Ta fram omgångsrapporten

När händelser, uppgifter om foderförbrukning samt ekonomi är registrerade är det möjligt att beräkna en produktionsrapport via menyvalet Rapporter – Produktionsrapport - Omgångsrapport. Vanliga frågor finns längst ner på denna sidan.

Välj vilka omgångar som ska beräknas och klicka på Beräkna. Omgångarna på denna bild är sorterade efter startdatum och med den nyaste omgången först (se bild 1). 


Bild 1. Beräkna omgångsrapporten


Efter beräkning visas olika flikar uppe i fönstret. Välj omgång och klicka på de olika flikarna för att visa resultatmått. 

Det går att visa hur programmet har beräknat de olika måtten i rapporterna.

  • Ställ markören på nyckeltalet och dubbelklicka.
  • Formeln bakom nyckeltalet blir synlig.
  • Längst ned i bilden visas vilka värden som ingår 

Fler instrukrioner finns under Dokument & Länkar.  

Här till höger finns instruktionen Checklista omgångsrapport med en sammanfattning över vad som behöver göras innan omgångsrapporten kan tas fram. Samma sak, fast lite utförligare, finns i dokumentet Omgångsrapport steg.

Vill du ändra på rapporterna, t.ex. lägga till eller ta bort resultatmått, gör du en egen layout. Hur du gör beskrivs i dokumentet Skapa din egen omgångsrapport här till höger.

Du kan skriva ut omgångrapporten med olika utseenden (utskriftslayouter):

  • Omgångsrapport 
  • Omgångsrapport med plan
  • Omgångsrapport utökad - (innehåller ett avsnitt om foder)
  • Omgångsstatistik - statistik fördelat på slaktvecka och viktgrupp samt ett valfritt diagram. Läs mer i dokumentet Omgångsstatistik här till höger.  

Vill du spara din omgångsrapport som en pdf-fil, kanske i ett eget digitalt arkiv eller kanske för att kunna mejla rapporten till någon? Detta beskrivs i instruktionen Spara som pdf.

Instruktionsfilmer


 

Vanliga frågor

Varför stämmer inte avstämningen på omgångsrapporten?

Det kan finnas flera anledningar till att avstämningen inte stämmer på omgångsrapporten.
1. En slaktgrupp kan vara registrerad på fel dag
2. Slakt som inte hämtat
3. Döda som inte registrerats..
Se instruktionen Omångsrapporten steg för steg.

Hur kan jag få med bäst betalda i omgångsrapporten?

Om det inte kommer med automatiskt från slakteriet kan man enkelt lägga in bäst betalda själv genom att använda filterfunktionen. Under Ungdjur - Slaktgrupp, lägg till kolumner för bäst betalda. Filtrera på vikten och tilldela värde. 

Hur får jag fram slaktvikt och kött% i omgångsrapportens utskrift?

Använd en annan layout än progeny under Layout. Välj Omgångsstatistik under Utskrift för att få med diagram på utskriften. Välj vilka värden du vill se i diagrammet under fliken Diagram på produktionsrapporten.   

Hur förklarar man siffran för spridning i köttprocent och vikt?

Spridningen, dvs. standardavvikelsen, anger att 2/3 av grisarna ligger inom intervallet medeltal +- standardavvikelsen. Exempel: om medeltalet är 87,5 och standardavvikelsen 3,0 så finns två tredjedelar av grisarna i intervallet 84,5 - 90,5. 

Vad är en producerad gris i omgångsrapportens produktionsavsnitt?

Antal producerade grisar är tillväxten totalt i stallet (totalt producerade kg) dividerat med genomsnittstillväxten för en färdig slaktgris. Tillväxt totalt = totalt levandevikt för slaktade + totalvikt döda + totalvikt sålda eller utflyttade - totalvikt insatta.
När man räknar ihop totala tillväxten så räknas alltså både de som gått till slakt, de som dött och de som eventuellt flyttats eller sålts. Därför blir antalet producerade grisar vanligen fler än antal slaktade grisar.

Hur förklarar man att spridning i vikt för en omgång ofta är mycket större än spridningen för varje skick i omgången?

Även om man har en liten spridning inom varje skick av grisar kan spridningen för omgången totalt bli betydligt större. Orsaken är att medelvikten för de olika skicken varierar. Har man t.ex. tunga grisar i första skicket och lätta i sista skicket så blir den totala spridningen stor även om man inom varje skick har jämna grisar och en liten viktspridning.

Vilka inställningar ska man ha på diagrammet på omgångrapporten?

På utskriftslayouten kallad Omgångsstatistik skrivs det diagram ut som man själv valt på fliken Diagram. Där finns möjlighet att välja vilka mått man vill visa och det går även att göra ett antal andra inställningar. Om du ändrat inställningarna och vill ändra tillbaka till det standarddiagram vi rekommenderar kan du göra de inställningar som syns på bilden nedan.

Kan man visa omgångarna radvis istället för i varsin kolumn?

I instruktionen "Omgångsrapporter vågrät" här till höger beskrivs hur du kan göra. Vill du inte göra inställningarna själv kan du hämta den layout som avbildas i instruktionen. För att hämta layouten gör så här:
- Högerklicka på filen "Nyckeltal ligganden.xml" här till höger
- Välj "Spara länk som" och spara filen någonstans på din dator
-  Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt - Administration - Layouter - ikonen Importera (röd-gråa pilar). 
Efter importen finns layouten under Omgångsrapport i ditt program.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår