Foderregistrering

Registrering av foderåtgång görs i MJ NE under menyvalet Övrigt- Foder. Innan foderåtgången kan registreras måste inställningarna för fodertabell vara gjorda.Vanliga frågor finns längst ner på denna sidan.

I WinPig registreras och räknas energiinnehållet i nettoenergi. I övergångsperioden från energivärdering av foder i omsättbar energi (MJ OE) till nettoenergi (MJ NE) kan man behöva räkna om förbrukad mängd foder från MJ OE till MJ NE

Datum - ett datum som faller innanför omgångens datumgränser
Lokal, kod - aktuell lokal, måste överensstämma att omgången funnits i denna lokal detta datum.
Foder, kod - fyll i foderkod och programmet hämtar namnet automatiskt. Med kikarsymbolen kan du söka bland foder i fodertabellen. 

Mängden foder som gått åt kan registreras på två olika sätt. Antingen som a) mängd kg eller b) mängd MJ nettoenergi. Beroende på vilket alternativ som väljs görs registreringen på olika sätt i fodertabellen och i foderåtgången, se alternativ nedan.

 

a) Registrering av foderåtgång som mängd kg (se bild ovan)

I fodertabellen: Registrera pris som kronor per kg och energi som MJ per nettoenergi. 
Foderåtgång: Registrera foderåtgången som kg torrfoder.

b) Registrering av foderåtgång som MJ nettoenergi (se bild nedan)
I fodertabellen: Registrera pris som kronor per MJ nettoenergi och skriv 1,00 i fältet för energi.
Foderåtgång: Registrera foderåtgången som MJ nettoenergi.
 

Pris - beräknas automatiskt om det finns pris registrerat i fodertabellen. Priset justeras inte automatiskt om foderåtgången ändras. Om priset ska räknas om behöver såväl pris som mängd foder raderas. Skriv därefter in utfodrad mängd på nytt och det nya priset beräknas.

Typ -  välj mellan inköp, åtgång, inventerat eller sålt. Vid registering av foderförbrukning väljs åtgång. 

 

Instruktionsfilm för fodertabell

Välj film beroende på hur du läser av foder från din dator. 

Instruktionsfilm för att registrera foderåtgång

Välj film beroende på hur du läser av foder i din dator.

 

Vanliga frågor

Hur räknar jag om från omsättbar energi till nettoenergi?

Om du har uppgift om den totala åtgång av en färdig foderblandning kan du använda ett enkelt omräkningssätt. Detta sätt fungerar bara för färdiga blandningar, inte för enskilda fodermedel.
Foderåtgång
1. Läs av total mängd förbrukad energi, MJ OE.  
2. Multiplicera med 0,75 för omräkning till MJ NE. 
Pris
1. Ta reda på pris per MJ OE (i kronor, kr).
2. Dividera med 0,75 och du får priset per MJ NE.  
Denna instruktion finns också i dokumentet Nettoenergi här till höger. 

Hur registrerar jag foderåtgång på en omgång?

Det enklaste sätter är att skapa ett foder för hela perioden med genomsnittligt ME NE innehåll och pris. Hur du gör för att skapa ett eget foder ser du i instruktionen Skapa egna koder.

Fodertabellen behöver inte uppdateras med ett nytt pris för varje omgång, man kan skriva över det blåa priset med ett eget nytt pris (på foderåtgång)

Varför kopplas inte foderförbrukningen till omgång?

Kontrollera först slutdatum på den lokal du registrerat under Övrigt – Foder. Om du har använt ett reststall med ett annat slutdatum måste du även registrera reststallet på omgången under Omgång - Lokaler. Annars kommer inte foderförbrukningen för reststallet att registreras på omgången. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår