Lägg in behandlingsinstruktioner

Det första du måste göra för att kunna använda medicinregistreringen i WinPig är att lägga in de behandlingsinstruktioner med diagnoser och medicinpreparat som veterinären har angivit. 

Följ stegen nedan för att lägga upp behandlinsinstruktioner i WinPig:

  1. Gå till Generellt - Behandling/Vaccination - Behandlingsinstruktion. 
  2. Fyll sedan i fälten som beskrivs nedan:

Kod: Fyll i en valfri kod. Denna kod är den du sedan använder när du ska registrera en viss behandling på ett visst djur/grupp av djur. Ett tips är att separera koder för olika djurkategorier så att till exempel behandlingsinstruktioner för besättningsdjur registreras i 1 - 99-serien medan diande registreras under 100 – 199 -serien och tillväxt under 200 - 299-serien.

Djurkategori- Kod: Här väljer du vilken djurkategori behandlingsinstruktionen är till för. Använd sökfunktionen /F5 för att kunna se de olika djurkategorierna du kan välja mellan och använd sedan djurkategorierna i tabellen nedan.

Kod

Djurkategori

Definition

2

Besättningsdjur

Suggor

310

Diande

Smågrisar som ej är avvanda

350

Tillväxt

Avvanda grisar fram till 30kg/inflytt i slaktsvinsstallet

360

Slaktgrisar

Slaktgrisar

220

Rekrytering

Gyltor

 

Djurkategori- Namn: Är kopplat till koden för djurkategori och visas automatiskt efter att du valt en kod för djurkategori.

Diagnos- Kod: Använd kikaren/F5 för att söka efter rätt diagnos. Här väljer du bland de olika diagnoserna som finns upplagda i programmet under Generellt - Behandling/Vaccination - Diagnos. Koderna som finns är från Jordbruksverket och dessa bör användas i första hand. Koder som börjar med XP är förebyggande, t.ex. vaccin. Koder som börjar på w hänger kvar från konverteringen om man tidigare haft PigWin. Undvik att använda dessa.  

Diagnos- Namn: Är kopplat till koden för diagnos och visas automatiskt efter att du valt en kod för diagnos.

Preparat-Kod: Hitta koden för det preparat din veterinär har ordinerat att du ska använda för den specifika diagnosen med kikaren/F5.

Preparat-Namn: Är kopplat till koden för preparat och visas automatiskt efter att du valt en kod för preparat.

Karens: I preparatlistan finns inlagda karenstider som visas här.

Behandling: Här skriver du vad din veterinär har gett för ordinationer för behandlingen. Det bör till exempel framgå dos per kilo, hur ofta och hur länge som behandlingen ska ges

Dos/kg gris: Detta fält och de efterföljande fälten för Kg gris och Medelvikt rekommenderas att lämna tomma men då måste du först ha bockat ut Beräkna under Generellt – Inställningar -  Generellt – Behandl.instruktioner. Skriv annars in den fastställda dosen per x-antal kg gris. Skriv t.ex. 1 om man ska dosera 1 ml/15 kg gris. 

Kg gris: Lämna tomt eller skriv man in hur många kg gris det är per dosering, t.ex. 15 kg.

Medelvikt: Lämna tomt eller skriv in den medelvikt som gäller för grisar i den djurkategorin, t.ex. 220 kg för en sugga.

Dosering per gris: I kolumnen dosering per gris ser du den dos som djuret ska behandlas med om du fyllt i de tre föregående fälten. Detta beräknar programmet automatiskt baserat på de tre föregående kolumnerna.

Metod: Här kan du välja på vilket sätt behandlingen ska ges, till exempel om det är en injektion som ges i muskeln eller om det ska ges i fodret.

Upprepad beh. Fyll i antal gånger och när djuret ska behandlas (samma som Behandlingsintervall). Detta fält kan du även välja att lämna tomt. Se en mer utförlig beskrivning samt hur du kan ta fram en lista för djur med upprepad behandling längre ned.

Typ: Välj om behandlingsinstruktionen är medicin eller vaccin.

 

Skapa kombinationsbehandlingar

I behandlingsinstruktionerna kan du även skapa kombinationsbehandlingar i kolumnerna för Beh. Instruktion 2 och Beh.instruktion 3. De enskilda behandlingsinstruktionerna måste dock läggas upp först innan man kan koppla ihop dem i en kombinationsbehandling. För att skapa kombinationsbehandlingar gör du så här:

1. Lägg upp en ny behandling enligt anvisningar ovan.

2. Under Beh. Instruktion 2 – Preparat, skriver du i behandlingsinstruktionen för den diagnosen och preparatet som du önskar ha i kombination med det första preparatet 

3. Under Beh. Instruktion 3 – Preparat skriver du i behandlingsinstruktionen för den diagnosen och preparatet som du önskar ha i kombination med det första och det andra preparatet.

 

Efter att du lagt in behandlingsinstruktionerna kan du börja registrera medicin. Hur du gör detta beskrivs här. Se även Guide till medicinregistrering och Medicinregistrering- WinPig tipset till höger under Dokument & Länkar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår