Satellitrapport

Det finns två olika satellitrapporter som båda visas under Analyser - Effektanalys. De finns inte med i grundprogrammet utan du får importera eller ställa in dem själv. Skillnaden mellan dem, och hur man ställer in dem visas på bilderna nedan.

Aktuellt resultat (satellit.xml)

För att ta fram ett aktuellt resultat i en eller flera satelliter. Alla grisningar inom den valda perioden tas med och tillhörande avvänjningar. Om en sugga har två avvänjningar (amsugga) räknas hennes båda avvänjningar med.

Förra satelliten (Satellit förra.xml)

För att se hur det går nu för de suggor som varit på en speciell satellit förra gången. Med i rapporten kommer alla som grisade förra gången på t.ex. Sat 1 under den angivna perioden. För att denna rapport ska var rättvisande bör den valda perioden vara så gammal att suggorna hunnit få en efterföljande grisning.

Vill du bara välja en eller några få satelliter, gå in på Layoutinställningarna, flik Filter och sortering och bocka för "Visa filterrad". För att t.ex. bara visa sateliterna AB, KA och LU skriv så här i filtret på Grisning.Lokal: AB|KA|LU

Du kan ladda hem layouterna till ditt WinPig, gör så här:

  • Högerklicka på önskad fil här till höger
  • Välj "Spara länk som" och spara filen någonstans på din dator
  • Importera filen till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt - Administration - Layouter - ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Vill du ordna inställningarna själv kan du t.ex. kopiera layouten för Effektanalys - PigVision - Grisning - Lokal och utgå från den.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår