Galtanalys

I WinPig finns ett antal standardiserade galtanalyser men vi har valt att göra i ordning tre analyser med ett anpassat utseende som stämmer med med svenska förhållanden. Det är:

  • Jämför olika seminörer (GaltanalysMedarb)
  • Jämför olika antal semineringar i brunsten (GaltanalysAntalSem)
  • Jämför semin och naturlig betäckning (GaltanalysSeminNaturlig)

Här till höger kan du hämta en instruktion, alla tre layouterna i ett paket (Galtanalyser) eller layouterna var för sig. I instruktionen finns bilder på hur de olika layouterna ser ut.

Vill du hämta och läsa in layouterna gör du så här:

  • Högerklicka på den layout du vill hämta 
  • Välj "Spara länk som" och spara filerna någonstans på din dator
  • Gå i WinPig till meny­valet Generellt – Administration – Layouter
  • Klicka på ikonen Importera och välj den layout du vill importera
  • Dubbelklicka eller välj Öppna

Att tänka på 

• Alla händelser ska vara inrapporterade i WinPig, om de inte är det bör du ta reda på till vilket datum allt är inrapporterat och räkna det datumet som ”idag”. 

• Vill du analysera grisningsprocent eller grisningsresultat måste slutdatum sättas minst 4 månader tillbaka i tiden – så att alla har hunnit grisa.

• Vill du få en tidig analys av dräktighetsprocenten kan slutdatum sättas en månad tillbaka i tiden.Om du sätter slutdatum nära dagens datum går det att analysera fördelningen mellan olika seminörer/antal semineringar/semin-naturlig parning, men inget resultat.

Observera följande om hur resultatmåtten beräknas:

Omlöp - Hur många av de gjorda betäckningarna som är omlöp från en tidigare betäckning.

Dräktighetsprocent - Hur stor andel av de betäckta som är dräktiga eller har grisat. Följande har räknats bort: ombetäckta, utgångna, de som kastat och testade ej dräktiga. Så länge ingen ny händelse rapporterats in räknas suggan som dräktig, även om hon gått ”över tiden”.

Grisningsprocent - Hur stor andel som grisat. Tar hänsyn till sålda dräktiga och inköpta dräktiga.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår