till lokal, varför?

Kontrollera följande: 
Är datumen för lokalen korrekta?  Dessa ska falla innanför den aktuella omgången.
Är lokalens kod korrekt angiven? Sök med ficklampan bland koderna om du är osäker.
Är den tidigare omgången i samma lokal avslutad? Kontrollera slutdatum för förra omgången.

Det datum jag skriver i WinPig accepteras ej av programmet, varför?

Kontrollera att datumet är korrekt. Vanligt är att man skrivit fel år, exempelvis om en omgång sträcker sig över årsskiftet. Det kan också vara så att WinPig tycker datumet är för gammalt. Under Generellt -Inställningar - Rimlighetstest kan du ange hur gamla datum som ska accepteras i programmet. Ofta är inställningen 365, vilket betyder att programmet accepterar ett år gamla händelser. Inställningen finns för att man inte ska råka skriva fel, men kan ändras om det finns behov av det.

Varför är det grisar som inte kopplas till omgången?

Det kan bero på att grisar gått i reststall med ett annat slutdatum. Lägg till reststallet med dess Start och Till-datum under Lokaler i registreringsbilden för Omgång och ändra omgångens slutdatum till söndagen i tömningsveckan för reststallet. 

Varför kan jag inte registrera gamla omgångar?

Ändra datumbegränsning under Generellt – Inställningar – Rimlighetstest. Ändra min-värdet för Ungdjur händelser.

Varför kan jag inte se menyvalet Omgång och/eller Koppla omgång till lokal?

Dessa menyval är beroende på vilken omgångshantering som är vald under Generellt, Inställningar, fliken Generellt. Dessa alternativ finns:
Ingen - Inget av menyvalen Omgång eller "Koppla omgång till lokal" visas. 
Manuell - menyvalet Omgång visas.
Automatisk - båda menyvalen Omgång och "Koppla omgång till lokal" visas.

Här finns mer information om inställningar som måste göras på en ny slaktgrisbesättning. 


Vanliga frågor Foder

Hur räknar jag om från omsättbar energi till nettoenergi?

Om du har uppgift om den totala åtgång av en färdig foderblandning kan du använda ett enkelt omräkningssätt. Detta sätt fungerar bara för färdiga blandningar, inte för enskilda fodermedel.
Foderåtgång
1. Läs av total mängd förbrukad energi, MJ OE.  
2. Multiplicera med 0,75 för omräkning till MJ NE. 
Pris
1. Ta reda på pris per MJ OE (i kronor, kr).
2. Dividera med 0,75 och du får priset per MJ NE.  
Denna instruktion finns också i dokumentet Nettoenergi här till höger. 

Hur registrerar jag foderåtgång på en omgång?

Det enklaste sätter är att skapa ett foder för hela perioden med genomsnittligt ME NE innehåll och pris. Hur du gör för att skapa ett eget foder ser du i instruktionen Skapa egna koder.

Fodertabellen behöver inte uppdateras med ett nytt pris för varje omgång, man kan skriva över det blåa priset med ett eget nytt pris (på foderåtgång)

Varför kopplas inte foderförbrukningen till omgång?

Kontrollera först slutdatum på den lokal du registrerat under Övrigt – Foder. Om du har använt ett reststall med ett annat slutdatum måste du även registrera reststallet på omgången under Omgång - Lokaler. Annars kommer inte foderförbrukningen för reststallet att registreras på omgången. 


Vanliga frågor Hämta slakt

Jag saknar slakt på vissa veckor, hur ska jag göra?

Börja med att se efter om de grisar som saknas har hamnat någon annanstans. Bäst översikt över detta får man med Slaktprognos - Slakt totalt. Andra alternativ är:
1. Sök under Slakt grupp på den veckan som saknas, samtliga lev nr. De saknade grisarna kan ha hamnat på ett annat lev nr.
2. Sök på antalet grisar under Slakt grupp för att se om de hamnat på något annat datum eller lev.nr.

Hittar du inte de grisar som saknas, så behöver du radera avräkningen och hämta om slakten. Tänk på att om du flyttat djur manuellt mellan slaktgrupper och datum så kommer detta inte sparas för den period du raderar avräkningen och hämtar om slakten. Gör så här:
1. Radera först avräkningen för den perioden det saknas grisar, på det lev.nr där de saknas. 
2. Hämta sedan slakt på det lev.nr där du saknar djur. Skriv in en längre period som täcker en vecka framåt och bakåt från det datum du saknar slakt.
3. Se även instruktion hämta om slakt. Lyckas du inte få hem den slakt som saknas, kontakta support så kan vi hjälpa dig.

Varför saknas det slaktade grisar på en omgång?

Börja med att kontrollera att datumen som begränsar omgången stämmer överens med slaktdatum för de grisar som fattas. Om inte så ändrar du på datumen under Omgång.

En annan anledning kan vara att det inte finns någon lokal kopplad till hela omgångstiden. När du först lägger upp omgången kommer programmet föreslå att samma datum som begränsar omgången, även ska användas på Koppla omgång till lokal. Skulle omgångstiden ex förlängas vid senare tillfälle, görs ingen automatisk ändring i Koppla omgång till lokal och programmet förstår inte till vilken omgång de sist slaktade grisarna hör hemma. Lös problemet genom att ändra datum under Koppla omgång till lokalt.

En annan anledning kan vara att de slaktade grisarna skickats från ett reststall som är kopplat till omgången. Om grisarna är stämplade med ”huvudstallets” leverantörnummer kommer de att registreras på denna lokal under Slakt (grupp). Ändra då lokalen på restgrisarna till det reststall de har skickats ifrån och som är kopplat till omgången. Kom ihåg att göra detsamma för intäkter och kostnader som hör till restgrisarna. Här kan du läsa mer om hur du gör när du använder dig av reststall.

Hur tar jag fram inloggningsbilden då jag ska hämta slakt?

Om du har valt att spara inloggningsuppgifterna visas inte dessa automatiskt vid varje slakthämtning. För att visa uppgifterna klickar du på verktygsikonen som syns i mitten på bilden då du klickat dig in på Hämta Slaktdata.

Bilden för slakthämtning är helt tom, inga kolumner visas. Vad göra?

Ibland kan det bli så efter en uppdatering av programmet. En beskrivning hur du rättar till bilder helt utan kolumner finns här.

Om jag flyttar slakt mellan lokaler, följer anmärkningar, avdrag och tillägg med då?

Då man flyttar slakt följer själva anmärkningen med grisen till den nya lokalen. Däremot följer inte avdrag och tillägg med, de måste flyttas manuellt. Det gäller även avdrag på grund av t.ex spolmask eller lungsäck. Detta gäller oavsett hur man flyttar (hela skicket eller enstaka grisar)

Varför står det noll på vissa rader under Slakt grupp?

Det motsvarar en kostnad/intäkt från avräkningen som du hittar under Övrigt – kostnader/intäkter. 

Hur flyttar jag slakt? Hela gruppen respektive del av gruppen?

Se instruktion Flytta slakt.

Hur kan jag ändra intervallen för Bäst betalda?

För att lägga in egna intervall för bäst betalda, under och övervikt gör du så här:
1. Gå till Ungdjur – Slakt individ 
2. Se till att du har kolumnerna för Viktklass och Kg framme 
3. Filtrera i fältet för datum för den period du vill lägga till intervaller
4. Filtrera i fältet för Kg den vikt som ska gälla för respektive kategori, till exempel över 105 kg för överviktiga.
5.Markera sedan alla fält i kolumnen för Viktklass, högerklicka och tilldela värde, välj mellan ?, Under, Bäst bet och Över.

Jag får en feltext ’Unregistered supplier’ när jag ska hämta slakt, vad ska jag göra?

Behörighet saknas och detta kan WinPig Support hjälpa till med. Behörighet till KLS måste beställas från Agrosoft och kan ta några dagar att få.

Hur ska jag göra om jag bytt slakteri till KLS ugglarps?

Behörighet för att hämta slakt måste beställas av supporten. Inställningar för att hämta slakt är också lite speciella för KLS Ugglarps. Se instruktionen Hämta slakt från KLS Ugglarps via Danish Crown 


Vanliga frågor Flytta slakt

Hur flyttar jag slakt? Hela gruppen respektive del av gruppen?

Se instruktion Flytta slakt 

Om jag flyttar slakt mellan lokaler, följer anmärkningar, avdrag och tillägg med då?

Då man flyttar slakt följer själva anmärkningen med grisen till den nya lokalen. Däremot följer inte avdrag och tillägg med, de måste flyttas manuellt. Det gäller även avdrag på grund av t.ex spolmask eller lungsäck. Detta gäller oavsett hur man flyttar (hela skicket eller enstaka grisar). 


Vanliga frågor Bäst betalda

Hur kan jag ändra intervallen för Bäst betalda?

För att lägga in egna intervall för bäst betalda, under och övervikt gör du så här:
1. Gå till Ungdjur – Slakt individ 
2. Se till att du har kolumnerna för Viktklass och Kg framme 
3. Filtrera i fältet för datum för den period du vill lägga till intervaller
4. Filtrera i fältet för Kg den vikt som ska gälla för respektive kategori, till exempel över 105 kg för överviktiga.
5.Markera sedan alla fält i kolumnen för Viktklass, högerklicka och tilldela värde, välj mellan ?, Under, Bäst bet och Över.


Vanliga frågor Avdrag och tillägg

Hur lägger man till en egen intäktstyp, t.ex. ett avtalat tillägg?

Gå till Övrigt, Intäktstyper och till den tomma raden längst ner. Skriv en kod som passar i strukturen, t.ex. 32 för ett specialtillägg. Fyll därefter i fältet "Del av" lite längre till höger på raden. Kod 32 bör vara en del av 3-Tillägg. Därefter kan du gå tillbaka till fältet namn och fylla i önskat namn på tillägget. 
Ett vanligt fel är att man försöker lägga till en intäktstyp när man är på rutan Sök intäktstyp, dvs. man har gått från Övrigt, Intäkter och där klickat på Sök. Det går inte. Gå istället till menyvalet Övrigt, Intäktstyp.


Vanliga frågor Omgångsrapport

Varför stämmer inte avstämningen på omgångsrapporten?

Det kan finnas flera anledningar till att avstämningen inte stämmer på omgångsrapporten.
1. En slaktgrupp kan vara registrerad på fel dag
2. Slakt som inte hämtat
3. Döda som inte registrerats..
Se instruktionen Omångsrapporten steg för steg.

Hur kan jag få med bäst betalda i omgångsrapporten?

Om det inte kommer med automatiskt från slakteriet kan man enkelt lägga in bäst betalda själv genom att använda filterfunktionen. Under Ungdjur - Slaktgrupp, lägg till kolumner för bäst betalda. Filtrera på vikten och tilldela värde. 

Hur får jag fram slaktvikt och kött% i omgångsrapportens utskrift?

Använd en annan layout än progeny under Layout. Välj Omgångsstatistik under Utskrift för att få med diagram på utskriften. Välj vilka värden du vill se i diagrammet under fliken Diagram på produktionsrapporten.   

Hur förklarar man siffran för spridning i köttprocent och vikt?

Spridningen, dvs. standardavvikelsen, anger att 2/3 av grisarna ligger inom intervallet medeltal +- standardavvikelsen. Exempel: om medeltalet är 87,5 och standardavvikelsen 3,0 så finns två tredjedelar av grisarna i intervallet 84,5 - 90,5. 

Vad är en producerad gris i omgångsrapportens produktionsavsnitt?

Antal producerade grisar är tillväxten totalt i stallet (totalt producerade kg) dividerat med genomsnittstillväxten för en färdig slaktgris. Tillväxt totalt = totalt levandevikt för slaktade + totalvikt döda + totalvikt sålda eller utflyttade - totalvikt insatta.
När man räknar ihop totala tillväxten så räknas alltså både de som gått till slakt, de som dött och de som eventuellt flyttats eller sålts. Därför blir antalet producerade grisar vanligen fler än antal slaktade grisar.

Hur förklarar man att spridning i vikt för en omgång ofta är mycket större än spridningen för varje skick i omgången?

Även om man har en liten spridning inom varje skick av grisar kan spridningen för omgången totalt bli betydligt större. Orsaken är att medelvikten för de olika skicken varierar. Har man t.ex. tunga grisar i första skicket och lätta i sista skicket så blir den totala spridningen stor även om man inom varje skick har jämna grisar och en liten viktspridning.

Vilka inställningar ska man ha på diagrammet på omgångrapporten?

På utskriftslayouten kallad Omgångsstatistik skrivs det diagram ut som man själv valt på fliken Diagram. Där finns möjlighet att välja vilka mått man vill visa och det går även att göra ett antal andra inställningar. Om du ändrat inställningarna och vill ändra tillbaka till det standarddiagram vi rekommenderar kan du göra de inställningar som syns på bilden nedan.

Vad kan vara fel om det är en positiv differens på avstämningen?

Om differensen är positiv kan det vara få utgående grisar (slaktade+döda) i förhållande till antalet insatta grisar. Detta kan bero på:
- det finns grisar som har hamnat på fel slaktnummer
- det är för få döda grisar registrerade
- det är registrerat för många insatta grisar 

Vad kan vara fel om det är en negativ differens på avstämningen?

Om differensen är negativ kan det vara många utgående grisar i förhållande till antalet insatta grisar. Detta kan bero på:
- det finns grisar som har hamnat på fel slaktnummer (för många slaktade på detta nummer)
- det är för många döda grisar registrerade
- det är för få insatta grisar registrerade

Kan man visa omgångarna radvis istället för i varsin kolumn?

I instruktionen "Omgångsrapporter vågrät" (se Instruktioner) beskrivs hur du kan göra. Vill du inte göra inställningarna själv kan du hämta den layout som avbildas i instruktionen. För att hämta layouten gör så här:
- Högerklicka på filen "Nyckeltal ligganden.xml" som finns till höger under menyvalet WinPig Slakt - Omgångsrapport - Ta fram omgångsrapporter.
- Välj "Spara länk som" och spara filen någonstans på din dator
-  Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt - Administration - Layouter - ikonen Importera (röd-gråa pilar). 
Efter importen finns layouten under Omgångsrapport i ditt program.

Vanliga frågor Ekonomi

Hur gör jag för att lägga in ekonomikonstanter?

Gå till Övrigt, Ekonomikonstanter och lägg in önskat tillägg eller kostnad. Fältet Lokal ska vara tomt.  Priset kan anges t.ex. per kg eller per slaktad gris. Dubbelklicka i fältet Giltig från, skriv ett datum från vilket intäkten/kostnaden gäller. Finns det redan ett tidigare datum, ändra då inte det utan fyll på med en rad till. Här finns en utförligare instruktion: Ekonomikonstanter slaktgrisar.

Slaktintäkterna på avräkningen från slakteriet stämmer inte överens med WinPigs beräkning, varför?

Slakterierna sänder vanligen inte med alla tillägg när de sänder data till WinPig-databasen. Och det är svårt att skapa en lista med vad varje slakteri sänder eftersom man ofta skapar nya tillägg och/eller gör manuella tillägg. Vill man få en helt korrekt intäkt produktionsrapporten bör man istället göra som det beskrivs i instruktionen korrigera slaktintäkt.

Varför kan jag inte se kostnader för avdrag och tillägg under Övrigt- kostnader/intäkter?

För KLS-ugglarps är  avdrag och tillägg inbakat i priset på slaktgrisen. De redovisas inte under intäkter och kostnader, utan man ser det totala nettopriset på Slakt grupp och Slakt individ. 


Vanliga frågor Analyser

Kan man analysera slaktdata utan att skapa omgångar först?

Ja, det går bra. Minimikraven är följande registreringar:
- Lägg upp en lokal, det räcker med en enda om du vill analysera besättningen i sin helhet
- Gå till Ungdjur - Slaktdata - Hämta slaktdata
- Klicka på ikonen för Inställningar längst upp till vänster
- Fyll i inställningarna, har du bara en lokal kopplar du alla leverantörnummer till samma lokal
- Hämta slakt för önskad period
- Klart att analysera!
Några saker att tänka på är först kolla så att det finns slaktuppgifter att hämta, det beror bl.a på vilket slakteri besättningen levererar till. Är du rådgivare behöver du en fullmakt från besättningen för att bli behörig att hämta slakt. Behörigheter hanteras av WinPig Support.
Ska du kolla på en gammal period kan datumgränsen behöva ändras (Generellt - Inställningar - Rimlighetstest). Ändra antal dagar i det röda Min-fältet.


Vanliga frågor Medicin

Vilka inställningar och förberedelser behöver jag göra innan jag lägger in behandlingsinstruktionen?

 1. Gå till Generellt – Inställningar – Generellt. Bocka ur beräkna på beh.instruktion. Du kan då lämna kolumnerna i behandlingsinstruktionen för Dos/kg gris, Kg gris och Medelvikt tomma.
2. Hämta preparatlistan under Generellt – Hämta – Preparatlista. Hämta Preparat Sverige för konventionella karenstider och Preparat Eko för ekologiska karenstider.

 

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår