Ta fram produktionsrapporten

Här beskrivs steg för steg hur du tar fram produktionsrapporten i WinPig Sugg. Längst ned på sidan hittar du Vanliga frågor.

Produktionsrapporten tar du fram under Rapport - Produktionsrapport - Suggor.

Först väljer du vilka datum du vill beräkna produktionsrapporten för:  

  • Använd inventering: rapporten beräknas utifrån de datum som anges vid inventering. Om du vill använda dessa sätter du bock vid önskade datum.
  • Summera per: Beräknar en rapport där alla perioder får samma slutdatum.  

För att beräkna rapporten trycker du på Beräkna.  

Välj period produktionsrapport

Avstämningen

När rapporten är beräknad visas en avstämningsbild. Där ser du den/de perioder du valt att beräkna, samt deras start- och ev slutdatum. Avstämningsbilden visas för den period som är markerad och du kan växla mellan de olika omgångarna och avstämningsbilderna. På avstämningsbilden visas alla djurkategorier, och om det tillkommit eller utgått djur, t.ex. hur många köpta, sålda eller döda suggor det har funnits i perioden. Längst till höger i fönstret visas om det finns en differens mellan tillkomna och utgångna djur inom en djurkategori. 

Om du har differenser i avstämningen bör du läsa mer på sidan Differenser i avstämningen.

Avstämningen

 

Produktion och nyckeltal

Produktionsrapporten är uppdelad i flikar och under Produktion visas olika resultatmått inom produktion. Om det finns en differens i produktionsrapportens avstämning är nyckeltalen för lager av olika djurkategorier rödmarkerade (se nedan).

Om du vill visa andra nyckeltal så kan du lägga till dessa under Layoutinställningar.

Om du vill veta hur du ska tolka de olika nyckeltalen och hur de har beräknats, se dokumentet Tolka nyckeltalen i produktionsrapporten till höger under Dokument & Länkar.

 

Se beräkningsformeln

Om du vill visa beräkningsformeln bakom ett nyckeltal kan du dubbelklicka på nyckeltalet. Då visas formeln, antal djur, kg eller liknande som ingår i den aktuella beräkningen. Genom att klicka på ett av talen i formeln kan du se hur talet har beräknats och om du fortsätter att klicka dig vidare ser du vilka djur som ligger till grund för beräkningen och kan öppna deras suggkort. 

 

 

Vanliga frågor

Varför kommer inte foderförbrukningen med på produktionsrapporten?

Kontrollera vilken lokal som fodret registrerats på under Övrigt – Foder, gentemot vilken lokal som anges under Generellt – Produktionsrapport.

Varför är antalet levandefödda så lågt?

Det kan bero på att fler kullar är avvanda än de som grisat på grund av att man använt amsuggor. 

Hur kan jag ändra layout på produktionsrapporten?

Du kan lägga till och ta bort kolumner under Layoutinställningar och du kan även ändra utskriftslayout i rullisten bredvid Utskrift.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår