Betäckning

Betäckningar registreras under Sugga/Galt - Betäckning eller direkt på suggkortet.  Innan betäckningen kan registreras måste det finnas en Ingång. Vidare ska datumet för betäckningen ligga inom de datum-intervall som angetts under Inställningar. Det går att registrera ett betäckningsdatum som ligger före djurets ingångsdatum om du har köpt in ett dräktigt djur. Det är också möjligt att registrera en betäckning på en sugga som fortfarande ger di och inte ännu är avvand. 

Längst ned på denna sida hittar du Vanliga frågor.

Registrera betäckningen så här:

1. Gå till Sugga/Galt - Betäckning eller ta fram suggkortet för den sugga du vill registrera en betäckning på.

2. Fyll i fälten enligt beskrivningen nedan

Djurnr: Registrera djurets nummer, det som används i besättningen. 

Datum: Registrera datum för betäckningen/semineringen. 

Galt: Här är det möjligt att registrera vilken galt man använt. Egna galtar ska vara upplagda under Djur – Besättningsdjur. Semingaltar ska finnas hämtade till programmet (Generellt - Hämta- Semingaltar). Tillgängliga galtar visas om man klickar på kikaren  eller F5-tangenten då markören står i fältet Galt, Djurnr. Det går också att skriva första siffran/bokstaven i galtnumret och trycka enter. Då visas bara de galtar som börjar på den siffran/bokstaven och som är tillgängliga/aktiva på datumet för betäckningen. Välj galt i listan genom att dubbelklicka på den. 

Antal sem/bet: Här finns möjlighet att registrera hur många semineringar som gjorts i samma brunst, om man inte väljer att lägga in en ny rad för varje seminering.

Medarbetare initialer: Här kan registreras vem som utfört semineringen. Personen ska vara registrerad under Generellt – Administration – Medarbetare, och du kan se vilka som finns registrerade genom att klicka på kikaren  eller F5-tangenten då markören står i fältet Initialer på Betäckningen. Välj i listan genom att dubbelklicka på personen ifråga. 

Kondition - Hull: Här kan suggans hull vid betäckningen registreras. Hullet kan också registreras separat under menyvalet Djur – Kondition. Om hullet registreras i samband med grisningen skapar programmet automatiskt också en rad under händelsen Kondition med datum=betäckningsdatum.

Du kan även lägga till kolumnerna Flytt, Till lokal, Betäckning tid, Poäng, Brunststyrka samt en andra och tredje betäckning i samma brunst. 

Instruktionsfilmer

 

Vanliga frågor

Hur registrerar jag ett omlöp?

För att registrera ett omlöp gör du helt enkelt en ny registrering för betäckning under Sugga/Galt – Betäckning eller direkt på suggkortet. Den första betäckningen ska ligga kvar.

Hur kan jag registrera en betäckning som är innan ingångsdatumet?

Då kan du behöva ändra i rimlighetsgränserna. Gå till Generellt - Inställningar - Rimlighetstest - Suggdatum. Under Gyltämnen, Ingång till bet. dgr, ändra den röda Min-rutan till -100 (eller så många dagar före ingång som hon betäcktes). Tryck på OK. 

Varför kan jag inte registrera betäckning på gyltor?

För att du ska kunna registrera betäckning på gyltorna måste de vara ingångna i suggdelen. Registrera en ingång först, sedan kan du registrera en betäckning. 

Hur kan jag ta bort en betäckning?

Först måste man ta bort alla händelser man registrerat efter att man registrerat betäckningen, ta sedan bort betäckningen genom att gå till Sugga/Galt betäckning, markera raden för den betäckning du vill ta bort, och klicka sedan på Radera (Delete). Det går också att radera betäckningen på suggkortet (ställ markören på betäckningsdatumet och klicka sedan på Radera).

Hur kan jag registrera betäckningar på en hel grupp samtidigt?

Om du vill registrera betäckningar på en hel grupp samtidigt kan du göra det med hjälp av en arbetslista för betäckningar. 

Hur skrivs galtens nummer på betäckningen?

För att registrera en seminering används bokstaven a framför galtkoden. Ett aktuellt semingaltregister hämtas via menyvalet Arkiv, Hämta i WinPig. Tidigare användes bokstaven s framför vissa galtar men nu används bara a. Undantag är avelsbesättningar för Hampshire som fortfarande använder s.
Blandsperma: (H och D) Använd följande koder i WinPig: 

På seminpåsen finns ett batch-nummer angivet. Detta kan registreras i fältet Batchnr som är ett valfritt fält som kan läggas till.
Mer information om Hamp finns i denna instruktion och förklaring.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår