Instruktioner

 

På denna sida har vi samlat alla instruktioner till WinPig Sugg. De är alla pdf-dokument och de ligger i bokstavsordning. Flera av instruktionerna finns också under respektive avsnitt t.ex. under "Registrera händelser". En del av instruktionerna har funnits med som WinPig-tips i Grisföretagaren, dessa är markerade med WinPig-tips i länkförklaringen.

Arbetslista-ändra utseende på en befintlig arbetslista  Vanliga justeringar du kan göra på arbetslistorna, t.ex. lägga till en kolumn (WinPig-tips).
Antal suggor till suggpengen Ta enkelt fram en beräkning av antal suggor det gångna året (WinPig-tips).
Avstämningen på produktionsrapporten Hur tolkar man avstämningen av tillväxtgrisar (WinPig-tips).
Avstämning produktionsrapport Ett något längre dokument om hur avstämningen tolkas .
Avvänjning med amsugga Hur du registrera avvänjning när du använder amsugga.
Besättningsanalysen Vad du bör tänka på när du använder besättningsanalysen.
Betygsätt kullen vid avväjningen Registrera kullens egenskaper vid avvänjning och se det på suggkortet (WinPig-tips).
Dräktighetsresultat för omlöpare Hur du hittar detta mått i WinPig (på Effektanalys-Betäckning-Dagar till ny betäckning)
Exportera fil med sålda livdjur Exportera en fil med obetäckta eller dräktiga gyltor för att skicka till köparen 
Externa kontakter Lägg till dina kontakter, t.ex gårdar du har avtal med och slipp skriva in SE-nummer manuellt (WinPig-tips).
Filtrera fram specifika registreringar Använd filterraden i WinPig för att söka efter ett djur eller ta fram resultat för en viss period (WinPig tips) 
Fördelningskurva galldagar  Analysera galldagar ur olika aspekter.
Fördelningskurva levande födda Studera antalet levande födda ur olika perspektiv.
Fördelningskurva veckodag betäckning Se betäcknings- och grisningsresultat beroende på betäckningsdag.
Galtanalys Analysera resultatet efter olika seminörer, antal semineringar i brunsten eller semin jämfört med naturlig betäckning.
Gruppera djur, t.ex. gyltor Gruppera djur manuellt, t.ex. för att registrera vilken gyltgrupp djuren tillhör.
Gruppindelning Gör inställningar för gruppindelningen och ge grupperna olika färger.
Gruppresultat Följ upp och beräkna resultat för varje betäckningsgrupp (WinPig-tips).
Hullbedömning i WinPig Sugg Registrera hull enskilt eller ihop med en annan händelse och gör analyser (WinPig-tips).
Info om suggan på arbetslistan Lägg till information om suggan på grisningslistan, t.ex information om hennes tidigare kull (WinPig-tips).
Importera fil med inköpta livdjur Hur du kan importera en fil med livdjur som du fått av säljaren till ditt program 
Journalföring flyttade djur Vad du bör registrera i WinPig för journalföringens skull.
Kontrollistan- Håll koll på överskridna dagar Håll koll på om du missat att registrera någon händelse t.ex. en grisning. (WinPig-tips) 
Kom igång med WinPig Sugg En guide som går igenom de grundläggande funktionerna och registreringarna i WinPig Sugg.
Medicinregistrering Registrera medicinförbrukning och gör sammanställningar
Medicinregistrering guide En längre och mer utförlig guide för medicinregistrering
Mejla från WinPig Skicka rapporter, analyser eller listor med e-post direkt från WinPig (WinPig-tips).
Positiv/Negativ-lista Gör en positiv/negativ-lista genom att hämta en färdig layout eller skapa en egen.
Produktionsnivå antal suggor till suggpeng Beräkna enkelt antalet suggor och gyltor till suggpengen (WinPig-tips).
Produktionsnivå utveckling Se hur besättningens resultat varierar över tiden (WinPig-tips).
Produktionsrapport arbetsgång En checklista över de registreringar du behöver göra för att ta fram en produktionsrapport.
Produktionsrapport Nyckeltal Se hur produktionsrapportens nyckeltal beräknas
Raser i WinPig  Hur raskombinationerna skrivs i WinPig.
Registrera vaccination snabbt på många Använd en arbetslista för att snabbt registrera vaccination på en hel grupp (WinPig tips) 
Samma händelse på många Hur du kan registrera t.ex vaccinationer på en grupp djur på ett snabbt sätt (WinPig-tips).
Snabbare registrering  Ändra många värden samtidigt, t.ex. byt datum på händelser (WinPig-tips).
Spara rapporter som pdf En beskrivning av hur du kan spara utskrifter från olika rapporter som PDF-filer (WinPig-tips).
Summaikonen Summera värden i kolumner och se t.ex. medel från senaste avvänjningen (WinPig-tips).
Säkerhetskopiera i WinPig Ta säkerhetskopior och skicka webbackuper (WinPig-tips) 
Säkerhetskopia till någon Vilka inställningar som behövs för att en säkerhetskopia ska sändas till någon t.ex. en rådgivare
Säljintyg gyltämnen och dräktiga Hur du tar fram dokument att sända med till köparen av dina gyltämnnen eller dräktiga gyltor
Sänd resultatet Så här gör du för att sända resultatet från produktionsrapporten för beräkning av medeltal
Sätt upp mål i WinPig Sätt upp egna mål för besättningens resultatmått i produktions-och omgångsraporten (WinPig-tips) 
Tips och tricks i WinPig Smarta funktioner som spar tid när du registrerar i WinPig (WinPig-tips).
Ändra söklayout djur Ändra söklayouten för att se dina öronmärkta djur vid ingångsrapportering 
Öronmärka gyltor i WinPig Sugg Registrera och ingångsrapportera öronmärkta gyltor (WinPig-tips).

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår