Inställningar

För att kunna använda öronmärkning i WinPig behöver du först göra ett antal inställningar och förberedelser. Du behöver ha rätt besättningsinställningar, inställningar för nummerserier, importera rastabellen och hämta semingaltar. Hur du gör dessa inställningar beskrivs nedan.

Har du rätt besättningsinställningar?

För att du alls ska kunna öronmärka och ingångsrapportera de öronmärkta gyltorna i WinPig krävs det att du vid installationen valt besättningstyp Avel.

Hur vet du då om du har Avel som besättningstyp?

Du kan kontrollera detta genom att se om du har menyvalet Ingång från öronmärkning. Gå till Sugga/Galt – Ingång – Agrosoft- 1. Ingång fr öronm.

 

Saknar du detta menyval behöver du ändra besättningstyp. Detta gör du så här:

Gå till Generellt – Besättning

Klicka på Besättningsguiden (se bilden nedan)

inställningar besguiden

 

Du får då frågan om du vill köra besättningsguiden på gården. Tryck på Ja.

Du kommer då till ett nytt fönster där du väljer språk.

Sedan får du upp en ruta där du kan välja land och bes.typ. Här väljer du Avel som Bes.typ och tryck på Klart.

Besättningsguiden körs nu på din besättning. OBS! Dina ikoner på WinPig skrivbordet kan förändras efter att du kört besättningsguiden. Ett tips är att ta en bild på skrivbordet som det såg ut innan så att du kan lägga tillbaks de ikoner du hade innan.

Nu ska du ha tillgång till menyvalet Ingång från Öronmärkning.

 

Inställningar för nummerserier

För att kunna använda öronmärkningar i WinPig måste inställningar göras för vilken typ av avel man bedriver, med vilken genetik samt vilken nummerserie som används. Om du har egen rekrytering, och inte gör dataöverföring till något avelsföretag, ska ett besättningsnummer registreras.

Från och med version 2017.4 behöver bruksbesättningar med egen rekrytering ha två nummerserier upplagda. En rad för Egen rekrytering SV och en rad som heter TopigsNorsvin som är till för att kunna hämta semingaltar. 

1. Lägg upp nummerserie för Egen rekrytering:

Gå till Avel – Nummerserier och fyll i fälten som på den översta raden på bilden nedan:

Nummer: Här registrerar du besättningsnumret. Det ska vara ett 6-siffrigt nummer, fyll ut med nollor om det behövs. Vanligen tar man besättningens SE-nummer och fyller ut med nollor. Kontakta support om du är osäker på vilket nummer som ska användas

Avelstyp: Här väljer du punkt 8. Egen rekrytering

Namn: Här fyller du i besättningens namn, men du kan även välja att lämna detta fält tomt

Dubbelklicka sedan på raden med Nummer och Avelstyp. Då visas bilden Öronmärkta nummerserie.

Här registreras vilka nummerserier som ska användas för öronmärkta djur. Serien gäller för en viss ras-kombination. 

Nummer baseras på: Välj Faderns ras om du öronmärker korsningsgyltor. Programmet väljer nummerserie utifrån faderns ras. Det går bara att öronmärka djur i denna nummerserie om fadern är av den angivna rasen. Moderns ras kontrolleras inte av programmet.

Ras – Välj den ras som fadern har. Det går att söka bland möjliga raser om du står med markören i fältet och sedan använder  eller F5-tangenten. Dubbelklicka sedan på den ras du vill använda.

Alt ras - Alternativ ras. Används t.ex. om man i en besättning med alternerande återkorsning använder samma serie oavsett faderns ras. Då kan man ange till exempel både LL (Ras) och ZZ (Alt ras), se första raden på bilden ovan.

Numrering: Bocka för det kön för vilket nummerserien ska gälla. Det går att bocka för båda könen om serien ska vara gemensam.

Nummerserie: Start = det första nummer som ska ges. Aktuell = ange vilket som är det senast använda numret inom serien. Programmet uppdaterar sedan detta värde automatiskt allt eftersom nya djur blir numrerade. Slut = det sista numret i serien.  De nummerserier som registreras får inte överlappa varandra. 

2. Lägg upp en rad för TopigsNorsvin

För att kunna hämta semingaltar till WinPig behöver du ha en rad med Avelstyp TopigsNorsvin av programtekniska skäl. På raden under Egen rekrytering fyller du i information enligt nedan på en ny rad:

Nummer: 123456

Avelstyp: TopigsNorsvin

Namn: valfritt, men förslagsvis Hämta semingaltar.

För denna nummerserie behöver ingen mer information läggas upp eller registreras.

 

Importera rastabellen

Rastabellen i WinPig uppdateras med jämna mellanrum och du hämtar rastabellen här till höger under Dokument & Länkar. Filen heter Breed_sv. 

Rastabellen innehåller alla raskombinationer som är godkända i programmet. Försöker man öronmärka en raskombination som inte finns med här kommer det inte att fungera.

Högerklicka på filen med rastabellen och välj Spara som. Spara sedan filen förslagsvis på skrivbordet, så att du lätt kan hitta den.

Importera rastabellen så här:

Gå till Avel – Raser, klicka på symbolen med den röda pilen (se bild) som heter importera. Välj sedan filen med rastabellen som du sparade på skrivbordet. Klicka på Ok. 

 

Hämta semingaltar

För att kunna registrera en galt på betäckningen behöver du hämta semingaltregistret till WinPig. Du hämtar semingaltarna så här:

  1. Gå till Generellt – Hämta – Semingaltar. Hämta semingaltarna från Topigs Norsvin och Nordic Genetics som är de två översta valen, se bilden nedan.

Semingaltarna hittar du sedan under Sugga/Galt – Djur – Agrosoft – Semingaltar. Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår