Differenser i avstämningen

Här beskrivs hur du kan tolka differenser i avstämningen  samt vad du kan göra för att försöka hitta orsakerna till differenserna. Längst ned på sidan finns Vanliga frågor.

På produktionsrapportens avstämningsbild visas alla djurkategorier, och om det tillkommit eller utgått djur, t.ex. hur många köpta, sålda eller döda suggor det har funnits i perioden. Längst till höger i fönstret visas om det finns en differens mellan tillkomna och utgångna djur inom en djurkategori.

Om det finns differenser i rapporten kan det vara fördel att veta vilka djur som finns med i produktionsrapportens avstämning. Du kan se vilka djur som ingår i en siffra genom att dubbelklicka på denna siffra.

Om du t.ex. dubbelklickar på talet för Avdraget, sålda, gyltor öppnas ett fönster men en översikt för de gyltor som sålts i den aktuella lokalen och perioden. Därmed kan du jämföra med det förväntade och på så vis hitta avvikelser. I exemplet nedan visas 1 såld gylta i avstämningsfönstret och genom att dubbelklicka på denna ses vilken gylta det rör sig om. Om du klickar på gyltans nummer visas dess suggkort. 

Produktionsrapport avstämning

 

Om du har differenser i avstämningen på din produktionsrapport behöver du ställa ett antal frågor till dig själv:

 • Är alla händelser inmatade i programmet?
 • Har alla tillväxtgrisar fått en tillväxtlokal på avvänjningen?
 • Har leveranser eller avvänjningar skett samma dag som inventeringen?
 • Har du registrerat inventeringen korrekt? Om du har en väldigt stor differens kan det bero på att du registrerat inventeringen av tillväxtgrisar både under Sugga/Galt - Inventering och under Ungdjur - Inventering
 • Hur hanteras amsuggor i programmet? Varje smågris får bara avvänjas en gång! Se instruktionen avvänjning med amsugga.

Om det visas en positiv röd siffra:

 • Det var för många inventerade vid periodens början (obs! även förra perioden påverkas om du ändrar här)
 • Det är för många avvanda i perioden
 • Det ska vara flera flyttade/sålda tillväxtgrisar
 • Det har dött fler grisar än vad som registrerats
 • Det ska vara fler inventerade vid periodens slut

Om det visas en negativ röd siffra: 

 • Det var för få inventerade vid periodens början (obs! även förra perioden påverkas om du ändrar här)
 • Det är för få avvanda i perioden
 • Det är för många flyttade/sålda tillväxtgrisar
 • Det är för många registrerade döda grisar
 • Det är för många inventerade grisar vid periodens slut

Se även dokumenten Avstämning produktionsrapport och Tolka avstämningen i produktionsrapporten under Dokument & Länkar här till höger.

 

Vanliga frågor

Hur får man bort differensen på diande grisar på avstämningen?

 Om differensen beror på att döda diande grisar inte finns med måste man göra inställningar för automatisk beräkning av döda diande. Gå till Generellt -> Inställningar->Beräkning-> kryssa i rutan: Aut. Beräkning av döda diande.

Varför stämmer inte antalet sålda/överföra på produktionsrapporten?

Titta på inställningarna under Generellt – Produktionsrapport: finns lokalen där sålda/överförda rapporterats med under Lokal-Kod eller Tillväxt-Kod? Kontrollera även om dessa stallar finns som Del av hela besättningen under Generellt – Lokaler.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår