Semingaltar

Längst ned på sidan finns flera Vanliga frågor som berör registrering och hämtning av semingaltar. När du registrerar betäckningar i WinPig och ska registrera vilken galt som använts är det ett par inställningar och förberedelser du först behöver göra:

Inställningar

För att kunna hämta semingaltregistret måste man ha gjort inställningarna för öronmärkning i WinPig. Annars finns inte menyvalet för att hämta semingaltar. Logiken är att det bara är de som rekryterar gyltämnen som behöver registrera individuella galtar. 

Gör så här:

1. Gå till Avel-Nummerserier

2. Skriv in en sexsiffrig kod i det tomma fältet Nummer (Välj Se-nummer med ev. nollor framför) Under Avelstyp, välj NATIONAL_SWEDISH_NUMBER.

3. Gör en ny rad med den sexsiffriga koden 123456. Under avelstyp, välj TopigsNorsvin. Denna rad krävs för att kunna hämta semingaltarna. 

4. Lämna tomt i fältet för sekundär indelning.


Hämta semingaltar

Semingaltarna hämtas under Generellt- Hämta- Semingaltar- Topigs Norsvin. (Endast besättningar avelsbesättningar för Hampshire behöver hämta registret från Nordic Genetics). 

 

Registrera galten på betäckningen

För att registrera en betäckning så används s respektive a framför galtkoden, beroende på i vilket register galten finns. I dagsläget finns två semingaltregister – ett från TopigsNorsvin och ett från Nordic Genetics.  Detta görs via menyvalet Arkiv- Hämta -Semingaltar i WinPig.

 
Vita galtar: Alla galtar från Hudaryd, alla z-galtar samt galtar av norsk lantras på Hållsta ska skrivas med bokstaven a framför galtnumret, alltså inte bokstaven s.
Blandsperma: (H och D) Använd följande koder i WinPig:

 

 

Instruktionsfilm

 

Vanliga frågor

Vilken ras ska jag seminera suggan med? 

För att veta vad du ska seminera med kollar du på suggans första bokstav. Det är hennes faders ras. Har du alternerande återkorsning och har en sugga med YLL ska hon alltså semineras med L. Är suggans ras t.ex. LYY seminerar du med Z (holländsk yorkshire) eller Y eftersom suggans far är en lantrasgalt.

Vad betyder det att det står det A eller S framför djurnr på galten?

I dagsläget finns två semingaltregister – ett från fd QG (s) och ett från fd Avelspoolen (a), därav bokstäverna.

Var kan jag registrera Batchnr på betäckningen?

Gå till Layout Inställningar och lägg till en kolumn för batchnr. 

Var hämtar jag semingaltarna?

Semingaltarna hämtas under Generellt- Hämta- Semingaltar- Topigs Norsvin och Nordic Genetics. 

Varför kan jag inte hämta hem semingaltarna?

Börja med att kontrollera att du har internetuppkoppling då detta behövs för att hämta semingaltregistret. Om du har ett virusprogram eller en brandvägg som varnar kan det vara så att detta hindrar från att ladda hem semingaltregistret.

Jag saknar menyvalet Hämta semingaltar. Vad ska jag göra?

För att kunna hämta semingaltregistret måste man ha gjort inställningarna för öronmärkning i WinPig. Annars finns inte menyvalet för att hämta semingaltar. Logiken är att det bara är de som rekryterar gyltämnen som behöver registrera individuella galtar.
Gör så här:
1. Gå till Avel-Nummerserier
2. Skriv in en sexsiffrig kod i det tomma fältet Nummer (Välj Se-nummer med ev. nollor framför)
3. Under Avelstyp, välj 8. Egen rekrytering (SV)Nu ska det fungera att hämta semingaltarna igen.

Hur söker jag i semingaltregistret?

För att söka efter en viss galt, gå till Sugga/Galt – Djur – Agrosoft – 2.Semingaltar. Använd sedan filterfunktionen för att söka efter galten.  Smidigast är att söka med *nr*. Om man får upp flera galtar, se till när betäckningen skedde och titta på när de olika galtarna var aktiva. 

Vad är Z på galtarna?

Holländsk Yorkshire

Varför kopplas inte semingaltarna från semingaltregistret vid registrering på betäckning?

Kontrollera att det står rätt bokstav före numret, det måste stå ett A eller S framför semingaltnumret.

Varför saknas det galtar trots att jag hämtat det senaste semingaltregistret?

Det kan bero på datorns brandvägg. Stäng av brandväggen och hämta filen igen

Jag får feltexten "1 objekt fanns men de passar inte in i urvalskriterierna" när jag ska registrera en galt på betäckningen:

Gå till Sugga/Galt – Djur – Besättningsdjur (om egen galt). Sök på galtens djurnr och kontrollera att hans ingångsdatum i besättningen är före betäckningsdatum

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår