Avvänjning

Längst ned på sidan hittar du Vanliga frågor som berör registrering av avvänjning och amsuggor.

Avvänjningar registrerar du under Sugga/Galt - Avvänjning eller direkt på suggkortet.

Fyll i fälten så här:

Djurnr: Registrera djurets nummer, det som används i besättningen.  

Datum: Registrera avvänjningsdatum. 

Antal: Hur många grisar som avvants. Observera att grisar som flyttas till en annan sugga inte ska räknas som avvanda. Till exempel om en sugga vänjs av men alla grisarna flyttas till andra suggor så ska det registreras avvänjningsdatum och noll avvanda grisar. 

Medelvikt: Det är valfritt att registrera en egen medelvikt eller att låta programmet beräkna medelvikten vid avvänjning.  

Till lokal, kod: Här registreras i vilken lokal grisarna går efter avvänjning. Lokal för smågrisar är obligatoriskt om man senare vill beräkna produktionsrapport. Vilka lokaler som finns att välja mellan syns om man klickar på kikaren  eller F5-tangenten då markören står i fältet Till lokal, Kod. Kondition,

Kondition - Hull: Här kan suggans hull vid avvänjningen registreras. Hullet kan också registreras separat under menyvalet Djur – Kondition. Om hullet registreras i samband med avvänjning skapar programmet automatiskt också en rad under händelsen Kondition med datum=avvänjningsdatum. 

Amsugga: Om suggan ska fortsätta att ge di och vara amsugga till andra smågrisar, registreras detta med en bock i fältet Amsugga. När suggan avvänjs igen registreras ytterligare en avvänjning för samma sugga men på denna andra avvänjning ska det inte vara någon bock eftersom suggan då är slutavvand. Bocken betyder ”denna sugga är inte avvand”. 

Du kan även välja att registrera Morbetyg, Kullbetyg, Flytt- Till lokal, Medarbetare Initialer och Omgångskod.

 

Instruktionsfilm

 

Vanliga frågor

Varför kan jag inte registrera avvänjningar (Det kommer inte upp någon ny tom rad vid registrering)?

WinPig behöver en vikt på avvänjningsgrisarna. Enklast är att låta WinPig beräkna vikten utifrån hur gamla grisarna är. I så fall ska "Automatiskt beräknad vikt" vara ikryssad under Generellt – inställningar – Rimlighetstest – Suggdata. 
Det går också att registrera vikt manuellt. Lägg till kolumnen vikt i registreringsbilden för avvänjning om den saknas.

Varför kan jag inte registrera en avvänjning på en amsugga?

Kontrollera om det finns andra registreringar på suggan, t.ex. behandlingar.. Ta bort registreringarna först, registrera sedan avvänjningen på amsuggan så ska det fungera.

När jag vill avvänja 0 grisar säger programmet att jag ska registrera Antal avvanda, vad ska jag göra?

Skriv in 0 på Antal och tryck enter. Även om det redan tidigare står en nolla i fältet så måste du skriva siffran manuellt. 

Hur registrerar man avvänjning på en amsugga?

Bocka för rutan för Amsugga på första avvänjningen. Då kan du lägga in två avvänjningar efter varandra. Se även instruktionen Avvänjning med amsugga.

Hur kan jag registrera en avvänjning i förväg?

I WinPig kan du endast registrera avvänjningar en dag framåt i tiden.

Hur kommer amsuggor med på betäckningslistan och vilken grupp hamnar de i?

Amsuggorna får ett kontrolldatum på betäckningslistan som är 5 dagar efter att de avvant den kull de är amma åt.  Dvs om de avvant sin egen kull till exempel den 2/2-17 och nästa gäng 14/2 så får de ett kontrolldatum som är den 19/2.

Om en sugga är i bet.grupp 6, och sedan blir amma, kommer hon stå kvar i bet.gupp 6 till nästa betäckning. Hon kommer inte med på arbetslistan när man tar fram den för betäckningsgrupp 6, så länge hon bara har en bock för amsugga men inget nytt avvänjningsdatum. När hon avvänjer den kull hon är amma åt kommer hon med på betäckningslistan i grupp 6 men med ett senare kontrolldatum.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår