Registrera händelser

I undermenyerna till vänster kan du läsa om hur du gör de vanligaste registreringarna för ingång, betäckning, dräktighetstest, grisning, avvänjning och utgång. Under varje menyval finns förutom instruktioner även tips och vanliga frågor som hör till respektive område.

Längst ned på denna sida finns Vanliga frågor som berör registrering av händelser generellt.

För övriga registreringar av händelser du kan göra i WinPig Sugg, så som brunst, kastning och diande döda, se manualen i WinPig. Manualen når du med Hjälp (eller F1) när du har WinPig igång. 

Längre ned på denna sida finns en kort film om hur du använder hjälpfunktionen i programmet. 

Innan du börjar använda WinPig rekommenderar vi att du läser igenom dokumentet Kom igång med WinPig Sugg (länk här till höger). De två första avsnitten om inställningar, grundtabeller och generella funktioner gäller alla typer av besättningar. Se även instruktionen om hur du anpassar egna layouter.

Instruktionsfilm- hjälpavsnitt

 

Instruktionsfilm - Skapa egen layout

Instruktionsfilm - Ändra datumformat

Instruktionsfilm - Filterfunktionen

 

Vanliga frågor 

Datum och datumformat

Hur kan man välja i vilken form man skriver datum i WinPig? Måste man skriva årtal med fyra siffror?

Om du inte gör något alls kommer WinPig att välja den datuminställning du har i Windows. Standard i Sverige brukar vara åååå-mm-dd. Denna inställning görs under Nationella inställningar i Kontrollpanelen och den gäller då för alla program som inte har några egna specialinställningar.
Vill du registrera datum i någon annan form bara i WinPig kan du ändra inställningarna under menyvalet Generellt, Inställningar i WinPig. På fliken Generellt finns fältet Datumformat och där kan du t.ex. välja åå-mm-dd eller dd-mm-åå (som i PigWin Sugg). 

Det datum jag skriver i WinPig accepteras ej av programmet. Varför?

Kontrollera att datumet är korrekt. Vanligt är att man skrivit fel år, exempelvis om en omgång sträcker sig över årsskiftet. Det kan också vara så att WinPig tycker datumet är för gammalt. Under Generellt - Inställningar - Rimlighetstest kan du ange hur gamla datum som ska accepteras i programmet. Ofta är inställningen 365, vilket betyder att programmet accepterar ett år gamla händelser. Inställningen finns för att man inte ska råka skriva fel, men kan ändras om det finns behov av det.

Sortering

Generellt gäller att man klickar på en kolumnrubrik för att sortera efter den, klicka en gång till för att sortera i motsatt ordning. 

Hur gör jag för att sortera en kolumn t.ex. Djurnr i nummerordning?

För Djurnr och andra fält som kan innehålla både bokstäver och siffror sorteras ett nummer som börjar med 1 före ett nummer som börjar med 3 även om det är färre tecken i numret som börjar med 3. Exempel på alfanumerisk sortering: 1, 120, 32, 4, 910, 99.
Gör så här för att nummersortera en kolumn där det är tillåtet med både bokstäver och siffror: Håll ner Alt-tangenten och klicka på kolumnrubriken. För att sortera i motsatt ordning håll ner Alt-tangenten och klicka på rubriken en gång till.  
Vill du sortera efter två kriterier, t.ex. Box i första hand och i Djurnr-ordning inom varje box? Klicka då först på Box, tryck sedan på Ctrl och Alttangenterna och håll ner dem medans du klickar på Djurnr.
 Obs! Den lilla pilen vid kolumnrubriken har en fyrkant runt sig om man använt sortering med Alt-tangenten. Sorterar man på vanligt sätt genom att bara klicka på rubriken så blir det en pil utan fyrkant.

Hur använder jag den gröna filterraden?

Den gröna filterraden används för att söka efter vissa registeringar, t.ex. för en viss period eller för en viss avdelning. Ett antal filtreringsmöjligheter visas då man högerklickar i ett fält på filterraden. Vissa fält går inte att filtrera på, t.ex. vecka. För att filtrera fram registreringar för en specifik vecka, använd istället filtret för datum och välj ett intervall med datumen för den sökta veckan. Här finns en film om filterfunktionen med Slaktgrupp som exempel men principen är lika överallt i WinPig.

Vilka tecken kan användas för att filtrera med filterraden?

text (den exakta texten)
text* (text+något) 
*text (något+text) 
*text* (innehåller text)
= (lika med) 
< (mindre än) 
> (större än) 
<=X (mindre än eller lika med X)
>=X (större än eller lika med X)
X<<Y (värden mellan X och Y)
X<=<Y (värden mellan X och Y, inklusive X)
X<=<=Y (värden mellan X och Y, inklusive X och Y)
!text (allt utom text)
text??text (text+två tecken+text)  
~(tom ruta)
!~ (ifylld ruta)

Layouter

Vad är det för skillnad på Spara och Behåll på Layout inställningar, Filter och Sortering?

Spara gör att sortering/filter sparas tills man ändrar nästa gång.
Behåll gör att sortering/filter alltid ligger kvar när bilden öppnas på nytt. Oavsett om användaren sorterat om eller ändrat filter så ligger den ursprungliga varianten kvar när bilden öppnas nästa gång. Används om man vill göra en grundversion som alltid ska finnas kvar (om inte användaren tar bort bocken).

Hur gör man för att kopiera layouter?

Till andra besättningar på samma dator
Gå till Generellt, Administration, Exportera, bocka för önskade layouter, klicka på Exportera. Skriv ett valfritt filnamn och välj var filen ska sparas. Gå sedan till Generellt, Besättning. Markera de rader/besättningar layouten ska importeras till. Klicka på Importera och välj layouter. Leta reda på filen med layouter och klicka öppna. Obs! besättningarna man ska importera till måste ligga i följd. Sortera och använd filter för att få dem i följd.

Till en annan dator 
Gå till Generellt, Administration, Exportera, bocka för önskade layouter, klicka på Exportera. Skriv ett valfritt filnamn och välj var filen ska sparas. På den andra datorn: Gå till Generellt, Administration, Layouter, Importera. Leta reda på filen med layouterna och läs in den.

Till andra användare på samma dator/databas och samma besättning
Det enklaste sättet att ge andra användare av samma besättning tillgång till en layout är att göra den global = tillgänglig för alla.
Ett annat sätt är att kopiera layouten till en eller flera användare: Kontrollera då först så att användarna finns upplagda under Generellt, Administration, Medarbetare. Gå sedan till Generellt, Administration, Layouter, bocka för önskade layouter och klicka på "Kopiera layouter". Välj vilka användare layouterna ska kopieras till.

Övrigt

Hur gör jag för att ändra informationen i gråa rutor?

Ställ dig i rutan du vill ändra och tryck F2. Då hamnar du i redigeringsläge och kan ändra informationen.

Hur kan jag radera det som står i ett fält?

Om du trycker på Delete-tangenten eller använder den röda kryss-ikonen kommer hela händelsen/raden att raderas. Vill du bara radera det som står i ett fält använder du tangentkombinationen Shift+Delete.

Vad betyder fältet "Knuten till händelse" som finns som valbart fält på vissa registreringsfönster?

Fältet finns i samband med inbäddade händelser t.ex. Flyttad och Hull som går att registrera tillsammans med andra händelser t.ex. Grisning och Avvänjning. 
När det är en bock vid "Knutet till händelse" innebär det att denna registrering hör ihop med grisningen. Även om en hullregistrering också syns under Hull så går den visserligen att ändra där men det går inte att att ta bort den. Vill man ta bort hullregistreringen måste det göras på grisningen. Och - tar man bort hela grisningen kommer även hullregistreringen att tas bort.
Om fältet "Knutet till händelse" är synligt på grisningen innebär det att programmet automatiskt sätter en bock i det, är fältet inte synligt blir hullregistreringen inte knuten till grisningen (även om den är registrerad där).

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår