Djurförteckning

Djurförteckningen tar du fram i menyvalet Management - Djurförteckning. Välj vilket datum du vill ta fram djurförteckningen för och klicka på OK.

Under fliken Suggor får du då fram en förteckning över antal gyltämnen, gyltor och suggor du har i din besättning det datum du valt. 

Under fliken Besättningsålder ser du åldersfördelningen i antal och % i besättningen.

Under fliken Galtar ser du vilka galtar du har i din besättning det valda datumet.

Under fliken Status ser du de olika djurkategorierna och deras status, till exempel dräktiga suggor. Om du dubbelklickar på en siffra under antal för en viss status får du upp en lista med de enskilda djurindividerna.

Under fliken Ungdjur  visas antal växande grisar och deras beräknade vikt uppdelat på olika lokaler

Tänk på att det är antalet som programmet beräknas ska finnas av varje djurkategori. Har du till exempel glömt att utgångsrapportera en sugga kommer antalet suggor inte stämma överens med det faktiska antalet. Du kan expandera raderna för de olika djurkategorierna för att se vilka enskilda djur du har inom respektive kategori.

 

Instruktionsfilm

 

Vill du se en traditionell djurförteckning (som i PigWin Sugg) gör du så här:

  • På fliken Suggor, klicka på plustecknet på Suggor, Gyltor och Gyltämnen (i denna ordning dvs. nerifrån är smidigast). Alla tre rubrikerna blir då expanderade så att individnumren syns.
  • Välj sedan utskriftslayouten "Djurförteckning

En beräkningsmässig skillnad mot PigWin är det genomsnittliga kullnumret som visas på fliken Besättningsålder, på raden "Ålder (kull)". I WinPig räknas gyltämnen med och det genomsnittliga kullnumret blir därför lägre än i PigWin.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår