Flytta slakt
Om grisar hamnat på fel lokal eller fel omgång kan de flyttas. Tillvägagångssätten är olika beroende på om det är hela gruppen eller enstaka grisar i gruppen som ska flyttas. Med grupp menas de djur som är summerade till en rad. Vanliga frågor finns längst ner på denna sidan.

Flytta hela gruppen: Ändra lokal direkt i fältet på bilden Slakt- grupp (gäller automatisk omgångs-hantering) eller ändra omgång direkt i fältet Omgång (gäller manuell omgångshantering).

Flytta en del av gruppen: Högerklicka på raden som grisarna ska flyttas från och välj Flytta grisar i menyn som visas. Fyll i antal grisar och till vilken lokal de ska flyttas, lämna omgångsfältet tomt (se bild nedan). Om du tillämpar manuell omgångshantering fyller du istället i till vilken omgång de ska flyttas. Klicka OK.

Grisarna flyttas nu till en egen rad på ”Slakt grupp”. Programmet väljer själv vilka grisar som ska flyttas. 

Observera att när man flyttar grisar mellan lokaler/omgångar flyttas bara själva grisen. I samband med att slakten hämtades fick man även med information om avdrag och tillägg. Dessa hamnar i programmet under kostnader respektive intäkter och de flyttas inte med automatiskt till den nya lokalen/omgången. Vill du ha omgångens ekonomi korrekt måste alltså även avdrag och tillägg flyttas. Se instruktion i manualen i programmet under Övrigt – Kostnader och Övrigt – Intäkter.

Vanliga frågor

Hur flyttar jag slakt? Hela gruppen respektive del av gruppen?

Se instruktion Flytta slakt 

Om jag flyttar slakt mellan lokaler, följer anmärkningar, avdrag och tillägg med då?

Då man flyttar slakt följer själva anmärkningen med grisen till den nya lokalen. Däremot följer inte avdrag och tillägg med, de måste flyttas manuellt. Det gäller även avdrag på grund av t.ex spolmask eller lungsäck. Detta gäller oavsett hur man flyttar (hela skicket eller enstaka grisar). 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår