Öronmärkning i WinPig

Om du har egen rekrytering är det praktiskt att registrera gyltorna i WinPig redan då du öronmärker dem. Programmet håller då automatiskt ordning på information om gyltan såsom härstamning, ras och födelsedatum. Det spelar ingen roll om inte alla gyltor sedan kommer till användning, du rapporterar enkelt in vilka av dem du behåller och betäcker. 

I undermenyerna till denna sida beskrivs vilka inställningar du behöver göra för att kunna öronmärka i WinPig, hur du öronmärker från suggkortet och hur du gör en ingång från öronmärkning

Nedan finns flera Vanliga frågor och felmeddelanden som kan uppstå vid öronmärkning. Se även guiden Öronmärkning till höger under Dokument & Länkar som du kan spara och skriva ut.

 

Vanliga frågor

Vilken ras ska jag seminera suggan med? 

För att veta vad du ska seminera med kollar du på suggans första bokstav. Det är hennes faders ras. Har du alternerande återkorsning och har en sugga med YLL ska hon alltså semineras med L. Är suggans ras t.ex. LYY seminerar du med Z (holländsk yorkshire) eller Y eftersom suggans far är en lantrasgalt.

Jag får en feltext "No matching service found" vid öronmärkning.

Detta felmeddelande får du om suggan grisat för tidigt. Här hjälper det inte att ändra i rimlighetsgränserna för intervall mellan betäckning till grisning utan det du får göra är att istället ändra datum för betäckning bakåt i tiden, sedan öronmärka och sedan kan du ändra bet. datum tillbaks igen.

Jag får en Feltext "No matching pool found" vid öronmärkning.

Gå till Avel -  nummerserier -  dubbelklicka på egen rekrytering.  Kolla att nummer seriens slut täcker in de numren du vill öronmärka på. Om du till exempel försöker öronmärka nr 1000 men serien tar slut vid 999 så ändra så att serien tar slut vid 5000. 

Jag får en feltext ” Fel i intervallet” vid öronmärkning.

Gå till Avel -  nummerserier -  dubbelklicka på egen rekrytering.  Kolla att nummerseriens slut täcker in de numren du vill öronmärka på. Om du till exempel försöker öronmärka nr 1000 men serien tar slut vid 999 så ändra så att serien tar slut vid 5000. 

Feltext ” Antalet överstiger antal födda grisar i kullen”

Om raskombinationen är inställd även för galtar, skapas galtar av resterande djur vid öronmärkning. Välj till kolumn för galtar, skriv i galtantal 0, sedan sogrisarna. Gå sedan tillbaka till fältet för galt och skriv 0 igen.

Hur kan jag se vilka djur som finns öronmärkta efter en viss sugga?

Kolla både under Besättningsdjur och under Avelsdjur- Öronmärkta och sök i filterfältet på moderns Djurnr

Varför går det inte att skriva i Antal vid öronmärkning?

1. Kontrollera att rasen på semingalten finns med som godkänd ras för egen rekrytering. Detta gör du genom att gå till menyvalet Avel - Nummerserier - Egen rekrytering. Dubbelklicka på egen rekrytering. Finns rasen med som Ras eller Alt.ras? Om semingalten på betäckningen till exempel är en ZZ och det står YY och LL under Ras och Alt.ras behöver du ändra YY till ZZ. Detta gör du enkelt genom att bara ställa dig i fältet för Ras och skriva över den ras som redan står där. Tänk på att du sedan kan behöva ändr igen om du ska öronmärka från en galt med annan raskod.

2. Detta problem kan även uppstå om det inte finns någon serie upplagt under Avel - Nummerserier, då går det inte att skriva antal. Se Lägg upp nummerserie under Inställningar hur du gör detta.

Hur gör man en ingång på öronmärkta gyltor till suggdelen?

Gå till Sugga/galt – Ingång – Agrosoft - Ingång från öronmärkning. Fyll i alla kolumner. Du kan ha uppe fönstret med de öronmärkta vid sidan om där du kan se all information för de gyltor som ska registreras på ingång. Se även sidan Ingång från öronmärkning.

Varför får jag inte öronmärkta djur till ingång?

Besättningsnummer kan vara fel. Gå till Avel – Öronmärkta och sök på den djurindivid som ej går att göra en ingång på. Kolla om det finns fler än ett bes.nr (dvs två djur med samma djurnr men olika bes.nr) Har de rätt kön? Rätt besnr? Rätt födelseår? Kontrollera alla fält på de djur som inte går att göra ingång på att det är korrekt.

Varför kan jag inte öronmärka? (ingenting händer alls när jag klickar på grisningen)

Det kan finnas flera orsaker till detta:
- Avelsnummer saknas under Avel - nummerserier. Saknas det ett nummer här, fyll i besättningens SE-nummer och lägg till nollor så att det blir 6 siffror.
- Suggan saknar avelsnummer. Du kan lägga till avelsnummer för suggan direkt på suggkortet. Kolla vilka djur som saknar avelsnummer under Besättningsdjur. Filtrera fram tomma (du måste eventuellt lägga till kolumn för avelsnummer först) och använd sedan funktionen tilldela värde och tilldela besättningens avelsnummer till alla.
- Ras saknas på galt på betäckningen.
- Finns fadersrasen med som godkänd under Avel -  nummerserier – Egen rekrytering? Ibland krävs det att YY ska ändras till ZZ som är det nya avelsmaterialet.
- Om raskombinationen saknas går det inte heller att öronmärka. Importera en ny rastabell (Breed_SV) som du hittar under Dokument & Länkar här.

Varför kan jag inte öronmärka från en utgången sugga?

Det ska gå att öronmärka även från en utgången sugga. Dock krävs att hon har ett avelsnummer och ras (se ovan).

Jag får felmeddelande ’Raskombination saknas’ alt. Raskombinationen ej definierad’

Detta beror på att raskombinationen inte finns under Avel – Raser. Importera rastabellen, se hur du gör detta under inställningar.

Kan jag ändra nummerserie mitt i en öronmärkning?

Ja, öronmärk upp så många som du vill ha. Ändra sedan öronnummer och djurnummer manuellt.

Hur kan jag öronmärka fler djur från en sugga i efterhand?

Det enklaste är att radera de redan öronmärkta djuren. Först måste alla händelser på dem raderas. Öronmärk sedan från suggan igen. Lägg därefter in registreringar igen.

Jag får felmeddelande ’AvelsID är redan använt på djur’ vid öronmärkning, varför?

Skriv ned det avelsID som kommer upp i felmeddelandet. Gå till Avel - Öronmärkta, lägg till en kolumn för födelseID (sökbart). Sök på avelsID där för att hitta vilken individ det är som redan har det avelsID du ska öronmärka på. Sök på samma sätt under besättningsdjur om du ej får en träff under öronmärkta. Ofta är det en felregistrering på det djur som redan har det avelsID:et. Stämmer djurnr och öronnr överens? Det måste de göra. Detta kan ändras manuellt i efterhand om de inte stämmer överens.

Varför kan jag inte öronmärka från en sugga som varit betäckt med två olika galtar?

Det går inte att öronmärka om det är olika galtar vid 1:a och 2:a bet. Man måste skriva in samma galt på båda bet. Sedan öronmärka och sedan ändra galten igen.

Hur kan jag öronmärka utan att det är i nummerordning?

Öronmärk, ändra sedan djurnummer och öronnummer manuellt. Viktigt är dock att djurnummer och öronnummer överensstämmer.

Hur kan jag börja öronmärka från nummer 1 igen i min nummerserie?

Gå in på Avel – nummerserier – dubbelklicka på raden för egen rekrytering – Ändra startnr till 1.
Om din nummerserie tar slut på till exempel 2999 och du vill att den ska fortsätta på 1 igen, så behöver du ändra djurnr och öronnr manuellt på de djuren som är precis i övergången.
Gör så här
1. Gå till den sugga du ska öronmärka från och dubbelklicka på grisningsdatumet så att du får upp öronmärkningsbilden.
2. Märk upp e.g. 2 st djur med start från 1-2. Ändra sedan djurnr+ öronnr på 2:an till 2999
3. Gå tillbaka till Avel – nummerserier och sätt aktuell tillbaks till 2.Sedan kommer programmet automatiskt fortsätta från aktuellt nummer. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår