Manuell registrering av slaktade grisar

Att registrera slakt manuellt kan vara aktuellt om det av någon anledning inte går att hämta slakt från slakteriet eller om det gäller hemslakt. Om det däremot är grisar som sålts till liv eller flyttats till annat stall ska dessa istället skrivas in under något av menyvalen Ungdjur – Utgång eller Ungdjur – Flyttade. 

Slakt som registreras manuellt kan skrivas gruppvis eller för varje enskild individ. 

Gruppvis registrering: Skriv datum, lokal, antal grisar, vikt, pris och köttprocent på en ny rad längst ner i listan. Räkna vid behov om vikten från levande vikt till slaktvikt genom att dividera den levande vikten med 1,34.  Ett tips för registrering av köttprocent om det gäller hemslaktade grisar är att först ta fram en omgångsrapport innan du lagt in de hemslaktade grisarna. Notera den genomsnittliga köttprocenten och använd den för de hemslaktade. 

Registrera individer: Skriv in datum och lokal på en ny rad längst ner på listan Slakt grupp. Skriv inget antal. Dubbelklicka sedan på raden varvid fönstret Slakt individ öppnas. Här kan du nu lägga in valfritt antal enskilda grisar på varsin rad. Registrera vikt, pris och köttprocent. Stäng Slakt individ med krysset när du är klar. På Slakt grupp har nu de enskilda grisarna summerats till en rad. Vill du ändra något, dubbelklicka för att komma till Slakt Individ igen. Här går det bra att ändra eller lägga till fler grisar på samma datum.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår