Ingång

Under menyvalet Sugga/Galt - Ingång registreras ingång på alla s.k. besättningsdjur (galtar, gyltämnen, gyltor och suggor). Om djuret som ska ingångsrapporteras är ett djur som finns öronmärkt i besättningen, dvs. det finns med under Avel – Öronmärkningar, ska istället menyvalet ”Ingång fr öronm” användas. Läs mer om hur du gör detta under Ingång från Öronmärkning. Längst ned på denna sida hittar du Vanliga frågor.

Registrera en ingång så här:

1. Gå till Sugga/Galt - Ingång.

2. Fyll i fälten så som beskrivs nedan.

Ingång

Kön: Här registreras djurets kön, handjur eller hondjur. 

Djurnr: Här skrivs djurets nummer. Djurnumret kan innehålla både bokstäver och siffror. Det går också att använda ett nummer som funnits tidigare i besättningen, men det tidigare djuret måste vara utgångsrapporterat. 

Datum: Ingångsdatum i besättningen

Ingång Från bes Kod/Namn/SE-nummer: Här registreras från vilken besättning djuret kommer från vilket är obligatoriskt enligt Jordbruksverkets regler. Stå i fältet för Kod och klicka på  eller använd F5-tangenten för att se en lista på besättningar. Välj i listan genom att dubbelklicka. Det går att lägga till och ändra i besättningslistan via menyvalet Generellt – Externa kontakter. 

Födelse ID: Ej obligatoriskt, ifylles om du har denna information.

Föd.datum: Djurets födelsedatum. 

Öronnr: Detta fält användas för att skriva djurets ursprungliga öronnummer. För avels- och uppförökningsbesättningar ingår öronnummer istället i djurets FödelseID. Ingång Datum: Djurets ingångsdatum. 

När de obligatoriska uppgifterna om djuret fyllts i (kön, djurnummer och ingångsdatum) kommer en ny rad fram nedanför. När den nya raden kommit upp är djuret du matat in upplagt i besättningen. Du behöver alltså inte ”mata in” som man gjorde i PigWin utan djuren läggs upp direkt.

Instruktionsfilm

 

Vanliga frågor

Varför kan jag inte ändra ingångsår på en sugga?

Du ska kunna ändra ingångsdatum på en sugga men om du har registrerat händelser, till exempel en betäckning, så måste ingångsdatum vara före betäckningen. 

Hur döper man om en sugga?

Gå in under Sugga/Galt - Djur – Agrosoft – Besättningsdjur. Sök upp djuret du vill döpa om med filterfunktionen, ställ dig i fältet för Djurnr, tryck F2 och skriv in över det gamla namnet. Du får därefter bekräfta att du verkligen vill ändra djurnumret.

När ska jag ingångsrapportera mina gyltämnen?

Gyltämnen kan ingångsrapporteras när det känns praktiskt att göra det, före betäckning eller i samband med betäckning. Det är praktiskt att ha en rutin för när man ingångsrapporterar dem, till exempel i samband med att de flyttas eller betäcks.

Om man registrerar foderförbrukningen i produktionsrapporter ska gyltämnena ingångsrapporteras när de flyttas till stallet där man registrerar fodret.

Om man ingångsrapporterar efter betäckning (om man till exempel köper in dräktiga) påverkar detta beräkningen av produktiva dagar vilket i sin tur leder till att man får färre antal årssuggor och antalet producerade grisar per årssugga blir högre. Även nyckeltal baserade på antal årssuggor påverkas därmed.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår